Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Singapore Telecommunications Ltd (STEL)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
2.390 +0.010    +0.42%
06/12 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG1T75931496 
S/N:  Z74
 • Khối lượng: 26,303,400
 • Giá Mua/Bán: 2.390 / 2.400
 • Biên độ ngày: 2.370 - 2.420
SingTel 2.390 +0.010 +0.42%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Harami Bullish 1M Hiện tại
Belt Hold Bearish 5H Hiện tại
Dark Cloud Cover 5H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Engulfing Bearish 1M 1 11/21
Belt Hold Bullish 5H 2 06/12/2021 04:00
Bullish Engulfing 5H 2 06/12/2021 04:00
Three Inside Up 5H 2 06/12/2021 04:00
Harami Bullish 5H 3 03/12/2021 16:00
Harami Cross 5H 3 03/12/2021 16:00
Bullish Engulfing 1H 3 06/12/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 4 06/12/2021 14:00
Engulfing Bearish 30 4 06/12/2021 14:00
Harami Bullish 1W 5 31/10/2021
Harami Bullish 1H 5 06/12/2021 11:00
Harami Cross 1H 5 06/12/2021 11:00
Three Outside Down 1M 6 6/21
Belt Hold Bearish 1H 6 06/12/2021 10:00
Harami Cross Bearish 30 6 06/12/2021 13:00
Belt Hold Bearish 15 6 06/12/2021 14:30
Stick Sandwich 15 6 06/12/2021 14:30
Engulfing Bearish 1M 7 5/21
Belt Hold Bearish 1H 7 06/12/2021 09:00
Belt Hold Bullish 30 7 06/12/2021 12:30
Bullish Engulfing 30 7 06/12/2021 12:30
Belt Hold Bullish 15 7 06/12/2021 14:15
Belt Hold Bearish 15 8 06/12/2021 14:00
Engulfing Bearish 15 8 06/12/2021 14:00
Harami Bullish 1H 10 03/12/2021 16:00
Harami Cross 1H 10 03/12/2021 16:00
Belt Hold Bullish 30 10 06/12/2021 10:30
Belt Hold Bearish 15 10 06/12/2021 13:30
Engulfing Bearish 15 10 06/12/2021 13:30
Harami Bullish 1M 11 01/21
Belt Hold Bearish 30 11 06/12/2021 10:00
Engulfing Bearish 30 11 06/12/2021 10:00
Downside Gap Three Methods 1M 13 11/20
Bullish Engulfing 1M 13 11/20
Belt Hold Bearish 30 13 06/12/2021 09:00
Dark Cloud Cover 30 13 06/12/2021 09:00
Doji Star Bearish 15 13 06/12/2021 12:45
Bullish doji Star 5H 14 30/11/2021 03:00
Harami Bullish 5H 14 30/11/2021 03:00
Harami Cross 5H 14 30/11/2021 03:00
Evening Star 1H 14 03/12/2021 12:00
Engulfing Bearish 1H 14 03/12/2021 12:00
Evening Doji Star 1H 14 03/12/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1H 14 03/12/2021 12:00
Belt Hold Bullish 15 14 06/12/2021 12:30
Doji Star Bearish 1H 15 03/12/2021 11:00
Bullish doji Star 1M 16 8/20
Belt Hold Bullish 1H 16 03/12/2021 10:00
Bullish Engulfing 1H 16 03/12/2021 10:00
Three Inside Up 1H 16 03/12/2021 10:00
Harami Bullish 1H 17 03/12/2021 09:00
Harami Cross 1H 17 03/12/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1H 18 03/12/2021 08:00
Engulfing Bearish 1H 18 03/12/2021 08:00
Belt Hold Bearish 30 19 03/12/2021 15:00
Three Outside Up 1D 20 08/11/2021
Bullish doji Star 1H 20 02/12/2021 16:00
Harami Bullish 1H 20 02/12/2021 16:00
Harami Cross 1H 20 02/12/2021 16:00
Belt Hold Bullish 15 20 06/12/2021 10:15
Inverted Hammer 1W 21 11/07/2021
Bullish Engulfing 1D 21 05/11/2021
Belt Hold Bearish 15 21 06/12/2021 10:00
Engulfing Bearish 15 21 06/12/2021 10:00
Inverted Hammer 1D 22 03/11/2021
