CTCP Tập đoàn COTANA (CSC)

Hà Nội
30,700.0
+100.0(+0.33%)
  • Khối lượng:
    21,306
  • Giá Mua/Bán:
    30,600.0/30,700.0
  • Biên độ ngày:
    30,500.0 - 31,300.0

Bình luận CSC

Bạn cảm thấy thế nào về COTANA?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)