CTCP Gỗ MDF VRG Quảng Trị (MDF)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
9,900
+100(+1.02%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
9,9009,900
Biên độ 52 tuần
7,50015,000
Giá đ.cửa hôm trước
9,800
Giá mở cửa
9,900
Biên độ ngày
9,900-9,900
Biên độ 52 tuần
7,500-15,000
Khối lượng
100
KLTB (3 thg)
2,176
Thay đổi 1 năm
-10%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
55,113,595
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về MDF?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Gỗ MDF VRG Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ là công ty có trụ sở tại Việt Nam, chuyên sản xuất và kinh doanh đồ gỗ. Các sản phẩm chính của Công ty bao gồm ván sợi mật độ trung bình (MDF), ván dăm, ván nhiều lớp và gỗ dán và nhiều sản phẩm khác. Để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh chủ yếu của mình, Công ty cũng tham gia sản xuất và kinh doanh nhựa và keo dính UF, đồng thời hợp tác với nhiều tổ chức khác để chăm sóc cây trồng.

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam