Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM)

HOSE
38,950.0
+150.0(+0.39%)
 • Khối lượng:
  5,300
 • Giá Mua/Bán:
  38,900.0/38,950.0
 • Biên độ ngày:
  38,800.0 - 39,000.0

Dữ liệu Lịch sử TDM

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/05/2023 - 03/06/2023
38,950.038,800.039,000.038,800.05.30K+0.39%
38,800.039,300.039,300.038,700.06.30K-1.27%
39,300.038,300.039,300.038,300.050.70K+2.61%
38,300.038,700.038,700.038,100.08.00K-1.03%
38,700.038,700.039,000.038,700.03.30K0.00%
38,700.039,500.039,500.038,700.015.20K-0.51%
38,900.039,150.039,700.038,800.026.10K-0.26%
39,000.039,150.039,150.039,000.07.80K-0.26%
39,100.039,100.039,750.039,100.018.40K-1.76%
39,800.039,600.039,900.039,500.06.50K-0.50%
40,000.039,000.040,000.039,000.031.60K+2.56%
39,000.039,550.040,000.039,000.076.40K-2.50%
40,000.039,700.040,000.039,650.021.70K0.00%
40,000.039,500.040,000.039,500.038.60K+1.27%
39,500.039,550.039,900.039,400.04.30K-0.13%
39,550.039,750.039,800.039,550.07.90K-1.00%
39,950.039,000.040,000.039,000.038.20K-0.13%
40,000.039,850.040,000.039,750.0173.90K0.00%
40,000.040,000.040,000.039,700.050.30K0.00%
40,000.039,400.040,000.038,900.0352.20K+1.39%
39,450.038,900.039,450.038,600.0101.20K+1.28%
38,950.038,000.038,950.038,000.0173.50K+2.23%
Cao nhất: 40,000.0Thấp nhất: 38,000.0Chênh lệch: 2,000.0Trung bình: 39,361.4% Thay đổi: 2.2
 • 80%con người của bạn là nước!Sao không dự trữ nước DNW ngay trước khi cuộc đời đầu tư chứng khoán biến bạn thành con bạc khát máu
  0