Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
7,700
-200
(-2.53%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
7,400
8,000
Biên độ 52 tuần
3,400
8,400
Khối lượng
1,175,832
Giá Mua/Bán
9,000 / 9,200
Giá đ.cửa hôm trước
7,900
Giá mở cửa
7,900
Biên độ ngày
7,400-8,000
Biên độ 52 tuần
3,400-8,400
Khối lượng
1,175,832
KLTB (3 thg)
764,489
Thay đổi 1 năm
-4.94%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
678,000,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về TVN?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN là tổng công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực thép. Cùng với các công ty con của mình, Công ty chủ yếu vận hành các nhà máy thép và kinh doanh nhiều sản phẩm thép, bao gồm thanh thép, ống thép, tấm thép và dây thép, cùng với nhiều sản phẩm khác. Sản phẩm của Công ty không chỉ được phân phối ở Việt Nam, mà còn được xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Ngoài ra, Công ty còn tham gia xây dựng các công trình hạ tầng công nghiệp và thương mại cho thuê; cung cấp các dịch vụ xử lý hàng hoá hàng hải và cho thuê kho ngoại quan, đồng thời sản xuất và kinh doanh khí công nghiệp và gạch chịu lửa. VNSTEEL cũng vận hành một trung tâm dịch vụ gia công kim loại và bán buôn phế liệu kim loại.

Nhân viên
1100
Thị trường
Việt Nam

Báo cáo Thu nhập B