Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Có Trong Tay Các Công Cụ Thị Trường Được Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Tin Tưởng Bắt đầu
Đóng

CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
20,600.0 -800.0    -3.74%
14:09:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000VSA2 
 • Khối lượng: 12,808
 • Giá Mua/Bán: 20,500.0 / 21,300.0
 • Biên độ ngày: 20,600.0 - 21,600.0
VOSA 20,600.0 -800.0 -3.74%

Mô hình Nến VSA

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish doji Star 1D Hiện tại
Evening Star 1H Hiện tại
Evening Doji Star 1H Hiện tại
Bullish doji Star 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish Hammer 1D 1 20/09/2023
Tri-Star Bullish 15 1 21/09/2023 13:45
Belt Hold Bullish 5H 2 20/09/2023 12:00
Doji Star Bearish 1H 2 21/09/2023 11:00
Belt Hold Bearish 30 3 21/09/2023 11:00
Harami Bullish 5H 6 18/09/2023 10:00
Harami Cross 5H 6 18/09/2023 10:00
Belt Hold Bullish 1H 6 20/09/2023 13:00
Inverted Hammer 1H 6 20/09/2023 13:00
Tri-Star Bearish 30 6 21/09/2023 09:30
Belt Hold Bearish 15 6 21/09/2023 10:45
Harami Bullish 1H 7 20/09/2023 11:00
Harami Cross 1H 7 20/09/2023 11:00
Harami Bullish 30 8 20/09/2023 14:00
Harami Cross 30 8 20/09/2023 14:00
Belt Hold Bearish 1D 9 08/09/2023
Falling Three Methods 30 9 20/09/2023 13:30
Belt Hold Bullish 30 10 20/09/2023 13:00
Tri-Star Bearish 15 10 21/09/2023 09:30
Three Outside Up 1D 11 06/09/2023
Harami Bullish 30 11 20/09/2023 11:00
Harami Cross 30 11 20/09/2023 11:00
Inverted Hammer 1W 12 25/06/2023
Belt Hold Bullish 1D 12 05/09/2023
Bullish Engulfing 1D 12 05/09/2023
Dragonfly Doji 1H 12 19/09/2023 11:00
Harami Cross Bearish 15 12 20/09/2023 14:15
Doji Star Bearish 1D 14 29/08/2023
Three Inside Up 5H 14 12/09/2023 14:00
Belt Hold Bearish 1H 14 19/09/2023 09:00
Upside Gap Three Methods 1W 15 04/06/2023
Doji Star Bearish 15 15 20/09/2023 13:30
Doji Star Bearish 1D 16 25/08/2023
Belt Hold Bullish 1H 16 18/09/2023 13:00
Bullish Engulfing 1H 16 18/09/2023 13:00
Belt Hold Bullish 15 16 20/09/2023 13:15
Belt Hold Bullish 15 17 20/09/2023 13:00
Bullish Engulfing 15 17 20/09/2023 13:00
Bullish Engulfing 1D 18 22/08/2023
Homing Pigeon 1H 18 18/09/2023 10:00
Belt Hold Bullish 1W 19 07/05/2023
Belt Hold Bearish 5H 19 08/09/2023 05:00
Abandoned Baby Bullish 30 19 19/09/2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 19 20/09/2023 11:00
Bullish Engulfing 1W 20 30/04/2023
Harami Cross 1M 21 12/21
Belt Hold Bearish 30 21 19/09/2023 09:00
Doji Star Bearish 1W 22 16/04/2023
Doji Star Bearish 5H 22 06/09/2023 13:00
Belt Hold Bullish 15 22 20/09/2023 09:45
Doji Star Bearish 30 23 18/09/2023 13:30
Three Outside Up 30 23 18/09/2023 13:30