Belt Hold Bearish 1H 23 02/12/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 23 03/12/2021 13:00
Engulfing Bearish 15 23 06/12/2021 09:30
Belt Hold Bearish 15 23 06/12/2021 09:30
Homing Pigeon 1D 24 01/11/2021
Belt Hold Bullish 30 24 03/12/2021 12:30
Three Outside Up 1M 25 11/19
Inverted Hammer 1W 25 13/06/2021
Harami Cross Bearish 1H 25 02/12/2021 11:00
Belt Hold Bearish 30 25 03/12/2021 12:00
Engulfing Bearish 30 25 03/12/2021 12:00
Evening Doji Star 30 25 03/12/2021 12:00
Evening Star 30 25 03/12/2021 12:00
Belt Hold Bearish 15 25 06/12/2021 09:00
Bullish Engulfing 1M 26 10/19
Belt Hold Bullish 5H 26 23/11/2021 11:00
Deliberation Bearish 30 26 03/12/2021 11:30
Doji Star Bearish 30 26 03/12/2021 11:30
Three Black Crows 1M 27 9/19
Inverted Hammer 1M 27 9/19
Belt Hold Bullish 1D 27 27/10/2021
Bullish Engulfing 1H 28 02/12/2021 08:00
Belt Hold Bullish 30 28 03/12/2021 10:00
Doji Star Bearish 15 28 06/12/2021 08:15
Three Black Crows 1W 31 02/05/2021
Belt Hold Bearish 1H 32 01/12/2021 14:00
Three Outside Up 1H 33 01/12/2021 13:00
Dragonfly Doji 15 33 03/12/2021 15:30
Three Inside Up 1H 34 01/12/2021 12:00
Harami Cross 1H 35 01/12/2021 11:00
Harami Bullish 1H 35 01/12/2021 11:00
Belt Hold Bearish 15 35 03/12/2021 15:00
Belt Hold Bearish 1H 36 01/12/2021 10:00
Belt Hold Bearish 30 36 02/12/2021 15:00
Engulfing Bearish 30 36 02/12/2021 15:00
Belt Hold Bullish 15 36 03/12/2021 14:45
Bullish Engulfing 15 36 03/12/2021 14:45
Tri-Star Bearish 30 37 02/12/2021 14:30
Harami Cross Bearish 15 37 03/12/2021 14:30
Tri-Star Bullish 30 38 02/12/2021 14:00
Belt Hold Bullish 15 38 03/12/2021 14:15
Bullish Engulfing 15 38 03/12/2021 14:15
Tri-Star Bullish 1H 39 01/12/2021 07:00
Tri-Star Bearish 30 39 02/12/2021 13:30
Hanging Man 1D 40 08/10/2021
Harami Cross Bearish 30 41 02/12/2021 12:30
Belt Hold Bearish 15 41 03/12/2021 13:30
Engulfing Bearish 15 41 03/12/2021 13:30
Dragonfly Doji 1H 42 30/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 30 42 02/12/2021 12:00
Bullish Engulfing 30 42 02/12/2021 12:00
On Neck Bearish 1H 43 30/11/2021 13:00
Harami Cross Bearish 30 43 02/12/2021 11:30
Belt Hold Bearish 15 43 03/12/2021 13:00
Engulfing Bearish 15 43 03/12/2021 13:00
Evening Doji Star 15 43 03/12/2021 13:00
Evening Star 15 43 03/12/2021 13:00
Morning Doji Star 1M 44 4/18
Doji Star Bearish 15 44 03/12/2021 12:45
Bullish doji Star 1M 45 3/18
Bullish doji Star 1H 45 30/11/2021 11:00
Harami Bullish 1H 45 30/11/2021 11:00
Harami Cross 1H 45 30/11/2021 11:00
Harami Cross Bearish 30 45 02/12/2021 10:00
Belt Hold Bullish 15 45 03/12/2021 12:30
Bullish Engulfing 15 45 03/12/2021 12:30
Three Inside Up 15 45 03/12/2021 12:30
Engulfing Bearish 1H 46 30/11/2021 10:00
Harami Bullish 15 46 03/12/2021 12:15
Harami Cross 15 46 03/12/2021 12:15
Belt Hold Bullish 1D 47 29/09/2021
Harami Cross Bearish 1H 47 30/11/2021 09:00
Belt Hold Bearish 15 47 03/12/2021 12:00
Engulfing Bearish 15 47 03/12/2021 12:00
Evening Doji Star 15 47 03/12/2021 12:00
Evening Star 15 47 03/12/2021 12:00
Harami Cross Bearish 5H 48 11/11/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 48 30/11/2021 08:00
