Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
40,050.0 +900.0    +2.30%
14:45:31 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000VMD9 
 • Khối lượng: 28,700
 • Giá Mua/Bán: 40,000.0 / 40,100.0
 • Biên độ ngày: 39,600.0 - 40,400.0
Vimedimex 40,050.0 +900.0 +2.30%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Dark Cloud Cover 1M 1 9/21
Belt Hold Bullish 1D 2 25/10/2021
Belt Hold Bearish 1H 3 27/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 15 3 27/10/2021 14:00
Three Black Crows 15 4 27/10/2021 13:45
Belt Hold Bearish 30 5 27/10/2021 10:30
Engulfing Bearish 30 5 27/10/2021 10:30
Evening Doji Star 30 5 27/10/2021 10:30
Evening Star 30 5 27/10/2021 10:30
Evening Doji Star 1M 6 4/21
Evening Star 1M 6 4/21
Doji Star Bearish 30 6 27/10/2021 10:00
Belt Hold Bearish 15 6 27/10/2021 13:15
Doji Star Bearish 1M 7 3/21
Belt Hold Bearish 1W 7 05/09/2021
Engulfing Bearish 1W 7 05/09/2021
Bullish Engulfing 1M 8 02/21
Harami Bullish 1D 8 15/10/2021
Harami Cross 1D 8 15/10/2021
Belt Hold Bearish 30 8 27/10/2021 09:00
Separating Lines Bullish 15 8 27/10/2021 11:15
Belt Hold Bullish 1H 9 26/10/2021 09:00
Three Black Crows 15 9 27/10/2021 11:00
Three Outside Down 15 10 27/10/2021 10:45
Harami Bearish 1M 11 11/20
Harami Cross Bearish 1M 11 11/20
Bullish Hammer 5H 11 20/10/2021 07:00
Belt Hold Bearish 15 11 27/10/2021 10:30
Engulfing Bearish 15 11 27/10/2021 10:30
Three Outside Up 1M 13 9/20
On Neck Bearish 5H 13 19/10/2021 06:00
Three Outside Down 5H 13 19/10/2021 06:00
Deliberation Bearish 15 13 27/10/2021 10:00
Doji Star Bearish 15 13 27/10/2021 10:00
Bullish Engulfing 1M 14 8/20
Belt Hold Bullish 1W 14 18/07/2021
Bullish Engulfing 1W 14 18/07/2021
Abandoned Baby Bearish 5H 14 18/10/2021 10:00
Belt Hold Bearish 5H 14 18/10/2021 10:00
Engulfing Bearish 5H 14 18/10/2021 10:00
Evening Doji Star 5H 14 18/10/2021 10:00
Evening Star 5H 14 18/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1H 14 25/10/2021 09:00
Bullish Engulfing 1H 14 25/10/2021 09:00
Three Inside Down 30 14 26/10/2021 10:00
Three Outside Up 5H 15 18/10/2021 05:00
Advance Block Bearish 1M 16 6/20
Bullish Engulfing 5H 16 15/10/2021 12:00
Belt Hold Bullish 30 16 26/10/2021 09:00
Three Outside Up 30 16 26/10/2021 09:00
Harami Bullish 1H 17 22/10/2021 11:00
Harami Cross 1H 17 22/10/2021 11:00
Belt Hold Bullish 30 17 25/10/2021 14:30
Bullish Engulfing 30 17 25/10/2021 14:30
Belt Hold Bearish 15 17 27/10/2021 09:00
Belt Hold Bearish 5H 19 14/10/2021 06:00
Belt Hold Bullish 1H 19 22/10/2021 09:00
Bullish Hammer 1H 20 21/10/2021 14:00
Deliberation Bearish 15 21 26/10/2021 13:30
Doji Star Bearish 15 21 26/10/2021 13:30
Three Outside Up 15 22 26/10/2021 13:15
Hanging Man 1W 23 16/05/2021
Belt Hold Bullish 15 23 26/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 15 23 26/10/2021 13:00
Morning Doji Star 15 23 26/10/2021 13:00
Morning Star 15 23 26/10/2021 13:00
Three Inside Up 15 23 26/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 24 25/10/2021 09:30
Dark Cloud Cover 30 24 25/10/2021 09:30
Harami Bullish 15 24 26/10/2021 11:15
Harami Cross 15 24 26/10/2021 11:15
Engulfing Bearish 1W 25 02/05/2021
Three Outside Down 1H 25 20/10/2021 14:00
Bullish doji Star 1H 25 20/10/2021 14:00
Belt Hold Bullish 30 25 25/10/2021 09:00
Bullish Engulfing 30 25 25/10/2021 09:00
Belt Hold Bearish 15 25 26/10/2021 11:00
Engulfing Bearish 15 25 26/10/2021 11:00
