Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Powermatic Data Systems Ltd (PMDS)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
2.770 +0.040    +1.47%
26/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG1BF0000003 
S/N:  BCY
 • Khối lượng: 2,100
 • Giá Mua/Bán: 2.750 / 2.930
 • Biên độ ngày: 2.770 - 2.770
Powermatic Data Systems Ltd 2.770 +0.040 +1.47%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Falling Three Methods 1M Hiện tại
Three Outside Down 1M Hiện tại
Homing Pigeon 5H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Engulfing Bearish 1M 1 4/22
Belt Hold Bullish 1W 1 15/05/2022
Harami Bullish 1W 1 15/05/2022
Tri-Star Bullish 30 1 26/05/2022 07:30
Tri-Star Bullish 15 1 26/05/2022 07:45
Bullish Hammer 1M 2 3/22
Bullish doji Star 5H 3 24/05/2022 13:00
Harami Bullish 5H 3 24/05/2022 13:00
Harami Cross 5H 3 24/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 4 24/05/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 4 24/05/2022 13:30
Harami Bullish 5H 5 20/05/2022 04:00
Harami Cross 5H 5 20/05/2022 04:00
Bullish doji Star 1D 6 17/05/2022
Harami Bullish 1D 6 17/05/2022
Harami Cross 1D 6 17/05/2022
Belt Hold Bearish 1D 7 12/05/2022
Tri-Star Bullish 15 7 20/05/2022 08:00
Harami Cross 1D 8 11/05/2022
Bullish doji Star 1D 8 11/05/2022
Harami Bullish 1D 8 11/05/2022
Tri-Star Bearish 30 8 19/05/2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 8 19/05/2022 15:30
Harami Bearish 1M 10 7/21
Belt Hold Bullish 1W 10 13/03/2022
Inverted Hammer 1D 10 09/05/2022
Bullish Engulfing 1M 11 6/21
Bullish Hammer 1W 12 27/02/2022
Tri-Star Bullish 1D 12 28/04/2022
Belt Hold Bearish 5H 12 12/05/2022 06:00
Engulfing Bearish 1M 14 3/21
Tri-Star Bullish 30 14 12/05/2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 14 12/05/2022 14:45
Tri-Star Bearish 1H 15 12/05/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 15 12/05/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 15 12/05/2022 10:15
Harami Cross Bearish 5H 16 10/05/2022 04:00
Belt Hold Bullish 5H 17 09/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 5H 17 09/05/2022 13:00
Evening Doji Star 5H 18 09/05/2022 08:00
Evening Star 5H 18 09/05/2022 08:00
Doji Star Bearish 5H 19 06/05/2022 15:00
Bullish doji Star 15 19 10/05/2022 10:45
Harami Bullish 15 19 10/05/2022 10:45
Harami Cross 15 19 10/05/2022 10:45
Dark Cloud Cover 1W 20 02/01/2022
Tri-Star Bullish 5H 21 28/04/2022 12:00
Tri-Star Bullish 30 21 10/05/2022 08:30
Tri-Star Bullish 15 21 10/05/2022 08:30
Abandoned Baby Bearish 1M 22 7/20
Evening Doji Star 1M 22 7/20
Tri-Star Bearish 15 22 09/05/2022 15:45
Doji Star Bearish 1M 23 6/20
Harami Bullish 1D 23 07/04/2022
Harami Cross 1D 23 07/04/2022
Tri-Star Bullish 1H 23 09/05/2022 14:00
Abandoned Baby Bullish 1M 24 5/20
Three Black Crows 1W 24 05/12/2021
Tri-Star Bullish 15 24 09/05/2022 14:00
Dragonfly Doji 1M 25 4/20
Harami Cross 1M 25 4/20
Three Outside Down 1W 25 28/11/2021
Tri-Star Bearish 1H 25 09/05/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1W 26 21/11/2021
Engulfing Bearish 1W 26 21/11/2021
Tri-Star Bearish 30 26 09/05/2022 09:30
Tri-Star Bearish 15 26 09/05/2022 09:30
Three Black Crows 1M 27 02/20
Three Outside Up 1W 27 14/11/2021
Harami Cross Bearish 1H 27 06/05/2022 14:00
