Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu
Đóng

Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
38,950.0 +150.0    +0.39%
02/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000TDM3 
 • Khối lượng: 5,300
 • Giá Mua/Bán: 38,900.0 / 38,950.0
 • Biên độ ngày: 38,800.0 - 39,000.0
Nước Thủ Dầu Một 38,950.0 +150.0 +0.39%

Mô hình Nến TDM

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Harami Bullish 1W Hiện tại
Dragonfly Doji 15 Hiện tại
Hanging Man 15 Hiện tại
Dragonfly Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bullish 30 1 02/06/2023 13:30
Bullish Engulfing 1D 2 31/05/2023
Doji Star Bearish 1W 3 07/05/2023
Belt Hold Bearish 5H 3 01/06/2023 06:00
Dark Cloud Cover 5H 3 01/06/2023 06:00
Doji Star Bearish 1H 3 02/06/2023 10:00
Bullish doji Star 1D 4 29/05/2023
Harami Bullish 1D 4 29/05/2023
Harami Cross 1D 4 29/05/2023
Three Outside Up 1H 5 01/06/2023 14:00
Doji Star Bearish 30 5 02/06/2023 10:00
Harami Bullish 5H 6 30/05/2023 14:00
Bullish Hammer 1M 7 11/22
Three Outside Up 30 7 01/06/2023 14:00
Bullish Engulfing 1W 8 02/04/2023
Harami Bullish 1H 8 01/06/2023 10:00
Harami Cross 1H 8 01/06/2023 10:00
Belt Hold Bullish 30 8 01/06/2023 13:30
Bullish Engulfing 30 8 01/06/2023 13:30
Belt Hold Bullish 5H 9 29/05/2023 08:00
Belt Hold Bearish 1H 9 01/06/2023 09:00
Harami Bullish 1W 10 19/03/2023
Harami Cross 1W 10 19/03/2023
Belt Hold Bullish 1D 10 19/05/2023
Bullish Engulfing 1D 10 19/05/2023
Bullish Hammer 5H 10 26/05/2023 10:00
Harami Cross Bearish 15 10 02/06/2023 10:00
Belt Hold Bearish 1W 11 12/03/2023
Engulfing Bearish 1W 11 12/03/2023
Harami Cross Bearish 5H 11 26/05/2023 05:00
Three Outside Up 15 11 02/06/2023 09:45
Harami Bearish 1D 12 17/05/2023
Bullish Engulfing 5H 12 25/05/2023 14:00
Bullish doji Star 30 12 01/06/2023 10:00
Harami Bullish 30 12 01/06/2023 10:00
Harami Cross 30 12 01/06/2023 10:00
Evening Star 30 13 01/06/2023 09:30
Evening Doji Star 30 13 01/06/2023 09:30
Engulfing Bearish 30 13 01/06/2023 09:30
Belt Hold Bearish 30 13 01/06/2023 09:30
Doji Star Bearish 30 14 01/06/2023 09:00
Doji Star Bearish 15 15 01/06/2023 13:45
Belt Hold Bullish 15 16 01/06/2023 13:30
Bullish Engulfing 15 16 01/06/2023 13:30
Engulfing Bearish 1W 18 22/01/2023
Deliberation Bearish 1D 18 09/05/2023
Doji Star Bearish 1D 18 09/05/2023
Hanging Man 1D 18 09/05/2023
Dragonfly Bearish 1D 18 09/05/2023
Gravestone Doji 1W 20 08/01/2023
Three Outside Up 1D 20 05/05/2023
Bullish Engulfing 1D 21 04/05/2023
Belt Hold Bullish 1D 21 04/05/2023
Belt Hold Bullish 5H 21 19/05/2023 08:00
Doji Star Bearish 1M 22 8/21
Belt Hold Bearish 5H 22 18/05/2023 12:00
Engulfing Bearish 5H 22 18/05/2023 12:00
Doji Star Bearish 1W 23 18/12/2022
Belt Hold Bullish 1H 23 29/05/2023 10:00
Bullish Engulfing 1H 23 29/05/2023 10:00
Belt Hold Bullish 30 24 30/05/2023 13:00
Three Outside Down 1M 25 5/21
Tri-Star Bearish 1H 25 26/05/2023 14:00