Doji Star Bearish 5H 24 05/09/2023 12:00
Hanging Man 5H 24 05/09/2023 12:00
Dragonfly Bearish 5H 24 05/09/2023 12:00
Dragonfly Doji 5H 24 05/09/2023 12:00
Three Outside Up 5H 24 05/09/2023 12:00
Harami Cross 1H 24 14/09/2023 14:00
Harami Bullish 1H 24 14/09/2023 14:00
Belt Hold Bullish 5H 25 05/09/2023 07:00
Bullish Engulfing 5H 25 05/09/2023 07:00
Upside Gap Three Methods 1M 26 7/21
Harami Bullish 1D 26 10/08/2023
Harami Cross 1D 26 10/08/2023
Bullish doji Star 1H 27 14/09/2023 10:00
Harami Bullish 1H 27 14/09/2023 10:00
Harami Cross 1H 27 14/09/2023 10:00
Homing Pigeon 30 27 18/09/2023 10:00
Harami Bearish 1M 29 4/21
Hanging Man 1D 29 07/08/2023
Doji Star Bearish 5H 29 25/08/2023 06:00
Bullish Engulfing 1H 29 13/09/2023 14:00
Tri-Star Bullish 30 29 18/09/2023 09:00
Harami Bullish 1D 30 04/08/2023
Harami Cross 1D 30 04/08/2023
Abandoned Baby Bearish 1H 30 13/09/2023 13:00
Belt Hold Bearish 1H 30 13/09/2023 13:00
Engulfing Bearish 1H 30 13/09/2023 13:00
Evening Doji Star 1H 30 13/09/2023 13:00
Evening Star 1H 30 13/09/2023 13:00
Deliberation Bearish 1W 31 12/02/2023
Doji Star Bearish 1W 31 12/02/2023
Belt Hold Bullish 5H 31 22/08/2023 13:00
Bullish Engulfing 5H 31 22/08/2023 13:00
Deliberation Bearish 1H 31 13/09/2023 11:00
Doji Star Bearish 1H 31 13/09/2023 11:00
Falling Three Methods 1D 32 02/08/2023
Belt Hold Bullish 5H 34 18/08/2023 09:00
Separating Lines Bullish 1H 34 12/09/2023 14:00
Belt Hold Bearish 15 34 19/09/2023 09:15
Belt Hold Bearish 1H 35 12/09/2023 13:00
Engulfing Bearish 1H 35 12/09/2023 13:00
Engulfing Bearish 1W 36 08/01/2023
Dark Cloud Cover 1D 36 27/07/2023
Belt Hold Bearish 1D 36 27/07/2023
Bullish doji Star 30 37 14/09/2023 13:30
Belt Hold Bearish 1M 38 7/20
Engulfing Bearish 1M 38 7/20
Belt Hold Bullish 1D 38 21/07/2023
Belt Hold Bullish 1D 39 20/07/2023
Belt Hold Bullish 5H 39 14/08/2023 10:00
Bullish doji Star 1H 39 11/09/2023 14:00
Harami Bullish 1H 39 11/09/2023 14:00
Harami Cross 1H 39 11/09/2023 14:00
Bullish doji Star 15 39 18/09/2023 13:00
Doji Star Bearish 1M 40 5/20
Harami Cross Bearish 1D 41 18/07/2023
Bullish doji Star 30 41 14/09/2023 10:00
Harami Bullish 30 41 14/09/2023 10:00
Harami Cross 30 41 14/09/2023 10:00
Belt Hold Bullish 1W 42 27/11/2022
Bullish Engulfing 1W 42 27/11/2022
Morning Doji Star 1W 42 27/11/2022
Morning Star 1W 42 27/11/2022
Three Inside Up 1W 42 27/11/2022
Harami Cross 1W 43 20/11/2022
Bullish doji Star 1W 43 20/11/2022
Harami Bullish 1W 43 20/11/2022
Harami Bullish 5H 43 10/08/2023 06:00
Harami Cross 5H 43 10/08/2023 06:00
Belt Hold Bearish 1H 43 11/09/2023 09:00
Doji Star Bearish 30 44 13/09/2023 14:30
Doji Star Bearish 1D 46 11/07/2023
