BNP Paribas SA (BNPp)

BATS Europe
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
59.49
+1.60(+2.75%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Dữ liệu Lịch sử BNPp

Khung Thời Gian
Daily
06/11/2023 - 05/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
59.4958.9859.4958.980.71K+2.75%
59.4958.9859.4958.980.71K+2.75%
57.9057.8958.1157.810.12K+0.03%
57.9057.8958.1157.810.12K+0.03%
57.8857.4857.9257.431.23K+3.03%
57.8857.4857.9257.431.23K+3.03%
56.1856.1856.1856.18-0.72%
56.1856.1856.1856.18-0.72%
56.5956.5956.5956.59-0.61%
56.5956.5956.5956.59-0.61%
56.9457.2557.2556.940.00K+0.18%
56.9457.2557.2556.940.00K+0.18%
56.8456.8456.8456.84+0.30%
56.8456.8456.8456.84+0.30%
56.6756.5456.6756.440.24K+0.39%
56.6756.5456.6756.440.24K+0.39%
56.4556.3356.4756.311.72K-0.49%
56.4556.3356.4756.311.72K-0.49%
56.7356.7556.7556.730.29K+0.89%
56.7356.7556.7556.730.29K+0.89%
56.2356.3056.3056.230.20K-0.50%
56.2356.3056.3056.230.20K-0.50%
56.5156.3056.5156.002.97K+1.51%
56.5156.3056.5156.002.97K-5.01%
55.6755.2956.0854.768.07K-0.16%
55.7655.7655.7655.76+1.03%
55.1955.6355.6755.191.07K-1.43%
55.9955.8156.0255.810.77K-0.39%
56.2156.5356.5656.031.28K-0.86%
56.7056.7656.7656.700.13K+0.02%
Cao nhất
59.49
% Thay đổi
4.94
Trung bình
56.81
Chênh lệch
4.73
Thấp nhất
54.76