Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Honeywell International Inc (HON)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
3,827.30 +0.00    +0.00%
27/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo MXN ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Mexico
Mã ISIN:  US4385161066 
S/N:  438516106
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 3,712.50 / 3,868.50
 • Biên độ ngày: 3,827.30 - 3,827.30
Honeywell 3,827.30 +0.00 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1W Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Black Crows 1W 1 15/05/2022
Bullish Hammer 1D 2 20/05/2022
Bullish Hammer 5H 4 21/05/2022 00:00
Gravestone Doji 1W 5 17/04/2022
Bullish doji Star 5H 6 19/05/2022 23:00
Harami Bullish 5H 6 19/05/2022 23:00
Harami Cross 5H 6 19/05/2022 23:00
Harami Bullish 1M 7 10/21
Inverted Hammer 1W 7 03/04/2022
Belt Hold Bearish 1D 11 02/05/2022
Tri-Star Bullish 5H 11 13/05/2022 02:00
Shooting Star 1D 12 29/04/2022
Inverted Hammer 1D 12 29/04/2022
Belt Hold Bullish 1H 12 21/05/2022 02:00
Bullish Engulfing 1H 12 21/05/2022 02:00
Shooting Star 1M 13 4/21
Deliberation Bearish 1M 13 4/21
Advance Block Bearish 1M 13 4/21
Tri-Star Bullish 1H 14 21/05/2022 00:00
Abandoned Baby Bearish 1D 15 22/04/2022
Evening Doji Star 1D 15 22/04/2022
Evening Star 1D 15 22/04/2022
Tri-Star Bearish 1H 15 20/05/2022 23:00
Doji Star Bearish 1D 16 21/04/2022
Harami Cross Bearish 5H 17 05/05/2022 19:00
Evening Doji Star 1W 18 16/01/2022
Evening Star 1W 18 16/01/2022
Doji Star Bearish 1W 19 09/01/2022
Hanging Man 1M 20 9/20
Harami Bullish 5H 20 03/05/2022 02:00
Harami Cross 5H 20 03/05/2022 02:00
Bullish doji Star 1H 21 19/05/2022 21:00
Harami Bullish 1H 21 19/05/2022 21:00
Harami Cross 1H 21 19/05/2022 21:00
Bullish Hammer 1W 22 19/12/2021
Engulfing Bearish 5H 22 29/04/2022 23:00
Belt Hold Bullish 30 22 21/05/2022 02:30
Bullish Engulfing 30 22 21/05/2022 02:30
Harami Cross Bearish 1D 23 06/04/2022
Tri-Star Bullish 1H 23 19/05/2022 02:00
Harami Cross Bearish 1M 24 5/20
Belt Hold Bullish 1D 24 04/04/2022
Bullish Engulfing 1D 24 04/04/2022
Bullish doji Star 30 24 21/05/2022 01:30
Harami Bullish 30 24 21/05/2022 01:30
Harami Cross 30 24 21/05/2022 01:30
Bullish Engulfing 1M 25 4/20
Three Inside Up 1M 25 4/20
Belt Hold Bearish 30 25 21/05/2022 01:00
Engulfing Bearish 30 25 21/05/2022 01:00
Harami Bullish 1M 26 3/20
Harami Cross 1M 26 3/20
Tri-Star Bullish 1D 27 28/03/2022
Harami Cross 5H 27 23/04/2022 02:00
Bullish doji Star 5H 27 23/04/2022 02:00
Harami Bullish 5H 27 23/04/2022 02:00
Tri-Star Bullish 30 28 20/05/2022 23:30
Tri-Star Bullish 1H 29 13/05/2022 02:00
Tri-Star Bearish 30 29 20/05/2022 23:00
Belt Hold Bullish 1W 30 24/10/2021
Doji Star Bearish 5H 30 19/04/2022 23:00
Tri-Star Bearish 1H 30 13/05/2022 00:00
Bullish doji Star 1H 34 06/05/2022 22:00
Harami Bullish 1H 34 06/05/2022 22:00
Harami Cross 1H 34 06/05/2022 22:00
Harami Bullish 1W 35 19/09/2021
Abandoned Baby Bearish 1D 38 01/03/2022
Evening Doji Star 1D 38 01/03/2022
Evening Star 1D 38 01/03/2022