Harami Cross 15 25 01/06/2023 09:45
Bullish doji Star 15 25 01/06/2023 09:45
Harami Bullish 15 25 01/06/2023 09:45
Engulfing Bearish 1M 26 4/21
Harami Bearish 5H 26 16/05/2023 10:00
Belt Hold Bearish 15 26 01/06/2023 09:30
Engulfing Bearish 15 26 01/06/2023 09:30
Evening Doji Star 15 26 01/06/2023 09:30
Evening Star 15 26 01/06/2023 09:30
Belt Hold Bullish 5H 27 16/05/2023 05:00
Belt Hold Bullish 30 27 30/05/2023 10:00
Deliberation Bearish 15 27 01/06/2023 09:15
Doji Star Bearish 15 27 01/06/2023 09:15
Belt Hold Bullish 5H 28 15/05/2023 14:00
Engulfing Bearish 1M 29 01/21
Belt Hold Bearish 1D 29 19/04/2023
Harami Cross Bearish 1H 29 26/05/2023 09:00
Belt Hold Bullish 15 29 31/05/2023 14:00
Bullish Engulfing 15 29 31/05/2023 14:00
Three Outside Up 1M 30 12/20
Bullish Engulfing 1H 30 25/05/2023 14:00
Bullish Engulfing 1M 31 11/20
Belt Hold Bearish 30 31 29/05/2023 13:30
Engulfing Bearish 30 31 29/05/2023 13:30
Harami Bearish 5H 32 11/05/2023 10:00
Harami Cross 1H 32 25/05/2023 11:00
Harami Bullish 1H 32 25/05/2023 11:00
Bullish doji Star 1H 32 25/05/2023 11:00
Harami Bullish 15 32 31/05/2023 13:15
Harami Cross 15 32 31/05/2023 13:15
Doji Star Bearish 30 33 29/05/2023 11:00
Belt Hold Bearish 15 33 31/05/2023 13:00
Engulfing Bearish 1D 34 12/04/2023
Belt Hold Bullish 30 34 29/05/2023 10:30
Bullish Engulfing 30 34 29/05/2023 10:30
Doji Star Bearish 15 34 31/05/2023 11:15
Belt Hold Bullish 15 35 31/05/2023 11:00
Bullish Engulfing 15 35 31/05/2023 11:00
Tri-Star Bullish 30 36 29/05/2023 09:30
Engulfing Bearish 1W 37 11/09/2022
Hanging Man 5H 37 09/05/2023 08:00
Harami Bearish 5H 37 09/05/2023 08:00
Separating Lines Bullish 5H 38 08/05/2023 12:00
Tri-Star Bullish 30 38 26/05/2023 14:30
Belt Hold Bullish 1W 39 28/08/2022
Harami Bullish 1W 40 21/08/2022
Harami Cross 1W 40 21/08/2022
Engulfing Bearish 5H 40 05/05/2023 14:00
Three Inside Down 1W 41 14/08/2022
Harami Bullish 1H 41 23/05/2023 11:00
Harami Cross 1H 41 23/05/2023 11:00
Belt Hold Bullish 1D 42 31/03/2023
Tri-Star Bullish 30 42 26/05/2023 11:00
Bullish doji Star 1M 43 11/19
Dragonfly Doji 1M 43 11/19
Harami Bullish 1M 43 11/19
Harami Cross 1M 43 11/19
Belt Hold Bullish 5H 43 04/05/2023 08:00
Belt Hold Bullish 1H 43 23/05/2023 09:00
Harami Bullish 1H 44 22/05/2023 14:00
Harami Cross 1H 44 22/05/2023 14:00
Belt Hold Bearish 15 44 30/05/2023 13:45
Engulfing Bearish 15 44 30/05/2023 13:45
Belt Hold Bullish 1D 45 28/03/2023
Falling Three Methods 1H 45 22/05/2023 13:00
Harami Cross Bearish 30 45 26/05/2023 09:30
Bullish Engulfing 30 46 25/05/2023 14:00
Engulfing Bearish 1D 47 24/03/2023
Abandoned Baby Bullish 1H 47 22/05/2023 10:00
Belt Hold Bullish 15 47 30/05/2023 13:00
Bullish Engulfing 15 47 30/05/2023 13:00
Belt Hold Bearish 1H 49 19/05/2023 14:00
Doji Star Bearish 1M 50 4/19
Bullish Hammer 1D 50 21/03/2023
Belt Hold Bearish 5H 50 25/04/2023 09:00
Harami Cross 30 50 25/05/2023 10:30
