Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD)

Ho Chi Minh
26,000.0
+200.0(+0.78%)
  • Khối lượng:
    24,300
  • Giá Mua/Bán:
    25,900.0/26,050.0
  • Biên độ ngày:
    25,800.0 - 27,050.0
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay
1 / 2

Dữ liệu Lịch sử VMD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
12/07/2022 - 12/08/2022
26,000.027,050.027,050.025,800.024.30K+0.78%
25,800.025,800.025,800.025,000.058.30K+6.83%
24,150.021,950.024,150.021,950.025.10K+6.86%
22,600.022,450.022,600.022,300.026.80K+0.67%
22,450.022,500.022,500.022,400.010.40K-0.22%
22,500.022,500.022,500.022,000.07.50K+0.45%
22,400.021,800.022,750.021,800.04.50K-0.44%
22,500.022,100.022,500.022,100.011.30K0.00%
22,500.022,500.023,000.021,800.04.30K+0.67%
22,350.022,000.022,500.022,000.06.60K+0.45%
22,250.021,600.022,250.021,600.00.60K0.00%
22,250.022,250.022,300.021,950.012.50K-0.67%
22,400.021,750.022,400.020,900.09.40K+3.46%
21,650.022,550.022,600.021,650.01.80K-4.63%
22,700.021,600.022,700.021,600.04.00K-0.44%
22,800.023,000.023,000.022,000.06.20K+0.88%
22,600.022,100.022,600.022,000.05.80K+2.26%
22,100.022,050.022,300.022,000.01.80K+0.45%
22,000.022,000.022,000.021,900.05.30K+0.23%
21,950.021,900.022,000.021,700.03.60K+0.23%
21,900.021,500.021,900.021,400.015.20K+1.39%
21,600.022,400.022,400.021,600.02.40K-3.79%
22,450.022,000.022,500.021,800.04.60K0.00%
22,450.022,450.022,450.021,000.04.30K0.00%
Cao nhất: 27,050.0Thấp nhất: 20,900.0Chênh lệch: 6,150.0Trung bình: 22,681.3% Thay đổi: 15.8