Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD)

Ho Chi Minh
25,150.0
+300.0(+1.21%)
  • Khối lượng:
    10,300
  • Giá Mua/Bán:
    24,550.0/25,200.0
  • Biên độ ngày:
    24,000.0 - 25,500.0
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Bình luận VMD

Bạn cảm thấy thế nào về Vimedimex?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)