Banco de Sabadell SA (SABE)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
1.3425
-0.0055(-0.41%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực

Phân tích SABE