Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Khám Phá Những Cổ Phiếu Bị Định Giá Thấp Tại Mọi Thị Trường Bắt đầu
Đóng

H2G Green Ltd (H2GG)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.020 0.000    0.00%
31/03 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG1I98885227 
S/N:  5AI
 • Khối lượng: 15,100
 • Giá Mua/Bán: 0.020 / 0.020
 • Biên độ ngày: 0.020 - 0.021
H2G Green 0.020 0.000 0.00%

Mô hình Nến H2GG

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu H2G Green Ltd và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Outside Up 1M 2 01/23
Belt Hold Bullish 5H 2 31/03/2023 04:00
Downside Gap Three Methods 1M 3 12/22
Belt Hold Bullish 1M 3 12/22
Bullish Engulfing 1M 3 12/22
Stick Sandwich 1W 3 05/03/2023
Deliberation Bearish 1D 3 28/03/2023
Doji Star Bearish 1D 3 28/03/2023
Belt Hold Bullish 1D 4 27/03/2023
Belt Hold Bearish 5H 4 30/03/2023 08:00
Tri-Star Bullish 15 4 31/03/2023 07:45
Belt Hold Bullish 1D 5 24/03/2023
Tri-Star Bullish 1H 5 30/03/2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 5 30/03/2023 16:00
Belt Hold Bullish 1D 6 23/03/2023
Tri-Star Bullish 15 6 30/03/2023 15:45
Harami Cross Bearish 1W 7 05/02/2023
Belt Hold Bullish 1D 7 22/03/2023
Gravestone Doji 1H 7 30/03/2023 13:00
Tri-Star Bullish 1H 7 30/03/2023 13:00
Harami Cross Bearish 30 7 30/03/2023 13:30
Belt Hold Bullish 1D 8 21/03/2023
Harami Cross Bearish 15 8 30/03/2023 13:30
Belt Hold Bullish 1D 9 20/03/2023
Tri-Star Bearish 1H 9 30/03/2023 09:00
Harami Cross Bearish 1W 10 15/01/2023
Belt Hold Bullish 1D 10 17/03/2023
Belt Hold Bullish 5H 10 27/03/2023 15:00
Bullish Engulfing 5H 10 27/03/2023 15:00
Bullish Engulfing 1D 11 16/03/2023
Belt Hold Bullish 1D 11 16/03/2023
Tri-Star Bullish 1H 11 30/03/2023 07:00
Tri-Star Bearish 30 11 30/03/2023 09:00
Tri-Star Bullish 5H 12 24/03/2023 12:00
Tri-Star Bearish 15 12 30/03/2023 09:15
Harami Bullish 1M 13 02/22
Harami Cross 1M 13 02/22
Harami Bullish 1W 13 25/12/2022
Harami Cross 1W 13 25/12/2022
Tri-Star Bullish 15 14 30/03/2023 07:45
Belt Hold Bearish 1W 15 11/12/2022
Tri-Star Bearish 5H 15 23/03/2023 06:00
Belt Hold Bullish 1H 16 29/03/2023 08:00
Tri-Star Bearish 30 16 29/03/2023 13:30
Tri-Star Bearish 15 16 29/03/2023 14:00
Belt Hold Bullish 1W 17 27/11/2022
Harami Cross Bearish 1D 17 08/03/2023
Tri-Star Bullish 1H 17 28/03/2023 15:00
Tri-Star Bullish 15 17 29/03/2023 13:45
Belt Hold Bullish 1D 18 07/03/2023
Harami Cross Bearish 30 18 29/03/2023 12:00
Tri-Star Bearish 15 18 29/03/2023 13:30
Belt Hold Bullish 5H 19 21/03/2023 04:00
Belt Hold Bullish 30 19 29/03/2023 08:30
Bullish Engulfing 30 19 29/03/2023 08:30
Dragonfly Doji 1D 20 03/03/2023
Tri-Star Bullish 5H 20 20/03/2023 08:00
Harami Cross Bearish 15 20 29/03/2023 12:00
Three Inside Up 1M 21 6/21
Bullish Engulfing 1M 21 6/21
Morning Doji Star 1M 21 6/21
Belt Hold Bullish 1D 21 02/03/2023
Harami Cross Bearish 1H 21 27/03/2023 16:00
Belt Hold Bullish 15 21 29/03/2023 08:45
Bullish Engulfing 15 21 29/03/2023 08:45
Harami Bullish 1M 22 5/21
Harami Cross 1M 22 5/21
Belt Hold Bullish 1D 22 01/03/2023
Tri-Star Bullish 5H 22 17/03/2023 15:00
