Honeywell International Inc (HON)

3,944.00
0.00(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    3,879.00/3,992.10
  • Biên độ ngày:
    3,944.00 - 3,944.00

Dữ liệu Lịch sử HON

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
12/07/2022 - 12/08/2022
3,944.003,944.003,944.003,944.000.01K-0.17%
3,944.003,944.003,944.003,944.000.01K-0.17%
3,950.903,950.903,950.903,950.900.01K+0.96%
3,950.903,950.903,950.903,950.900.01K+0.96%
3,913.153,913.153,913.153,913.150.07K-0.24%
3,913.153,913.153,913.153,913.150.07K-0.24%
3,922.753,922.753,922.753,922.750.15K+0.89%
3,922.753,922.753,922.753,922.750.15K+0.89%
3,888.033,888.033,888.033,888.030.80K-0.55%
3,888.033,888.033,888.033,888.030.80K-0.55%
3,909.703,909.703,909.703,909.700.01K+1.07%
3,909.703,909.703,909.703,909.700.01K+1.07%
3,868.503,786.103,868.503,786.100.02K+3.30%
3,868.503,786.103,868.503,786.100.02K+3.30%
3,744.903,744.903,744.903,744.900.01K+1.11%
3,744.903,744.903,744.903,744.900.01K+1.11%
3,703.703,672.803,703.703,672.800.01K+1.14%
3,703.703,672.803,703.703,672.800.01K+1.14%
3,662.003,645.403,662.003,645.400.46K+0.84%
3,662.003,645.403,662.003,645.400.46K+0.84%
3,631.603,616.753,631.603,616.750.03K+2.47%
3,631.603,616.753,631.603,616.750.03K+2.47%
3,544.153,544.153,544.153,544.150.01K+0.52%
3,544.153,544.153,544.153,544.150.01K+0.52%
3,525.803,525.803,525.803,525.800.01K-0.99%
3,525.803,525.803,525.803,525.800.01K-0.99%
3,561.003,560.003,561.003,560.000.03K-1.94%
3,561.003,560.003,561.003,560.000.03K-1.94%
3,631.603,631.603,631.603,631.600.01K-7.92%
3,631.603,631.603,631.603,631.600.01K+0.82%
Cao nhất: 3,950.90Thấp nhất: 3,525.80Chênh lệch: 425.10Trung bình: 3,760.12% Thay đổi: 9.49