Bullish Engulfing 1W 28 07/11/2021
Tri-Star Bearish 30 28 06/05/2022 14:30
Tri-Star Bearish 15 28 06/05/2022 14:30
Engulfing Bearish 1W 29 31/10/2021
Tri-Star Bullish 1H 30 27/04/2022 13:00
Engulfing Bearish 1W 31 17/10/2021
Belt Hold Bearish 1W 31 17/10/2021
Tri-Star Bullish 30 32 27/04/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 32 27/04/2022 13:15
Hanging Man 1M 33 8/19
Inverted Hammer 1W 35 19/09/2021
Tri-Star Bearish 15 35 22/04/2022 15:00
Three Outside Up 1D 37 16/03/2022
Harami Bullish 5H 37 06/04/2022 15:00
Harami Cross 5H 37 06/04/2022 15:00
Belt Hold Bullish 1D 38 15/03/2022
Bullish Engulfing 1D 38 15/03/2022
Bullish doji Star 1W 39 22/08/2021
Tri-Star Bearish 5H 41 04/04/2022 13:00
Tri-Star Bullish 1H 41 18/04/2022 08:00
Inverted Hammer 1W 43 25/07/2021
Belt Hold Bullish 1D 43 25/02/2022
Tri-Star Bullish 30 43 18/04/2022 08:30
Tri-Star Bullish 15 43 18/04/2022 08:30
Dragonfly Doji 1W 44 18/07/2021
Belt Hold Bullish 1D 45 23/02/2022
Bullish Engulfing 1D 45 23/02/2022
Tri-Star Bullish 30 46 14/04/2022 08:00
Tri-Star Bullish 15 46 14/04/2022 08:00
Deliberation Bearish 5H 47 28/03/2022 06:00
Doji Star Bearish 5H 47 28/03/2022 06:00
Tri-Star Bearish 15 47 13/04/2022 15:30
Tri-Star Bullish 15 48 13/04/2022 12:30
Shooting Star 1W 49 13/06/2021
Belt Hold Bullish 1D 49 15/02/2022
Separating Lines Bullish 5H 49 24/03/2022 07:00
Inverted Hammer 1M 50 3/18
Belt Hold Bearish 5H 50 23/03/2022 11:00
Engulfing Bearish 5H 50 23/03/2022 11:00
Tri-Star Bullish 1H 50 06/04/2022 15:00
Tri-Star Bullish 15 50 13/04/2022 08:00
Harami Bearish 1W 51 30/05/2021
Belt Hold Bearish 1D 51 09/02/2022
Tri-Star Bearish 1H 51 06/04/2022 14:00
Three Outside Up 1W 52 23/05/2021
Belt Hold Bearish 1D 52 08/02/2022
Engulfing Bearish 1D 52 08/02/2022
Tri-Star Bullish 5H 52 22/03/2022 15:00
Tri-Star Bullish 30 52 06/04/2022 15:30
Doji Star Bearish 1M 53 12/17
Harami Bearish 1M 53 12/17
Harami Cross Bearish 1M 53 12/17
Bullish Engulfing 1W 53 16/05/2021
Tri-Star Bearish 30 53 06/04/2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 53 06/04/2022 15:45
Engulfing Bearish 1W 54 09/05/2021
Evening Doji Star 1W 54 09/05/2021
Evening Star 1W 54 09/05/2021
Doji Star Bearish 1H 54 05/04/2022 12:00
Tri-Star Bearish 15 54 06/04/2022 14:30
Deliberation Bearish 1W 55 02/05/2021
Doji Star Bearish 1W 55 02/05/2021
Tri-Star Bullish 1D 56 28/01/2022
Doji Star Bearish 30 56 05/04/2022 12:30
Dark Cloud Cover 1M 57 8/17
Tri-Star Bullish 1D 58 26/01/2022
Tri-Star Bearish 30 58 04/04/2022 15:00
Tri-Star Bullish 15 59 05/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 60 04/04/2022 15:15
Doji Star Bearish 1M 63 02/17
Three Inside Up 1D 65 13/01/2022
Harami Bullish 1W 66 14/02/2021
Harami Cross 1W 66 14/02/2021
Harami Bullish 1D 66 12/01/2022
Harami Cross 1D 66 12/01/2022
Tri-Star Bearish 30 66 28/03/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1D 67 11/01/2022
Tri-Star Bullish 5H 67 25/02/2022 10:00
Doji Star Bearish 1H 67 24/03/2022 10:00
Harami Bullish 1D 68 10/01/2022
Harami Cross 1D 68 10/01/2022
Tri-Star Bearish 15 68 28/03/2022 13:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận PMDS

Viết cảm nghĩ của bạn về Powermatic Data Systems Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email