First Republic Bank (FRCB)

Thị Trường OTC
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
0.06
-0.01
(-7.69%)
Đóng cửa
0.06
0.00
(0.00%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu Trì Hoãn
Kết quả lợi tức dự kiến trong 9 ngày
Biên độ ngày
0.06
0.09
Biên độ 52 tuần
0.04
147.68
Khối lượng
301,105
Giá đ.cửa hôm trước
0.07
Giá mở cửa
0.06
Biên độ ngày
0.06-0.09
Biên độ 52 tuần
0.04-147.68
Khối lượng
301,105
KLTB (3 thg)
1,571,683
Thay đổi 1 năm
-99.96%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
186,538,236
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

8.54
SNAP
-2.29%
1.46
NKLA
+3.55%
5.38
LCID
-2.89%
21.69
RIVN
-8.33%
2.5400
WE
-13.90%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về FRCB?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty First Republic Bank

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
7213
Thị trường
Hoa Kỳ

Báo cáo Thu nhập B