E.ON SE (EONGn)

11.25
+0.44(+4.07%)
  • Khối lượng:
    1,132
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    10.99 - 11.25
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

E.ON SE đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

1 / 3

Dữ liệu Lịch sử EONGn

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
21/02/2023 - 28/03/2023
11.2510.9911.2510.991.13K+4.07%
11.2510.9911.2510.991.13K+4.07%
10.8111.0211.0210.810.51K-3.57%
10.8111.0211.0210.810.51K-3.57%
11.2111.2011.2111.130.07K+0.90%
11.2111.2011.2111.130.07K+0.90%
11.1111.0011.1111.000.52K+3.25%
11.1111.0011.1111.000.52K+3.25%
10.7610.7610.7610.76-0.28%
10.7610.7610.7610.76-0.28%
10.799.5210.989.520.51K+2.66%
10.799.5210.989.520.51K+2.66%
10.5110.4510.6610.450.11K+2.44%
10.5110.4510.6610.450.11K+2.44%
10.2610.2610.2610.26+0.20%
10.2610.2610.2610.26+0.20%
10.2410.2410.2410.24-1.06%
10.2410.2410.2410.24-1.06%
10.359.5010.359.500.68K+0.58%
10.359.5010.359.500.68K+0.58%
10.2910.2910.2910.29+0.10%
10.2910.2910.2910.29+0.10%
10.2810.2810.2810.28-1.72%
10.2810.2810.2810.28-1.72%
10.4610.4210.4610.420.29K-0.38%
10.4610.4210.4610.420.29K-0.38%
10.5010.5010.5010.50-0.10%
10.5110.5010.5110.500.11K+1.45%
10.3610.3610.3610.360.00%
10.3610.1910.3610.190.20K-7.91%
Cao nhất: 11.25Thấp nhất: 9.50Chênh lệch: 1.75Trung bình: 10.61% Thay đổi: 7.14