Honeywell International Inc (HON)

166.97
-3.10(-1.82%)
Sau giờ đóng cửa
167.30
+0.33(+0.20%)
- Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
  • Khối lượng:
    3,764,207
  • Biên độ ngày:
    166.63 - 171.20
  • Biên độ 52 tuần:
    166.75 - 228.26
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần

Honeywell đã đạt mức giá giao dịch thấp nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

Dữ liệu Lịch sử HON

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/09/2022 - 01/10/2022
166.97170.17171.19166.753.76M-1.82%
170.07173.36173.36168.113.07M-2.16%
173.83171.86174.74170.543.04M+2.21%
170.07170.94172.46168.432.67M0.00%
170.07171.47172.29168.873.18M-0.76%
171.38172.78174.30169.923.20M-1.08%
173.25173.54174.75172.022.23M-0.60%
174.30177.91179.63174.292.51M-1.53%
177.01177.04177.55175.072.48M-0.91%
178.63176.00179.07175.742.42M+0.72%
177.35173.56177.64172.526.42M+0.28%
176.86179.14179.99176.203.45M-1.73%
179.97185.25185.25178.194.95M-2.71%
184.98188.51190.04184.624.86M-3.67%
192.03193.20193.67191.382.77M+0.18%
191.69189.11192.01188.812.91M+2.06%
187.82188.34188.34184.443.51M-0.67%
189.09185.90189.76185.832.34M+1.88%
185.60187.11188.43184.362.55M-0.69%
186.89193.09193.43186.232.75M-2.01%
190.73189.15191.13188.542.24M+0.73%
Cao nhất: 193.67Thấp nhất: 166.75Chênh lệch: 26.92Trung bình: 179.46% Thay đổi: -11.82