Alphabet Inc Class C (GOOG)

Santiago
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
139.83
+3.67(+2.70%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần
Biên độ ngày
139.83139.83
Biên độ 52 tuần
87.75139.83
Giá đ.cửa hôm trước
136.16
Giá mở cửa
139.83
Biên độ ngày
139.83-139.83
Biên độ 52 tuần
87.75-139.83
Khối lượng
100
KLTB (3 thg)
460
Thay đổi 1 năm
47.19%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
12,516,000,000
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

547.01
UNH
-0.74%
357.10
BRKb
-0.81%
121.39
AMD
+0.19%
144.81
CVX
+0.84%
583.85
LLY
-1.22%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về GOOG?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty Alphabet Inc Class C

Lĩnh vực
Công Nghệ
Nhân viên
181798
Thị trường
Hoa Kỳ