Zoom Video Communications Inc (ZM)

NASDAQ
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
68.04
-2.07
(-2.95%)
Đóng cửa
68.04
0.00
(0.00%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
67.68
70.25
Biên độ 52 tuần
60.45
89.67
Khối lượng
3,219,416

Tin tức ZM

...