Visa Inc (V)

Buenos Aires
Tiền tệ tính theo ARS
Miễn trừ Trách nhiệm
9,997.50
+36.00(+0.36%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
9,950.0010,069.50
Biên độ 52 tuần
2,979.7211,181.00
Giá Mua/Bán
9,955.50 / 9,997.50
Giá đ.cửa hôm trước
9,961.5
Giá mở cửa
10,000
Biên độ ngày
9,950-10,069.5
Biên độ 52 tuần
2,979.72-11,181
Khối lượng
1,712
KLTB (3 thg)
4,914
Thay đổi 1 năm
209.94%
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

9,502.00
YPFD
-0.80%
16,430.00
MELI
-0.04%
1,200.000
PAMP
-2.39%
16,283.00
SPY
-0.20%
10,580.50
BAC
0.00%

Hồ sơ Công ty Visa Inc

Lĩnh vực
Công Nghệ
Nhân viên
26500
Thị trường
Hoa Kỳ

Báo cáo Thu nhập B