Harami Bullish 30 50 25/05/2023 10:30
Bullish doji Star 30 50 25/05/2023 10:30
Bullish doji Star 15 50 30/05/2023 10:45
Harami Bullish 15 50 30/05/2023 10:45
Harami Cross 15 50 30/05/2023 10:45
Bullish doji Star 1D 51 20/03/2023
Engulfing Bearish 5H 51 24/04/2023 13:00
Abandoned Baby Bullish 1H 52 19/05/2023 10:00
Belt Hold Bullish 1H 52 19/05/2023 10:00
Bullish Engulfing 1H 52 19/05/2023 10:00
Harami Bullish 30 52 25/05/2023 09:30
Harami Cross 30 52 25/05/2023 09:30
Bullish doji Star 1H 53 19/05/2023 09:00
Belt Hold Bullish 1W 54 15/05/2022
Belt Hold Bearish 1H 54 18/05/2023 14:00
Three Outside Down 1H 54 18/05/2023 14:00
Three Outside Down 1D 55 14/03/2023
Harami Bullish 5H 55 20/04/2023 14:00
Harami Cross 5H 55 20/04/2023 14:00
Belt Hold Bearish 1D 56 13/03/2023
Engulfing Bearish 1D 56 13/03/2023
Bullish doji Star 15 56 30/05/2023 09:15
Harami Bullish 15 56 30/05/2023 09:15
Harami Cross 15 56 30/05/2023 09:15
Belt Hold Bearish 1H 57 18/05/2023 10:00
Engulfing Bearish 1H 57 18/05/2023 10:00
Belt Hold Bullish 30 57 24/05/2023 10:30
Belt Hold Bearish 15 57 29/05/2023 14:15
Engulfing Bearish 15 57 29/05/2023 14:15
Belt Hold Bearish 1H 59 17/05/2023 14:00
Engulfing Bearish 1H 59 17/05/2023 14:00
Belt Hold Bearish 15 59 29/05/2023 13:30
Engulfing Bearish 15 59 29/05/2023 13:30
Harami Bullish 1D 60 07/03/2023
Doji Star Bearish 1H 61 17/05/2023 11:00
Hanging Man 1D 62 03/03/2023
Belt Hold Bullish 5H 62 17/04/2023 06:00
Belt Hold Bullish 1H 62 17/05/2023 10:00
Harami Cross 30 62 23/05/2023 13:30
Harami Bullish 30 62 23/05/2023 13:30
Bullish doji Star 30 62 23/05/2023 13:30
Three Inside Up 1D 63 02/03/2023
Belt Hold Bullish 5H 63 14/04/2023 13:00
Doji Star Bearish 15 63 29/05/2023 11:00
Homing Pigeon 5H 64 14/04/2023 08:00
Belt Hold Bullish 15 64 29/05/2023 10:45
Bullish Engulfing 15 64 29/05/2023 10:45
Harami Bearish 1W 65 27/02/2022
Engulfing Bearish 5H 65 13/04/2023 12:00
Harami Bullish 30 65 23/05/2023 10:30
Harami Cross 30 65 23/05/2023 10:30
Belt Hold Bearish 1H 66 16/05/2023 10:00
Three Outside Up 1W 67 13/02/2022
Engulfing Bearish 5H 67 12/04/2023 11:00
Belt Hold Bullish 1H 67 16/05/2023 09:00
Bullish Engulfing 1W 68 06/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 68 23/02/2023
Belt Hold Bullish 1H 68 15/05/2023 14:00
Belt Hold Bullish 30 68 23/05/2023 09:00
Belt Hold Bearish 1H 69 15/05/2023 13:00
Engulfing Bearish 1H 69 15/05/2023 13:00
Evening Doji Star 1H 69 15/05/2023 13:00
Evening Star 1H 69 15/05/2023 13:00
Tri-Star Bullish 15 69 29/05/2023 09:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận TDM

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Kim Cuong Kim
Kim Cuong Kim 03/09/2019 11:28
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
80%con người của bạn là nước!Sao không dự trữ nước DNW ngay trước khi cuộc đời đầu tư chứng khoán biến bạn thành con bạc khát máu
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email