BNP Paribas SA (BNPp)

BATS Europe
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
57.88
+1.71(+3.03%)
Đóng cửa

Phân tích BNPp