Doji Star Bearish 1D 39 28/02/2022
Doji Star Bearish 5H 39 04/04/2022 23:00
Bullish Engulfing 1H 39 05/05/2022 02:00
Belt Hold Bullish 1H 39 05/05/2022 02:00
Harami Bullish 1H 41 05/05/2022 00:00
Harami Cross 1H 41 05/05/2022 00:00
Bullish doji Star 30 41 19/05/2022 21:00
Harami Bullish 30 41 19/05/2022 21:00
Harami Cross 30 41 19/05/2022 21:00
Belt Hold Bullish 15 42 21/05/2022 02:45
Bullish Engulfing 15 42 21/05/2022 02:45
Tri-Star Bullish 5H 43 29/03/2022 02:00
Tri-Star Bullish 30 44 19/05/2022 02:00
Three Inside Up 1M 45 8/18
Bullish doji Star 1H 45 03/05/2022 02:00
Harami Bullish 1H 45 03/05/2022 02:00
Harami Cross 1H 45 03/05/2022 02:00
Tri-Star Bearish 30 45 19/05/2022 01:30
Belt Hold Bearish 1H 46 03/05/2022 01:00
Engulfing Bearish 1H 46 03/05/2022 01:00
Belt Hold Bullish 1W 47 27/06/2021
Bullish doji Star 15 47 21/05/2022 01:30
Harami Bullish 15 47 21/05/2022 01:30
Harami Cross 15 47 21/05/2022 01:30
Belt Hold Bullish 1D 48 14/02/2022
Belt Hold Bearish 15 48 21/05/2022 01:15
Engulfing Bearish 15 48 21/05/2022 01:15
Belt Hold Bullish 1M 49 4/18
Engulfing Bearish 5H 51 17/03/2022 00:00
Belt Hold Bearish 5H 51 17/03/2022 00:00
Harami Bullish 1H 51 30/04/2022 03:00
Abandoned Baby Bullish 1W 52 23/05/2021
Morning Doji Star 1W 52 23/05/2021
Belt Hold Bearish 1H 52 30/04/2022 02:00
Engulfing Bearish 1H 52 30/04/2022 02:00
Bullish doji Star 1W 53 16/05/2021
Dragonfly Doji 1W 53 16/05/2021
Tri-Star Bullish 30 53 13/05/2022 02:30
Doji Star Bearish 1M 54 11/17
Deliberation Bearish 1M 54 11/17
Kicking Bearish 1D 54 03/02/2022
Tri-Star Bearish 30 54 13/05/2022 00:30
Morning Star 1W 55 02/05/2021
Three White Soldiers 1D 55 02/02/2022
Tri-Star Bullish 15 55 20/05/2022 23:30
Harami Bullish 1W 56 25/04/2021
Harami Bullish 5H 56 05/03/2022 03:00
Harami Cross 5H 56 05/03/2022 03:00
Tri-Star Bearish 15 56 20/05/2022 23:15
Doji Star Bearish 1H 57 29/04/2022 21:00
Harami Cross 1M 58 7/17
Bullish doji Star 30 58 06/05/2022 22:00
Harami Bullish 30 58 06/05/2022 22:00
Harami Cross 30 58 06/05/2022 22:00
Belt Hold Bullish 1D 59 25/01/2022
Belt Hold Bearish 1W 60 28/03/2021
Tri-Star Bearish 5H 60 01/03/2022 19:00
Tri-Star Bullish 1H 61 25/04/2022 21:00
Tri-Star Bullish 1H 63 23/04/2022 02:00
Three Outside Up 30 63 05/05/2022 02:30
Belt Hold Bullish 30 64 05/05/2022 02:00
Bullish Engulfing 30 64 05/05/2022 02:00
Tri-Star Bearish 1H 65 22/04/2022 23:00
Bullish doji Star 5H 66 23/02/2022 03:00
Harami Bullish 5H 66 23/02/2022 03:00
Harami Cross 5H 66 23/02/2022 03:00
Engulfing Bearish 1M 67 10/16
Belt Hold Bearish 1D 68 10/01/2022
Dark Cloud Cover 1D 68 10/01/2022
Bullish doji Star 30 68 05/05/2022 00:00
Harami Bullish 30 68 05/05/2022 00:00
Harami Cross 30 68 05/05/2022 00:00
Belt Hold Bullish 5H 69 18/02/2022 18:00
Doji Star Bearish 1H 69 19/04/2022 22:00
Belt Hold Bearish 30 69 04/05/2022 23:30
Engulfing Bearish 30 69 04/05/2022 23:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận HON

Viết cảm nghĩ của bạn về Honeywell International Inc
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email