Bullish Hammer 1M 26 8/19
Bullish Engulfing 1W 26 25/04/2021
Three Inside Up 1W 26 25/04/2021
Engulfing Bearish 1H 26 20/10/2021 13:00
Inverted Hammer 1M 27 7/19
Harami Bullish 1W 27 18/04/2021
Harami Cross 1W 27 18/04/2021
Doji Star Bearish 1H 27 20/10/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1H 28 20/10/2021 10:00
Bullish Engulfing 1H 28 20/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 30 28 22/10/2021 13:30
Belt Hold Bearish 1D 30 15/09/2021
Three Outside Up 5H 30 06/10/2021 13:00
Harami Bullish 15 30 26/10/2021 09:45
Harami Cross 15 30 26/10/2021 09:45
Abandoned Baby Bullish 1M 31 3/19
Three Inside Up 1M 31 3/19
Three Outside Up 1D 31 14/09/2021
Bullish Engulfing 5H 31 06/10/2021 08:00
Harami Bullish 30 31 22/10/2021 10:30
Harami Cross 30 31 22/10/2021 10:30
Belt Hold Bearish 15 31 26/10/2021 09:30
Engulfing Bearish 15 31 26/10/2021 09:30
Evening Doji Star 15 31 26/10/2021 09:30
Evening Star 15 31 26/10/2021 09:30
Harami Bullish 1M 32 02/19
Harami Cross 1M 32 02/19
Engulfing Bearish 1W 32 14/03/2021
Belt Hold Bullish 1D 32 13/09/2021
Bullish Engulfing 1D 32 13/09/2021
Bullish Hammer 1H 32 19/10/2021 11:00
Doji Star Bearish 15 32 26/10/2021 09:15
Belt Hold Bullish 1H 33 19/10/2021 10:00
Belt Hold Bearish 30 33 22/10/2021 09:30
Belt Hold Bullish 15 33 26/10/2021 09:00
Bullish Engulfing 15 33 26/10/2021 09:00
Hanging Man 1W 34 28/02/2021
Belt Hold Bullish 30 34 22/10/2021 09:00
Doji Star Bearish 15 34 25/10/2021 14:45
Three Inside Up 1W 35 21/02/2021
Belt Hold Bullish 30 35 21/10/2021 14:30
Bullish Engulfing 30 35 21/10/2021 14:30
Morning Star 15 35 25/10/2021 14:30
Three Inside Up 15 35 25/10/2021 14:30
Morning Doji Star 15 35 25/10/2021 14:30
Bullish Engulfing 15 35 25/10/2021 14:30
Belt Hold Bullish 15 35 25/10/2021 14:30
Harami Bullish 1W 36 14/02/2021
Harami Cross 1W 36 14/02/2021
Bullish doji Star 15 36 25/10/2021 14:15
Harami Bullish 15 36 25/10/2021 14:15
Harami Cross 15 36 25/10/2021 14:15
Belt Hold Bearish 1D 37 06/09/2021
Engulfing Bearish 1D 37 06/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 37 01/10/2021 08:00
Engulfing Bearish 5H 37 01/10/2021 08:00
Harami Bullish 1H 37 18/10/2021 11:00
Harami Cross 1H 37 18/10/2021 11:00
Engulfing Bearish 1M 38 8/18
Evening Star 1H 38 18/10/2021 10:00
Evening Doji Star 1H 38 18/10/2021 10:00
Engulfing Bearish 1H 38 18/10/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1H 38 18/10/2021 10:00
Abandoned Baby Bearish 1H 38 18/10/2021 10:00
Harami Bullish 15 38 25/10/2021 13:45
Harami Cross 15 38 25/10/2021 13:45
Deliberation Bearish 1H 39 18/10/2021 09:00
Doji Star Bearish 1H 39 18/10/2021 09:00
Bullish Engulfing 30 39 21/10/2021 11:00
Belt Hold Bearish 15 39 25/10/2021 13:30
Engulfing Bearish 15 39 25/10/2021 13:30
Hanging Man 1D 40 30/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 40 30/08/2021
Gravestone Doji 15 41 25/10/2021 13:00
Bullish Hammer 1M 42 4/18
Three Inside Up 1H 42 15/10/2021 11:00
Belt Hold Bearish 5H 43 28/09/2021 05:00
Bullish Hammer 1H 43 15/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 30 43 20/10/2021 14:30
Engulfing Bearish 1H 44 15/10/2021 09:00
Harami Cross Bearish 30 44 20/10/2021 14:00
Belt Hold Bearish 30 46 20/10/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 46 20/10/2021 13:00
Evening Doji Star 30 46 20/10/2021 13:00
Evening Star 30 46 20/10/2021 13:00
Hanging Man 1M 47 11/17
Bullish Hammer 1M 47 11/17
