Zoom Video Communications Inc (ZM)

NASDAQ
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
68.30
-0.35(-0.51%)
Đóng cửa
Trước giờ mở cửa
68.70+0.40(+0.59%)

Phân tích ZM

...
...