Banco de Sabadell SA (SABE)

Madrid
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
1.2380
-0.0775(-5.89%)
Đóng cửa

Phân tích SABE