Dữ liệu phân tích các công ty tốt nhất: InvestingPro giảm tới 50% OffNHẬN ƯU ĐÃI

Wisetech Global Ltd (17W)

Frankfurt
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
56.7100
+0.2600(+0.46%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Phân tích Kỹ thuật 17W

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Bán Mạnh

Trung bình Động

Trung Tính

Tổng kết:Bán

Trung bình Động:Trung TínhMua: (6)Bán: (6)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Bán MạnhMua: (0)Bán: (9)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Bán MạnhMua: 0Trung Tính: 1Bán: 9
24/06/2024 12:50 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)45.607Trung Tính
STOCH(9,6)15.937Bán quá mức
STOCHRSI(14)33.068Bán
MACD(12,26)-0.339Bán
ADX(14)54.542Bán
Williams %R-73.76Bán
CCI(14)-56.9254Bán
ATR(14)0.8057Biến Động Cao
Highs/Lows(14)-1.205Bán
Ultimate Oscillator35.478Bán
ROC-3.275Bán
Bull/Bear Power(13)-1.084Bán

Trung bình Động

Tổng kết: Trung TínhMua: 6Bán: 6
24/06/2024 12:50 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
56.2560
Mua
56.6148
Mua
MA10
57.1910
Bán
56.9673
Bán
MA20
57.9330
Bán
57.6005
Bán
MA50
57.3082
Bán
57.3085
Bán
MA100
55.9346
Mua
54.6850
Mua
MA200
48.5445
Mua
51.4195
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển56.4556.4556.4556.4556.4556.4556.45
Fibonacci56.4556.4556.4556.4556.4556.4556.45
Camarilla56.4556.4556.4556.4556.4556.4556.45
Woodie56.4556.4556.4556.4556.4556.4556.45
DeMark--56.4556.4556.45--
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.