Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

TIH Ltd (TIHL)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.270 +0.015    +5.88%
10:11:00 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG1A82000914 
S/N:  T55
 • Khối lượng: 3,200
 • Giá Mua/Bán: 0.255 / 0.275
 • Biên độ ngày: 0.255 - 0.270
TIH Ltd 0.270 +0.015 +5.88%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bearish 1W 1 10/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 2 19/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 30 2 19/10/2021 13:30
Tri-Star Bearish 15 2 19/10/2021 13:30
Bullish Hammer 1W 3 26/09/2021
Three Black Crows 5H 4 15/10/2021 12:00
Bullish doji Star 30 4 18/10/2021 07:30
Harami Bullish 30 4 18/10/2021 07:30
Harami Cross 30 4 18/10/2021 07:30
Harami Cross 15 4 18/10/2021 07:45
Harami Bullish 15 4 18/10/2021 07:45
Bullish doji Star 15 4 18/10/2021 07:45
Belt Hold Bearish 1D 5 14/10/2021
Belt Hold Bearish 30 5 15/10/2021 15:00
Engulfing Bearish 30 5 15/10/2021 15:00
Belt Hold Bearish 15 5 15/10/2021 15:15
Engulfing Bearish 15 5 15/10/2021 15:15
Belt Hold Bearish 5H 6 14/10/2021 11:00
Harami Cross Bearish 1M 7 3/21
Tri-Star Bullish 1H 7 15/10/2021 10:00
Dragonfly Doji 1D 8 29/09/2021
Tri-Star Bearish 1H 8 15/10/2021 08:00
Tri-Star Bullish 30 8 15/10/2021 10:30
Harami Bullish 1D 9 28/09/2021
Harami Cross 1D 9 28/09/2021
Tri-Star Bearish 30 9 15/10/2021 08:30
Tri-Star Bullish 15 9 15/10/2021 08:45
Belt Hold Bullish 5H 10 29/09/2021 06:00
Tri-Star Bearish 15 10 15/10/2021 08:30
Bullish Engulfing 1W 12 25/07/2021
Belt Hold Bullish 1W 12 25/07/2021
Tri-Star Bullish 1W 13 18/07/2021
Tri-Star Bearish 5H 13 17/09/2021 04:00
Tri-Star Bearish 30 13 14/10/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 14 14/10/2021 12:15
Bullish doji Star 1W 15 04/07/2021
Harami Bullish 1W 15 04/07/2021
Harami Cross 1W 15 04/07/2021
Tri-Star Bearish 1H 15 30/09/2021 12:00
Harami Cross 1D 16 31/08/2021
Bullish doji Star 1D 16 31/08/2021
Harami Bullish 1D 16 31/08/2021
Tri-Star Bearish 30 16 30/09/2021 12:30
Tri-Star Bullish 1H 17 29/09/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 17 30/09/2021 12:45
Gravestone Doji 1W 18 13/06/2021
Tri-Star Bullish 30 18 29/09/2021 09:00
Tri-Star Bullish 5H 19 31/08/2021 07:00
Tri-Star Bullish 15 19 29/09/2021 09:00
Tri-Star Bearish 1H 21 17/09/2021 08:00
Tri-Star Bearish 30 22 17/09/2021 08:00
Belt Hold Bearish 5H 23 20/08/2021 11:00
Tri-Star Bullish 30 23 16/09/2021 12:30
Tri-Star Bearish 15 23 17/09/2021 08:15
On Neck Bearish 1W 24 25/04/2021
Harami Bullish 1W 24 25/04/2021
Harami Cross 1W 24 25/04/2021
Tri-Star Bullish 15 24 16/09/2021 12:30
Tri-Star Bullish 30 25 03/09/2021 09:00
Tri-Star Bearish 30 26 01/09/2021 12:30
Tri-Star Bullish 15 26 03/09/2021 09:15
Tri-Star Bullish 1H 27 31/08/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 27 01/09/2021 12:30
Harami Bullish 1W 29 21/03/2021
Harami Cross 1W 29 21/03/2021
Tri-Star Bearish 1D 29 02/08/2021
Bullish doji Star 5H 29 16/08/2021 07:00
Tri-Star Bullish 1H 29 26/08/2021 09:00
Tri-Star Bearish 30 30 27/08/2021 08:00
Tri-Star Bullish 15 30 27/08/2021 08:30
On Neck Bearish 1W 31 07/03/2021
Tri-Star Bullish 30 31 26/08/2021 09:30
Tri-Star Bearish 15 31 27/08/2021 08:00