Hanging Man 1D 47 19/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 47 19/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 47 24/09/2021 06:00
Harami Cross 1H 47 14/10/2021 11:00
Harami Bullish 1H 47 14/10/2021 11:00
Bullish doji Star 1H 47 14/10/2021 11:00
Deliberation Bearish 30 47 20/10/2021 11:00
Doji Star Bearish 30 47 20/10/2021 11:00
Bullish Engulfing 1W 48 22/11/2020
Three Outside Up 30 48 20/10/2021 10:30
Harami Bullish 15 48 25/10/2021 09:45
Harami Cross 15 48 25/10/2021 09:45
Belt Hold Bearish 1H 49 14/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 30 49 20/10/2021 10:00
Bullish Engulfing 30 49 20/10/2021 10:00
Morning Doji Star 30 49 20/10/2021 10:00
Morning Star 30 49 20/10/2021 10:00
Three Inside Up 30 49 20/10/2021 10:00
Belt Hold Bearish 15 49 25/10/2021 09:30
Dark Cloud Cover 15 49 25/10/2021 09:30
Harami Cross 30 50 20/10/2021 09:30
Bullish doji Star 30 50 20/10/2021 09:30
Harami Bullish 30 50 20/10/2021 09:30
Belt Hold Bullish 15 50 25/10/2021 09:15
Bullish Engulfing 15 50 25/10/2021 09:15
Inverted Hammer 1W 51 01/11/2020
Three Inside Up 30 52 19/10/2021 14:30
Belt Hold Bullish 1M 53 5/17
Inverted Hammer 1M 53 5/17
Bullish doji Star 5H 53 21/09/2021 08:00
Harami Bullish 30 53 19/10/2021 14:00
Harami Cross 30 53 19/10/2021 14:00
Belt Hold Bearish 30 55 19/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 5H 56 17/09/2021 14:00
Tri-Star Bullish 5H 56 17/09/2021 14:00
Bullish Hammer 30 56 19/10/2021 11:00
Three Outside Up 30 56 19/10/2021 11:00
Bullish Engulfing 1D 57 05/08/2021
Belt Hold Bullish 30 57 19/10/2021 10:30
Bullish Engulfing 30 57 19/10/2021 10:30
Morning Doji Star 30 57 19/10/2021 10:30
Morning Star 30 57 19/10/2021 10:30
Three Inside Up 30 57 19/10/2021 10:30
Dark Cloud Cover 1W 58 13/09/2020
Bullish doji Star 30 58 19/10/2021 10:00
Harami Bullish 30 58 19/10/2021 10:00
Harami Cross 30 58 19/10/2021 10:00
Belt Hold Bearish 15 58 22/10/2021 13:00
Engulfing Bearish 15 58 22/10/2021 13:00
Harami Bullish 1D 59 03/08/2021
Harami Cross 1D 59 03/08/2021
Bullish doji Star 5H 59 16/09/2021 08:00
Harami Bullish 1M 61 9/16
Harami Cross 1M 61 9/16
Belt Hold Bearish 5H 61 15/09/2021 07:00
Belt Hold Bullish 30 61 18/10/2021 14:30
Inverted Hammer 1H 62 11/10/2021 11:00
Dragonfly Doji 30 62 18/10/2021 14:00
Belt Hold Bullish 30 63 18/10/2021 13:30
Bullish doji Star 15 63 22/10/2021 10:15
Harami Bullish 15 63 22/10/2021 10:15
Harami Cross 15 63 22/10/2021 10:15
Three Inside Up 1W 64 02/08/2020
Three Black Crows 15 64 22/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 5H 65 13/09/2021 05:00
Bullish Engulfing 5H 65 13/09/2021 05:00
Harami Cross 30 65 18/10/2021 11:00
Harami Bullish 30 65 18/10/2021 11:00
Bullish doji Star 30 65 18/10/2021 11:00
Engulfing Bearish 1M 66 4/16
Three Line Strike 1M 66 4/16
Tri-Star Bullish 5H 66 10/09/2021 12:00
Belt Hold Bearish 15 66 22/10/2021 09:30
Belt Hold Bullish 1W 67 12/07/2020
Bullish Engulfing 1W 67 12/07/2020
Belt Hold Bearish 1D 68 21/07/2021
Tri-Star Bullish 5H 68 09/09/2021 11:00
Belt Hold Bearish 1H 68 08/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 15 68 22/10/2021 09:00
Doji Star Bearish 1D 69 20/07/2021
Three Outside Up 1D 69 20/07/2021
Belt Hold Bullish 1H 69 08/10/2021 09:00
Doji Star Bearish 15 69 21/10/2021 14:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận VMD

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email