Three Outside Up 30 48 02/12/2021 08:30
Doji Star Bearish 15 48 03/12/2021 11:45
Bullish Engulfing 30 49 02/12/2021 08:00
Morning Star 1M 50 10/17
Harami Bullish 1H 50 29/11/2021 16:00
Harami Cross 1H 50 29/11/2021 16:00
Harami Bullish 1W 51 13/12/2020
Harami Bullish 30 51 01/12/2021 16:00
Harami Cross 30 51 01/12/2021 16:00
Harami Cross Bearish 15 51 03/12/2021 10:15
Falling Three Methods 1M 52 8/17
Engulfing Bearish 1H 52 29/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 15 52 03/12/2021 10:00
Bullish Engulfing 15 52 03/12/2021 10:00
Engulfing Bearish 1W 53 29/11/2020
Evening Doji Star 1W 53 29/11/2020
Evening Star 1W 53 29/11/2020
Morning Star 1M 54 6/17
Deliberation Bearish 1W 54 22/11/2020
Doji Star Bearish 1W 54 22/11/2020
Harami Cross 1H 55 29/11/2021 11:00
Bullish doji Star 1H 55 29/11/2021 11:00
Harami Bullish 1H 55 29/11/2021 11:00
Belt Hold Bearish 30 55 01/12/2021 14:00
Three Outside Up 1W 56 08/11/2020
Downside Gap Three Methods 1W 57 01/11/2020
Bullish Engulfing 1W 57 01/11/2020
Harami Cross Bearish 1H 57 29/11/2021 09:00
Dragonfly Doji 1H 57 29/11/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1H 58 29/11/2021 08:00
Bullish Engulfing 1H 58 29/11/2021 08:00
Belt Hold Bearish 30 58 01/12/2021 12:30
Dark Cloud Cover 30 58 01/12/2021 12:30
Belt Hold Bullish 15 58 03/12/2021 08:30
Falling Three Methods 1W 59 18/10/2020
Three Outside Up 5H 59 05/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 59 01/12/2021 12:00
Bullish Engulfing 30 59 01/12/2021 12:00
Belt Hold Bearish 15 59 03/12/2021 08:15
Engulfing Bearish 15 59 03/12/2021 08:15
Belt Hold Bullish 5H 60 05/11/2021 08:00
Bullish Engulfing 5H 60 05/11/2021 08:00
Bullish doji Star 1H 60 26/11/2021 16:00
Harami Bullish 1H 60 26/11/2021 16:00
Harami Cross 1H 60 26/11/2021 16:00
Evening Doji Star 30 62 01/12/2021 10:00
Evening Star 30 62 01/12/2021 10:00
Engulfing Bearish 30 62 01/12/2021 10:00
Belt Hold Bearish 30 62 01/12/2021 10:00
Doji Star Bearish 30 63 01/12/2021 09:30
Bullish Engulfing 15 63 02/12/2021 15:45
Belt Hold Bullish 1H 64 26/11/2021 12:00
Bullish Engulfing 1H 64 26/11/2021 12:00
Morning Doji Star 1H 64 26/11/2021 12:00
Morning Star 1H 64 26/11/2021 12:00
Three Inside Up 1H 64 26/11/2021 12:00
Bullish Hammer 1W 65 06/09/2020
Dragonfly Doji 1W 65 06/09/2020
Harami Bullish 5H 65 02/11/2021 15:00
Harami Cross 5H 65 02/11/2021 15:00
Harami Cross 1H 65 26/11/2021 11:00
Bullish doji Star 1H 65 26/11/2021 11:00
Harami Bullish 1H 65 26/11/2021 11:00
Belt Hold Bearish 30 65 01/12/2021 08:30
Bullish Hammer 30 65 01/12/2021 08:30
Bullish doji Star 15 65 02/12/2021 15:15
Belt Hold Bearish 15 66 02/12/2021 15:00
Engulfing Bearish 15 66 02/12/2021 15:00
Harami Bullish 1W 67 23/08/2020
Tri-Star Bullish 15 67 02/12/2021 14:45
Bullish doji Star 30 68 30/11/2021 16:00
Three Outside Up 1M 69 3/16
Belt Hold Bullish 1D 69 30/08/2021
Belt Hold Bearish 30 69 30/11/2021 15:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận STEL

Viết cảm nghĩ của bạn về Singapore Telecommunications Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email