RGT Bhd (RGTB)

Kuala Lumpur
0.330
0.000(0.00%)
  • Khối lượng:
    178,000
  • Giá Mua/Bán:
    0.325/0.330
  • Biên độ ngày:
    0.325 - 0.335

Dữ liệu Lịch sử RGTB

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
29/08/2022 - 29/09/2022
0.3300.3350.3350.325178.00K0.00%
0.3300.3350.3350.320801.10K0.00%
0.3300.3300.3350.330474.50K-1.49%
0.3350.3350.3350.330353.80K0.00%
0.3350.3300.3400.330372.20K0.00%
0.3350.3300.3350.330593.00K0.00%
0.3350.3350.3400.330265.40K0.00%
0.3350.3400.3400.33558.20K0.00%
0.3350.3350.3400.335419.00K0.00%
0.3350.3400.3500.335834.40K0.00%
0.3350.3400.3400.335593.50K-2.90%
0.3450.3550.3550.3401.26M-2.82%
0.3550.3600.3650.350631.80K0.00%
0.3550.3600.3650.350780.70K-1.39%
0.3600.3350.3600.3352.08M+9.09%
0.3300.3300.3400.330241.60K0.00%
0.3300.3300.3300.325210.70K+1.54%
0.3250.3300.3400.320570.60K-1.52%
0.3300.3250.3300.325407.10K+1.54%
0.3250.3300.3350.325390.60K-4.41%
0.3400.3300.3400.3251.20M0.00%
0.3400.3350.3400.335557.60K-1.45%
Cao nhất: 0.365Thấp nhất: 0.320Chênh lệch: 0.045Trung bình: 0.337% Thay đổi: -4.348