Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

P5 Capital Holdings Ltd (P5CA)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.025 +0.003    +13.64%
26/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG1I98885227 
S/N:  5AI
 • Khối lượng: 1,437,000
 • Giá Mua/Bán: 0.024 / 0.025
 • Biên độ ngày: 0.023 - 0.025
P5 Capital 0.025 +0.003 +13.64%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1W Hiện tại
Homing Pigeon 1D Hiện tại
Belt Hold Bearish 1D Hiện tại
Belt Hold Bearish 15 Hiện tại
Engulfing Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Doji Star Bearish 1W 1 15/05/2022
Dragonfly Doji 1W 1 15/05/2022
Belt Hold Bearish 1D 1 25/05/2022
Belt Hold Bullish 1W 2 08/05/2022
Belt Hold Bearish 1D 2 24/05/2022
Belt Hold Bearish 5H 2 26/05/2022 05:00
Tri-Star Bearish 15 2 26/05/2022 15:00
Harami Bullish 1M 3 02/22
Harami Cross 1M 3 02/22
Bullish Engulfing 1W 3 01/05/2022
Belt Hold Bullish 1D 3 23/05/2022
Tri-Star Bearish 1H 3 26/05/2022 13:00
Hanging Man 1D 4 20/05/2022
Dragonfly Bearish 1D 4 20/05/2022
Dragonfly Doji 1D 4 20/05/2022
Harami Cross Bearish 30 4 26/05/2022 14:00
Harami Cross Bearish 15 4 26/05/2022 14:00
Doji Star Bearish 1D 5 19/05/2022
Hanging Man 1D 5 19/05/2022
Dragonfly Bearish 1D 5 19/05/2022
Dragonfly Doji 1D 5 19/05/2022
Doji Star Bearish 5H 5 25/05/2022 04:00
Belt Hold Bullish 30 5 26/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 5 26/05/2022 13:00
Belt Hold Bullish 15 5 26/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 15 5 26/05/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1W 6 10/04/2022
Tri-Star Bearish 30 6 26/05/2022 12:30
Tri-Star Bearish 15 6 26/05/2022 12:30
Dragonfly Doji 1D 7 17/05/2022
Belt Hold Bullish 1D 8 13/05/2022
Harami Cross Bearish 5H 8 23/05/2022 12:00
Tri-Star Bearish 1H 8 26/05/2022 08:00
Belt Hold Bullish 1D 9 12/05/2022
Belt Hold Bullish 5H 9 23/05/2022 07:00
Bullish Engulfing 5H 9 23/05/2022 07:00
Tri-Star Bullish 1H 10 25/05/2022 14:00
Bullish Engulfing 1M 11 6/21
Morning Doji Star 1M 11 6/21
Three Inside Up 1M 11 6/21
Belt Hold Bearish 5H 11 20/05/2022 04:00
Tri-Star Bearish 30 11 26/05/2022 08:30
Harami Bullish 1M 12 5/21
Harami Cross 1M 12 5/21
Engulfing Bearish 1W 12 27/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 12 09/05/2022
Tri-Star Bearish 1H 12 25/05/2022 12:00
Tri-Star Bullish 30 12 26/05/2022 07:30
Doji Star Bearish 5H 13 19/05/2022 03:00
Tri-Star Bearish 15 13 26/05/2022 08:30
Advance Block Bearish 1M 14 3/21
Three Outside Up 1W 14 13/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 14 05/05/2022
Tri-Star Bullish 15 14 26/05/2022 07:45
Three Outside Up 1M 15 02/21
Bullish Engulfing 1W 15 06/02/2022
Belt Hold Bearish 5H 15 17/05/2022 06:00
Bullish Engulfing 1M 16 01/21
Belt Hold Bearish 1D 16 29/04/2022
Dark Cloud Cover 1D 16 29/04/2022
Belt Hold Bullish 5H 16 13/05/2022 07:00
Belt Hold Bullish 1H 16 24/05/2022 08:00
Tri-Star Bearish 30 16 25/05/2022 12:30
Tri-Star Bullish 15 16 25/05/2022 14:00
Bullish Hammer 1W 17 23/01/2022
Belt Hold Bullish 1D 17 28/04/2022
Belt Hold Bearish 1D 18 27/04/2022
Engulfing Bearish 1D 18 27/04/2022
Evening Doji Star 1D 18 27/04/2022
Evening Star 1D 18 27/04/2022
Tri-Star Bearish 15 18 25/05/2022 12:30
Belt Hold Bullish 1W 19 09/01/2022
Dragonfly Doji 1D 19 26/04/2022
Harami Cross Bearish 1H 19 23/05/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1D 20 25/04/2022
Belt Hold Bearish 5H 20 11/05/2022 05:00
Engulfing Bearish 5H 20 11/05/2022 05:00
Harami Cross Bearish 15 20 24/05/2022 11:45
Belt Hold Bullish 1D 21 22/04/2022
