Banco de Sabadell SA (SABE)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
1.3465
-0.0015(-0.11%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực

Bình luận SABE