Tri-Star Bearish 15 22 29/03/2023 08:00
Three Inside Up 1D 23 28/02/2023
Tri-Star Bearish 1H 23 27/03/2023 07:00
Tri-Star Bullish 15 23 28/03/2023 15:45
Advance Block Bearish 1M 24 3/21
Bullish doji Star 1D 24 27/02/2023
Harami Bullish 1D 24 27/02/2023
Harami Cross 1D 24 27/02/2023
Three Outside Up 1M 25 02/21
Tri-Star Bullish 15 25 28/03/2023 08:30
Bullish Engulfing 1M 26 01/21
Tri-Star Bullish 1H 26 23/03/2023 14:00
Harami Cross Bearish 30 26 27/03/2023 16:00
Dragonfly Doji 1D 27 22/02/2023
Harami Bullish 1D 27 22/02/2023
Harami Cross 1D 27 22/02/2023
Belt Hold Bullish 5H 27 14/03/2023 07:00
Harami Cross 1W 28 11/09/2022
Harami Bullish 1W 28 11/09/2022
Bullish doji Star 1W 28 11/09/2022
Homing Pigeon 1D 28 21/02/2023
Belt Hold Bearish 5H 28 13/03/2023 06:00
Tri-Star Bearish 30 28 27/03/2023 07:30
Homing Pigeon 1D 29 20/02/2023
Belt Hold Bearish 1D 30 17/02/2023
Three Outside Up 15 30 27/03/2023 15:45
Belt Hold Bullish 1D 31 16/02/2023
Tri-Star Bullish 1H 31 21/03/2023 08:00
Tri-Star Bullish 30 31 23/03/2023 14:00
Falling Three Methods 1M 32 7/20
Harami Cross 1W 32 14/08/2022
Harami Bullish 1W 32 14/08/2022
Bullish doji Star 1W 32 14/08/2022
Bullish doji Star 5H 32 08/03/2023 11:00
Tri-Star Bearish 1H 32 21/03/2023 07:00
Tri-Star Bearish 30 32 23/03/2023 07:30
Doji Star Bearish 1D 33 14/02/2023
Dragonfly Doji 1D 33 14/02/2023
Tri-Star Bullish 1H 33 20/03/2023 08:00
Belt Hold Bullish 1D 34 13/02/2023
Belt Hold Bullish 1D 35 10/02/2023
Bullish Engulfing 1D 35 10/02/2023
Three Inside Up 1D 35 10/02/2023
Tri-Star Bullish 1H 35 17/03/2023 15:00
Tri-Star Bullish 30 35 21/03/2023 13:30
Tri-Star Bullish 15 35 23/03/2023 14:15
Harami Cross 1D 36 09/02/2023
Harami Bullish 1D 36 09/02/2023
Bullish doji Star 1D 36 09/02/2023
Tri-Star Bearish 15 36 23/03/2023 07:45
Abandoned Baby Bullish 1W 37 10/07/2022
Bullish Engulfing 1W 37 10/07/2022
Tri-Star Bullish 30 37 21/03/2023 08:00
Dragonfly Doji 1W 38 03/07/2022
Dragonfly Doji 1D 38 07/02/2023
Bullish doji Star 5H 38 02/03/2023 10:00
Harami Bullish 5H 38 02/03/2023 10:00
Harami Cross 5H 38 02/03/2023 10:00
Tri-Star Bullish 1H 38 15/03/2023 08:00
Tri-Star Bullish 30 39 20/03/2023 08:00
Morning Star 1D 40 03/02/2023
Morning Doji Star 1D 40 03/02/2023
Bullish Engulfing 1D 40 03/02/2023
Belt Hold Bullish 1D 40 03/02/2023
Belt Hold Bullish 5H 40 01/03/2023 09:00
Tri-Star Bullish 15 40 21/03/2023 13:30
Bullish doji Star 1D 41 02/02/2023
Tri-Star Bullish 30 41 17/03/2023 15:00
Belt Hold Bearish 1D 42 01/02/2023
Tri-Star Bullish 1H 42 14/03/2023 07:00
Tri-Star Bullish 15 42 21/03/2023 08:00
Tri-Star Bearish 15 43 21/03/2023 07:45
Belt Hold Bullish 1W 44 22/05/2022
Bullish doji Star 5H 44 27/02/2023 07:00
Harami Bullish 5H 44 27/02/2023 07:00
Harami Cross 5H 44 27/02/2023 07:00
Tri-Star Bullish 30 44 15/03/2023 08:30
Tri-Star Bullish 15 44 20/03/2023 08:00
Doji Star Bearish 1W 45 15/05/2022
Dragonfly Doji 1W 45 15/05/2022
Belt Hold Bullish 1D 45 27/01/2023
Belt Hold Bearish 1H 45 10/03/2023 08:00
Engulfing Bearish 1H 45 10/03/2023 08:00
Inverted Hammer 1M 46 5/19
Belt Hold Bullish 1W 46 08/05/2022
Belt Hold Bearish 1D 46 26/01/2023