Dragonfly Bearish 5H 21 10/05/2022 14:00
Hanging Man 5H 21 10/05/2022 14:00
Tri-Star Bullish 1H 21 23/05/2022 08:00
Belt Hold Bullish 15 21 24/05/2022 10:45
Bullish Engulfing 15 21 24/05/2022 10:45
Falling Three Methods 1M 22 7/20
Belt Hold Bullish 1D 22 21/04/2022
Belt Hold Bullish 30 22 24/05/2022 08:00
Harami Cross Bearish 15 22 24/05/2022 10:30
Doji Star Bearish 1H 23 20/05/2022 15:00
Dragonfly Doji 1D 24 19/04/2022
Belt Hold Bullish 1H 24 20/05/2022 08:00
Belt Hold Bullish 1D 25 18/04/2022
Harami Cross Bearish 30 25 23/05/2022 13:30
Engulfing Bearish 1W 26 21/11/2021
Stick Sandwich 1W 26 21/11/2021
Belt Hold Bearish 1D 26 14/04/2022
Tri-Star Bullish 1H 26 19/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 15 26 24/05/2022 08:00
Tri-Star Bullish 30 27 23/05/2022 08:00
Harami Bullish 1D 28 12/04/2022
Harami Cross 1D 28 12/04/2022
Engulfing Bearish 1W 29 31/10/2021
Evening Doji Star 1W 29 31/10/2021
Evening Star 1W 29 31/10/2021
Belt Hold Bearish 1D 29 11/04/2022
Doji Star Bearish 30 29 20/05/2022 15:30
Tri-Star Bullish 15 29 23/05/2022 15:30
Doji Star Bearish 1W 30 24/10/2021
Bullish Engulfing 1D 30 08/04/2022
Bullish Hammer 1D 30 08/04/2022
Belt Hold Bullish 5H 30 05/05/2022 04:00
Bullish Engulfing 5H 30 05/05/2022 04:00
Belt Hold Bullish 30 30 20/05/2022 08:00
Tri-Star Bearish 15 30 23/05/2022 13:45
Deliberation Bearish 1D 31 07/04/2022
Doji Star Bearish 1D 31 07/04/2022
Hanging Man 1D 31 07/04/2022
Dragonfly Bearish 1D 31 07/04/2022
Dragonfly Doji 1D 31 07/04/2022
Harami Cross Bearish 5H 31 04/05/2022 13:00
Tri-Star Bearish 1H 31 18/05/2022 07:00
Tri-Star Bullish 1H 32 17/05/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 32 19/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1D 33 05/04/2022
Tri-Star Bearish 1H 33 17/05/2022 08:00
Tri-Star Bearish 30 33 19/05/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 33 23/05/2022 08:00
Dragonfly Bearish 1D 34 04/04/2022
Hanging Man 1D 34 04/04/2022
Doji Star Bearish 1D 34 04/04/2022
Belt Hold Bullish 5H 34 29/04/2022 08:00
Belt Hold Bullish 1D 35 01/04/2022
Bullish Engulfing 1D 35 01/04/2022
Deliberation Bearish 5H 35 29/04/2022 03:00
Doji Star Bearish 5H 35 29/04/2022 03:00
Tri-Star Bullish 1H 35 13/05/2022 08:00
Doji Star Bearish 15 35 20/05/2022 15:45
Inverted Hammer 1M 36 5/19
Bullish Engulfing 1W 36 12/09/2021
Hanging Man 1D 36 31/03/2022
Dragonfly Bearish 1D 36 31/03/2022
Dragonfly Doji 1D 36 31/03/2022
Belt Hold Bullish 15 36 20/05/2022 08:00
Dragonfly Doji 1D 37 30/03/2022
Dragonfly Bearish 1D 37 30/03/2022
Hanging Man 1D 37 30/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 37 28/04/2022 07:00
Tri-Star Bullish 1H 37 12/05/2022 08:00
Tri-Star Bearish 30 37 18/05/2022 07:30
Doji Star Bearish 1W 38 29/08/2021
Hanging Man 1D 38 29/03/2022
Dragonfly Bearish 1D 38 29/03/2022
Dragonfly Doji 1D 38 29/03/2022
Tri-Star Bullish 30 38 17/05/2022 09:30
Tri-Star Bullish 15 38 19/05/2022 10:15
Hanging Man 1D 39 28/03/2022
Dragonfly Bearish 1D 39 28/03/2022
Dragonfly Doji 1D 39 28/03/2022
Three Outside Down 5H 39 27/04/2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 39 17/05/2022 08:00
Tri-Star Bearish 15 39 19/05/2022 09:15
Dragonfly Bearish 1D 40 25/03/2022
Doji Star Bearish 1D 40 25/03/2022
Hanging Man 1D 40 25/03/2022
Belt Hold Bearish 5H 40 27/04/2022 06:00
Engulfing Bearish 5H 40 27/04/2022 06:00
Tri-Star Bearish 1H 41 11/05/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 41 13/05/2022 08:00
Hanging Man 1D 42 23/03/2022
Dragonfly Bearish 1D 42 23/03/2022
Belt Hold Bullish 1W 43 25/07/2021
