BNP Paribas SA (BNPP)

Frankfurt
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
57.980
+0.200(+0.35%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử BNPP

Khung Thời Gian
Daily
06/11/2023 - 04/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
57.98057.80057.98057.8000.09K+0.35%
57.78057.03057.78057.0300.39K+1.94%
56.68056.33056.68056.3300.21K+0.73%
56.27056.04056.27056.0200.39K-0.62%
56.62056.90056.90056.4101.28K-1.00%
57.19056.42057.19056.4200.17K+0.78%
56.75056.48056.87056.4802.05K+0.27%
56.60056.50056.60056.5000.13K+0.32%
56.42056.88056.88056.1900.23K-0.14%
56.50056.26056.62056.2600.17K-0.58%
56.83056.12056.83056.0800.32K+0.92%
56.31056.38056.38056.3100.05K-0.19%
56.42055.60056.50055.6000.29K+1.02%
55.85055.98055.98054.7202.23K-0.04%
55.87056.03056.03055.8700.15K+1.01%
55.31055.74055.82055.3100.38K-1.20%
55.98056.08056.08055.9800.04K-0.23%
56.11055.41056.34055.4100.80K-0.20%
56.22056.49056.54056.1800.38K-0.81%
56.68056.73056.81056.6800.66K-0.19%
Cao nhất
57.980
% Thay đổi
2.095
Trung bình
56.518
Chênh lệch
3.260
Thấp nhất
54.720