Tri-Star Bullish 15 46 17/03/2023 15:15
Bullish Engulfing 1W 47 01/05/2022
Bullish doji Star 1D 47 25/01/2023
Harami Bullish 1D 47 25/01/2023
Harami Cross 1D 47 25/01/2023
Tri-Star Bullish 1H 48 09/03/2023 07:00
Tri-Star Bullish 30 48 14/03/2023 07:30
Downside Gap Three Methods 5H 49 22/02/2023 12:00
Tri-Star Bullish 15 49 15/03/2023 08:30
Belt Hold Bearish 1W 50 10/04/2022
Hanging Man 1D 50 18/01/2023
Dragonfly Bearish 1D 50 18/01/2023
Tri-Star Bearish 15 50 14/03/2023 13:30
Belt Hold Bearish 30 51 10/03/2023 08:00
Engulfing Bearish 30 51 10/03/2023 08:00
Tri-Star Bullish 15 53 14/03/2023 07:45
Homing Pigeon 1D 54 12/01/2023
Doji Star Bearish 1H 54 06/03/2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 54 09/03/2023 07:30
Belt Hold Bearish 1D 55 11/01/2023
Engulfing Bearish 1W 56 27/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 56 10/01/2023
Tri-Star Bullish 1H 56 06/03/2023 07:00
Belt Hold Bearish 15 56 10/03/2023 08:00
Engulfing Bearish 15 56 10/03/2023 08:00
Bullish Hammer 1M 57 6/18
Belt Hold Bullish 1D 57 09/01/2023
Tri-Star Bearish 1H 57 03/03/2023 08:00
Three Outside Up 1W 58 13/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 58 06/01/2023
Tri-Star Bullish 30 58 07/03/2023 08:00
Bullish Engulfing 1W 59 06/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 59 05/01/2023
Bullish Engulfing 1D 59 05/01/2023
Belt Hold Bullish 5H 59 15/02/2023 05:00
Harami Cross 1H 59 02/03/2023 14:00
Bullish doji Star 1H 59 02/03/2023 14:00
Harami Bullish 1H 59 02/03/2023 14:00
Tri-Star Bearish 30 59 07/03/2023 07:30
Tri-Star Bullish 1D 60 04/01/2023
Tri-Star Bullish 15 60 09/03/2023 07:45
Bullish Hammer 1W 61 23/01/2022
Bullish doji Star 5H 61 14/02/2023 09:00
Harami Bullish 5H 61 14/02/2023 09:00
Harami Cross 5H 61 14/02/2023 09:00
Belt Hold Bullish 1H 61 01/03/2023 10:00
Tri-Star Bearish 30 62 06/03/2023 08:00
Belt Hold Bullish 1W 63 09/01/2022
Belt Hold Bullish 1D 63 29/12/2022
Belt Hold Bearish 5H 63 13/02/2023 08:00
Tri-Star Bearish 1H 63 01/03/2023 07:00
Tri-Star Bullish 30 63 06/03/2023 07:30
Harami Bullish 1M 64 11/17
Harami Cross 1M 64 11/17
Belt Hold Bearish 1D 64 28/12/2022
Dark Cloud Cover 1D 64 28/12/2022
Tri-Star Bearish 30 64 03/03/2023 08:00
Tri-Star Bullish 15 64 07/03/2023 08:15
Belt Hold Bullish 1D 65 27/12/2022
Belt Hold Bullish 5H 65 10/02/2023 05:00
Bullish Engulfing 5H 65 10/02/2023 05:00
Tri-Star Bearish 15 65 07/03/2023 07:45
Belt Hold Bearish 1D 66 23/12/2022
Harami Cross 30 66 02/03/2023 14:00
Harami Bullish 30 66 02/03/2023 14:00
Bullish doji Star 30 66 02/03/2023 14:00
Falling Three Methods 1M 67 8/17
Tri-Star Bearish 15 67 06/03/2023 08:45
Bullish doji Star 1D 68 21/12/2022
Dragonfly Doji 1D 68 21/12/2022
Harami Bullish 1D 68 21/12/2022
Harami Cross 1D 68 21/12/2022
Belt Hold Bullish 5H 68 09/02/2023 04:00
Bullish Engulfing 5H 68 09/02/2023 04:00
Tri-Star Bullish 30 68 01/03/2023 10:30
Tri-Star Bullish 15 68 06/03/2023 08:15
Three Inside Up 1M 69 6/17
Tri-Star Bearish 15 69 06/03/2023 08:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận H2GG

Viết cảm nghĩ của bạn về H2G Green Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email