Doji Star Bearish 1D 43 22/03/2022
Hanging Man 1D 43 22/03/2022
Dragonfly Bearish 1D 43 22/03/2022
Tri-Star Bearish 1H 43 11/05/2022 08:00
Tri-Star Bullish 30 43 12/05/2022 08:30
Tri-Star Bearish 15 43 18/05/2022 07:45
Stick Sandwich 1W 44 18/07/2021
Harami Cross Bearish 5H 44 25/04/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 44 17/05/2022 09:45
Belt Hold Bearish 1D 45 18/03/2022
Tri-Star Bearish 15 45 17/05/2022 08:00
Stick Sandwich 1W 46 04/07/2021
Belt Hold Bullish 1D 46 17/03/2022
Bullish Engulfing 1D 46 17/03/2022
Harami Cross Bearish 5H 46 22/04/2022 11:00
Bullish Hammer 1M 47 6/18
Belt Hold Bullish 1W 47 27/06/2021
Belt Hold Bullish 5H 47 22/04/2022 06:00
Tri-Star Bearish 30 47 11/05/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 47 13/05/2022 08:00
Harami Cross Bearish 1H 48 10/05/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 48 13/05/2022 07:45
Belt Hold Bullish 1D 49 14/03/2022
Tri-Star Bullish 15 49 12/05/2022 08:30
Dragonfly Doji 1D 50 11/03/2022
Tri-Star Bearish 30 50 11/05/2022 08:00
Dragonfly Doji 1D 51 10/03/2022
Harami Bullish 5H 51 20/04/2022 09:00
Harami Cross 5H 51 20/04/2022 09:00
Doji Star Bearish 1H 51 09/05/2022 16:00
Belt Hold Bullish 1D 52 09/03/2022
Tri-Star Bullish 15 52 11/05/2022 11:45
Downside Gap Three Methods 1W 53 16/05/2021
Belt Hold Bearish 1D 53 08/03/2022
Tri-Star Bearish 1H 53 09/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 53 11/05/2022 10:15
Harami Bullish 1M 54 11/17
Harami Cross 1M 54 11/17
Harami Cross Bearish 30 55 10/05/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 55 11/05/2022 08:45
Three Black Crows 1W 56 25/04/2021
Abandoned Baby Bullish 5H 56 18/04/2022 07:00
Belt Hold Bullish 5H 56 18/04/2022 07:00
Bullish Engulfing 5H 56 18/04/2022 07:00
Tri-Star Bearish 15 56 11/05/2022 08:15
Falling Three Methods 1M 57 8/17
Dragonfly Doji 1D 57 02/03/2022
Bullish doji Star 5H 57 14/04/2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 57 10/05/2022 07:30
Evening Doji Star 1W 58 11/04/2021
Belt Hold Bullish 1D 58 01/03/2022
Belt Hold Bearish 5H 58 14/04/2022 08:00
Three Inside Up 1M 59 6/17
Doji Star Bearish 1W 59 04/04/2021
Bullish Hammer 1D 59 28/02/2022
Belt Hold Bearish 15 59 10/05/2022 15:00
Harami Bullish 1M 60 5/17
Harami Cross 1M 60 5/17
Bullish Hammer 1D 60 25/02/2022
Belt Hold Bullish 1H 61 04/05/2022 15:00
Bullish Engulfing 1H 61 04/05/2022 15:00
Tri-Star Bearish 30 61 09/05/2022 14:30
Harami Bullish 5H 62 11/04/2022 10:00
Harami Cross 5H 62 11/04/2022 10:00
Harami Cross Bearish 15 62 10/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1D 63 22/02/2022
Doji Star Bearish 1H 63 04/05/2022 10:00
On Neck Bearish 1W 64 28/02/2021
Belt Hold Bullish 1D 64 21/02/2022
Bullish Engulfing 5H 64 08/04/2022 12:00
Belt Hold Bullish 30 64 06/05/2022 08:00
Bullish Engulfing 30 64 06/05/2022 08:00
Tri-Star Bearish 15 64 10/05/2022 07:45
Belt Hold Bearish 5H 65 08/04/2022 07:00
Engulfing Bearish 5H 65 08/04/2022 07:00
Evening Doji Star 5H 65 08/04/2022 07:00
Evening Star 5H 65 08/04/2022 07:00
Belt Hold Bearish 1M 66 11/16
Doji Star Bearish 5H 66 07/04/2022 06:00
Doji Star Bearish 30 67 05/05/2022 12:00
Stick Sandwich 1M 68 9/16
Harami Cross Bearish 1D 68 15/02/2022
Bullish Hammer 1M 69 8/16
Engulfing Bearish 1W 69 24/01/2021
Tri-Star Bullish 1H 69 29/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 69 09/05/2022 14:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận P5CA

Viết cảm nghĩ của bạn về P5 Capital Holdings Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email