Belt Hold Bullish 5H 46 07/08/2023 13:00
Three Outside Down 30 46 13/09/2023 13:30
Bullish doji Star 1W 47 23/10/2022
Belt Hold Bearish 5H 47 07/08/2023 08:00
Engulfing Bearish 5H 47 07/08/2023 08:00
Evening Doji Star 30 47 13/09/2023 13:00
Evening Star 30 47 13/09/2023 13:00
Abandoned Baby Bearish 30 47 13/09/2023 13:00
Engulfing Bearish 30 47 13/09/2023 13:00
Belt Hold Bearish 30 47 13/09/2023 13:00
Tri-Star Bearish 1D 48 06/07/2023
Harami Bullish 5H 48 04/08/2023 05:00
Harami Cross 5H 48 04/08/2023 05:00
Belt Hold Bearish 1H 48 08/09/2023 09:00
Doji Star Bearish 30 48 13/09/2023 11:00
Three Outside Up 30 48 13/09/2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 48 18/09/2023 09:15
Tri-Star Bullish 1D 49 05/07/2023
Bullish Engulfing 1W 50 02/10/2022
Shooting Star 1M 51 6/19
Doji Star Bearish 1W 51 25/09/2022
Doji Star Bearish 30 51 13/09/2023 09:30
Harami Bullish 1M 52 5/19
Inverted Hammer 1D 52 30/06/2023
Tri-Star Bullish 5H 52 01/08/2023 12:00
Bullish doji Star 15 52 15/09/2023 10:45
Belt Hold Bearish 1M 53 4/19
Inverted Hammer 1W 53 11/09/2022
Tri-Star Bearish 5H 53 01/08/2023 07:00
Doji Star Bearish 30 53 12/09/2023 14:30
Doji Star Bearish 1M 55 02/19
Belt Hold Bearish 30 56 12/09/2023 13:00
Engulfing Bearish 30 56 12/09/2023 13:00
Tri-Star Bullish 15 56 14/09/2023 14:45
Doji Star Bearish 5H 57 27/07/2023 07:00
Belt Hold Bearish 1H 57 06/09/2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 58 14/09/2023 14:00
Belt Hold Bullish 5H 59 21/07/2023 11:00
Belt Hold Bullish 5H 60 20/07/2023 10:00
Belt Hold Bearish 1H 60 05/09/2023 13:00
Engulfing Bearish 1H 60 05/09/2023 13:00
Bullish doji Star 15 60 14/09/2023 13:15
Bullish Engulfing 1W 61 10/07/2022
Bullish doji Star 30 61 11/09/2023 13:30
Belt Hold Bearish 15 61 14/09/2023 13:00
Engulfing Bearish 15 61 14/09/2023 13:00
Tri-Star Bullish 1H 62 05/09/2023 10:00
Abandoned Baby Bullish 1M 63 6/18
Harami Cross Bearish 5H 63 18/07/2023 08:00
Tri-Star Bearish 1H 63 31/08/2023 14:00
Bullish doji Star 15 65 14/09/2023 10:15
Harami Bullish 15 65 14/09/2023 10:15
Harami Cross 15 65 14/09/2023 10:15
Tri-Star Bearish 1H 66 28/08/2023 09:00
Engulfing Bearish 1M 67 02/18
Belt Hold Bearish 30 67 11/09/2023 09:00
Abandoned Baby Bearish 15 67 14/09/2023 09:00
Evening Doji Star 15 67 14/09/2023 09:00
Evening Star 15 67 14/09/2023 09:00
Deliberation Bearish 15 68 13/09/2023 14:45
Doji Star Bearish 15 68 13/09/2023 14:45
Belt Hold Bullish 1W 69 08/05/2022
Inverted Hammer 1W 69 08/05/2022
Harami Cross Bearish 1H 69 24/08/2023 11:00
Belt Hold Bullish 15 69 13/09/2023 14:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận VSA

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email