Alphabet Inc Class C (ABECG)

Frankfurt
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
124.94
-4.06(-3.15%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Phân tích Kỹ thuật ABECG

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Mua3Trung Tính0Bán16

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Bán Mạnh
Mua1Trung Tính0Bán6

Trung bình Động

Bán Mạnh
Mua2Bán10

Tổng kết:Bán Mạnh

Trung bình Động:Bán MạnhMua: (2)Bán: (10)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Bán MạnhMua: (1)Bán: (6)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Bán MạnhMua: 1Trung Tính: 0Bán: 6
21/09/2023 10:45 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)28.21Bán
STOCH(9,6)44.17Bán
STOCHRSI(14)0Bán quá mức
MACD(12,26)-0.65Bán
ADX(14)61.204Mua
Williams %R-100Bán quá mức
CCI(14)-205.98Bán quá mức
ATR(14)0.71Biến Động Cao
Highs/Lows(14)-3.9657Bán
Ultimate Oscillator22.04Bán quá mức
ROC-3.655Bán
Bull/Bear Power(13)-6.394Bán

Trung bình Động

Tổng kết: Bán MạnhMua: 2Bán: 10
21/09/2023 10:45 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
126.94
Bán
126.47
Bán
MA10
128.46
Bán
127.68
Bán
MA20
129.18
Bán
128.42
Bán
MA50
128.65
Bán
128.52
Bán
MA100
127.81
Bán
127.33
Bán
MA200
124.57
Mua
124.79
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển125.42125.42125.42125.42125.42125.42125.42
Fibonacci125.42125.42125.42125.42125.42125.42125.42
Camarilla125.42125.42125.42125.42125.42125.42125.42
Woodie125.42125.42125.42125.42125.42125.42125.42
DeMark--125.42125.42125.42--