Wells Fargo & Company (WFC)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
37.38
0.00
(0.00%)
Đóng cửa
37.41
+0.03
(+0.08%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Kết quả lợi tức dự kiến trong 14 ngày
Biên độ ngày
37.31
37.94
Biên độ 52 tuần
35.25
50.19
Khối lượng
29,848,340
Giá đ.cửa hôm trước
37.38
Giá mở cửa
37.73
Biên độ ngày
37.31-37.94
Biên độ 52 tuần
35.25-50.19
Khối lượng
29,848,340
KLTB (3 thg)
23,031,721
Thay đổi 1 năm
-25.4%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
3,777,087,830
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

Tin tức Wells Fargo & Company

Phân tích Wells Fargo & Company

Hồ sơ Công ty Wells Fargo & Company

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
238698
Thị trường
Hoa Kỳ