Johnson & Johnson (JNJ)

Frankfurt
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
152.70
+0.80
(+0.53%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
151.60
153.40
Biên độ 52 tuần
138.00
176.26
Khối lượng
827
Giá Mua/Bán
152.70 / 153.20
Giá đ.cửa hôm trước
151.9
Giá mở cửa
153
Biên độ ngày
151.6-153.4
Biên độ 52 tuần
138-176.26
Khối lượng
827
KLTB (3 thg)
701
Thay đổi 1 năm
-8.14%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
2,407,969,594
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

153.47
PG
-0.08%
153.61
ABBV
+0.08%
98.99
MMM
-1.24%
85.74
BABA
-1.57%
73.76
CL
+0.74%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về JNJ?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty Johnson & Johnson

Lĩnh vực
Y Tế
Nhân viên
152700
Thị trường
Hoa Kỳ

Báo cáo Thu nhập B