Inverted Hammer 1W 32 28/02/2021
Doji Star Bearish 5H 32 11/08/2021 12:00
Tri-Star Bullish 15 32 26/08/2021 09:30
Belt Hold Bullish 1D 33 23/07/2021
Bullish Engulfing 1D 33 23/07/2021
Tri-Star Bearish 1H 33 20/08/2021 14:00
Tri-Star Bullish 5H 34 10/08/2021 11:00
Tri-Star Bearish 30 35 20/08/2021 14:00
Tri-Star Bullish 1D 36 15/07/2021
Tri-Star Bearish 15 36 20/08/2021 14:00
Harami Bullish 1M 37 9/18
Harami Cross 1M 37 9/18
Gravestone Doji 1W 37 24/01/2021
Tri-Star Bearish 30 37 19/08/2021 15:00
Tri-Star Bullish 15 37 20/08/2021 13:15
Tri-Star Bearish 15 38 19/08/2021 15:00
Shooting Star 1W 39 10/01/2021
Three Inside Up 1W 39 10/01/2021
Bullish doji Star 1D 39 05/07/2021
Harami Bullish 1D 39 05/07/2021
Harami Cross 1D 39 05/07/2021
Bullish doji Star 1W 40 03/01/2021
Harami Bullish 1W 40 03/01/2021
Harami Cross 1W 40 03/01/2021
Tri-Star Bearish 5H 40 02/08/2021 08:00
Bullish Hammer 1W 41 27/12/2020
Tri-Star Bullish 1D 42 28/06/2021
Belt Hold Bullish 5H 44 23/07/2021 08:00
Bullish Engulfing 5H 44 23/07/2021 08:00
Bullish doji Star 1W 45 29/11/2020
Tri-Star Bullish 1H 45 12/08/2021 14:00
Bullish doji Star 30 46 16/08/2021 09:00
Evening Doji Star 1D 47 18/06/2021
Evening Star 1D 47 18/06/2021
Doji Star Bearish 1H 47 11/08/2021 15:00
Bullish doji Star 15 47 16/08/2021 09:15
Harami Bullish 1M 48 10/17
Harami Cross 1M 48 10/17
Tri-Star Bullish 1W 48 08/11/2020
Doji Star Bearish 1D 48 17/06/2021
Tri-Star Bearish 30 49 12/08/2021 10:30
Tri-Star Bullish 15 49 12/08/2021 14:00
Doji Star Bearish 1D 50 15/06/2021
Tri-Star Bearish 15 50 12/08/2021 10:30
Tri-Star Bullish 5H 52 05/07/2021 05:00
Separating Lines Bullish 1D 53 10/06/2021
Tri-Star Bearish 5H 53 02/07/2021 07:00
Tri-Star Bearish 1D 55 03/06/2021
Tri-Star Bullish 5H 55 28/06/2021 08:00
Tri-Star Bearish 30 56 05/08/2021 12:30
Tri-Star Bullish 15 56 05/08/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 57 05/08/2021 12:45
Harami Bullish 1D 58 14/05/2021
Harami Cross 1D 58 14/05/2021
Tri-Star Bullish 5H 58 23/06/2021 08:00
Tri-Star Bearish 5H 59 22/06/2021 12:00
Inverted Hammer 1M 60 10/16
Bullish Hammer 1W 60 12/07/2020
Three Inside Up 1W 60 12/07/2020
Bullish doji Star 1W 61 05/07/2020
Harami Bullish 1W 61 05/07/2020
Harami Cross 1W 61 05/07/2020
Three Outside Up 1D 61 04/05/2021
Tri-Star Bullish 1H 61 26/07/2021 15:00
Bullish Engulfing 1D 62 30/04/2021
Belt Hold Bullish 1D 62 30/04/2021
Tri-Star Bearish 5H 63 18/06/2021 08:00
Tri-Star Bearish 15 63 02/08/2021 08:30
Harami Bearish 1M 64 6/16
Bullish doji Star 1D 65 23/04/2021
Tri-Star Bearish 1H 65 22/07/2021 09:00
Tri-Star Bullish 30 65 26/07/2021 15:30
Tri-Star Bullish 15 66 26/07/2021 15:30
Harami Cross 1D 67 20/04/2021
Harami Bullish 1D 67 20/04/2021
Doji Star Bearish 5H 67 15/06/2021 10:00
Three Outside Up 5H 67 15/06/2021 10:00
Belt Hold Bullish 5H 68 14/06/2021 04:00
Bullish Engulfing 5H 68 14/06/2021 04:00
Tri-Star Bullish 30 68 23/07/2021 09:30
Doji Star Bearish 1W 69 26/04/2020
Three Outside Up 1W 69 26/04/2020
Tri-Star Bearish 30 69 22/07/2021 09:30
Tri-Star Bullish 15 69 23/07/2021 09:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận TIHL

Viết cảm nghĩ của bạn về TIH Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email