Honeywell International Inc DRC (HONB34)

1,124.35
-10.97(-0.97%)
  • Khối lượng:
    100
  • Giá Mua/Bán:
    1,000.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    1,124.35 - 1,124.35

Dữ liệu Lịch sử HONB34

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/10/2022 - 07/12/2022
1,124.351,124.351,124.351,124.350.10K-0.97%
1,124.351,124.351,124.351,124.350.10K-0.97%
1,135.321,135.321,135.321,135.320.10K+0.42%
1,135.321,135.321,135.321,135.320.10K+0.42%
1,130.521,125.201,130.521,125.200.10K-4.05%
1,130.521,125.201,130.521,125.200.10K-4.05%
1,178.191,178.191,178.191,178.190.00K-0.52%
1,178.191,178.191,178.191,178.190.00K-0.52%
1,184.361,184.361,184.361,184.360.01K+2.51%
1,184.361,184.361,184.361,184.360.01K+2.51%
1,155.361,171.651,171.651,149.860.10K-0.74%
1,155.361,171.651,171.651,149.860.10K-0.74%
1,163.941,163.941,163.941,163.940.01K+13.31%
1,163.941,163.941,163.941,163.940.01K+13.31%
1,027.231,027.231,027.231,027.230.00K-2.24%
1,050.791,050.791,050.791,050.790.20K-3.15%
1,084.971,084.971,084.971,084.970.00K0.00%
1,084.971,084.971,084.971,084.970.01K+3.73%
1,046.001,046.001,046.001,046.000.20K+2.08%
1,024.651,024.651,024.651,024.650.00K+2.57%
999.00996.66999.00996.660.01K+0.81%
991.00991.00991.00991.000.10K+4.75%
946.04850.52946.04850.520.01K+0.32%
943.00955.11955.11943.000.20K+1.92%
925.20925.20925.20925.200.01K+1.20%
914.21914.21914.21914.210.20K+2.40%
892.80895.00895.00892.800.20K-0.77%
899.76899.76899.76899.760.00K-1.34%
912.00912.00912.00912.000.01K0.00%
912.00915.00915.00912.000.30K-18.89%
Cao nhất: 1,184.36Thấp nhất: 850.52Chênh lệch: 333.84Trung bình: 1,059.92% Thay đổi: 9.45