CTCP Tập đoàn COTANA (CSC)

Hà Nội
34,600.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    122,174
  • Giá Mua/Bán:
    34,400.0/34,600.0
  • Biên độ ngày:
    34,200.0 - 35,000.0

Dữ liệu Lịch sử CSC

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/05/2023 - 29/05/2023
34,600.034,900.035,000.034,200.0122.17K0.00%
34,600.034,900.035,000.034,200.0122.17K0.00%
34,600.034,900.035,000.034,300.046.75K-0.29%
34,600.034,900.035,000.034,300.046.75K-0.29%
34,700.034,500.035,200.033,900.0123.24K+4.79%
34,700.034,500.035,200.033,900.0123.24K+4.79%
33,114.732,950.834,344.332,541.0200.59K+2.02%
33,114.732,950.834,344.332,541.0200.59K+2.02%
32,459.032,622.932,868.832,295.196.84K+0.25%
32,459.032,622.932,868.832,295.196.84K+0.25%
32,377.032,541.032,622.931,967.280.76K+1.02%
32,377.032,541.032,622.931,967.280.76K+1.02%
32,049.232,213.132,622.931,557.4118.15K-1.01%
32,049.232,213.132,622.931,557.4118.15K-1.01%
32,377.032,049.232,622.931,967.255.01K+1.02%
32,377.032,049.232,622.931,967.255.01K+1.02%
32,049.231,967.233,360.731,803.3155.50K+0.26%
32,049.231,967.233,360.731,803.3155.50K+0.26%
31,967.232,049.232,541.031,803.3160.36K-1.02%
31,967.232,049.232,541.031,803.3160.36K-1.02%
32,295.132,541.033,442.632,295.1155.79K-0.25%
32,295.132,541.033,442.632,295.1155.79K-0.25%
32,377.032,704.932,704.931,639.390.59K-0.25%
32,377.032,704.932,704.931,639.390.59K-6.42%
32,459.032,377.033,524.632,377.0146.30K+1.54%
31,967.230,409.832,377.030,409.8311.07K+5.41%
30,327.930,737.730,737.730,000.037.35K-1.33%
30,737.729,754.131,147.529,754.1102.26K+3.59%
29,672.129,918.030,163.929,672.189.49K-2.43%
30,409.830,409.830,819.730,245.9100.38K-0.27%
Cao nhất: 35,200.0Thấp nhất: 29,672.1Chênh lệch: 5,527.9Trung bình: 32,516.8% Thay đổi: 13.5