Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
13,000.0 0.0    0.00%
10:50:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000PPE2 
 • Khối lượng: 1,600
 • Giá Mua/Bán: 12,500.0 / 13,200.0
 • Biên độ ngày: 13,000.0 - 13,300.0
Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam 13,000.0 0.0 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Doji Star Bearish 1D Hiện tại
Harami Cross Bearish 1H Hiện tại
Belt Hold Bullish 30 Hiện tại
Tri-Star Bullish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Outside Up 1M 1 9/21
Harami Cross Bearish 30 1 26/10/2021 10:00
Bullish Engulfing 1M 2 8/21
Doji Star Bearish 1D 2 22/10/2021
Abandoned Baby Bullish 1H 3 25/10/2021 09:00
Harami Cross Bearish 15 3 26/10/2021 09:15
Harami Cross Bearish 1D 4 20/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 4 21/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1H 5 22/10/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 7 22/10/2021 09:00
Three Outside Up 1M 8 02/21
Belt Hold Bearish 5H 8 19/10/2021 06:00
Tri-Star Bullish 30 8 21/10/2021 14:30
Bullish doji Star 15 8 22/10/2021 10:45
Dragonfly Doji 1D 9 13/10/2021
Abandoned Baby Bullish 5H 9 18/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 5H 9 18/10/2021 10:00
Bullish Engulfing 5H 9 18/10/2021 10:00
Belt Hold Bearish 15 9 22/10/2021 09:15
Bullish Engulfing 1W 10 15/08/2021
Harami Bullish 1D 10 12/10/2021
Harami Cross 1D 10 12/10/2021
Tri-Star Bullish 15 10 21/10/2021 14:45
Harami Bullish 1H 11 19/10/2021 13:00
Harami Cross 1H 11 19/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1H 12 19/10/2021 10:00
Tri-Star Bearish 30 12 20/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1W 14 18/07/2021
Doji Star Bearish 1H 14 18/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 14 20/10/2021 09:15
Belt Hold Bullish 1W 15 11/07/2021
Tri-Star Bearish 30 15 19/10/2021 10:30
Tri-Star Bullish 30 17 18/10/2021 14:30
Tri-Star Bullish 15 17 19/10/2021 13:30
Harami Bullish 1W 18 13/06/2021
Harami Cross 1W 18 13/06/2021
Belt Hold Bullish 1D 18 29/09/2021
Belt Hold Bearish 1W 19 06/06/2021
Dark Cloud Cover 1W 19 06/06/2021
Tri-Star Bullish 1H 19 15/10/2021 13:00
Three Outside Down 1M 20 9/19
Belt Hold Bullish 1D 20 27/09/2021
Belt Hold Bearish 1M 21 8/19
Engulfing Bearish 1M 21 8/19
Hanging Man 1M 22 7/19
Dragonfly Bearish 1M 22 7/19
Dragonfly Doji 1M 22 7/19
Tri-Star Bullish 1H 22 14/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1D 23 22/09/2021
Bullish Engulfing 5H 23 05/10/2021 12:00
Bullish Engulfing 15 24 18/10/2021 11:15
Belt Hold Bullish 15 24 18/10/2021 11:15
Evening Doji Star 1D 25 20/09/2021
Tri-Star Bearish 1H 25 13/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 25 18/10/2021 11:00
Doji Star Bearish 1D 26 17/09/2021
Hanging Man 1D 26 17/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 26 17/09/2021
Tri-Star Bearish 30 26 15/10/2021 09:30
Belt Hold Bullish 5H 27 01/10/2021 13:00
Dragonfly Bearish 1W 28 04/04/2021
Hanging Man 1W 28 04/04/2021
Doji Star Bearish 1W 28 04/04/2021
Deliberation Bearish 1W 28 04/04/2021
Tri-Star Bullish 30 28 14/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 28 15/10/2021 14:45
Belt Hold Bullish 5H 30 29/09/2021 06:00
Kicking Bearish 1H 30 12/10/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 31 15/10/2021 09:45
Belt Hold Bearish 1D 32 09/09/2021
Dark Cloud Cover 1D 32 09/09/2021
Tri-Star Bearish 30 32 13/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 32 15/10/2021 09:30
Three Outside Up 1D 33 08/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 33 27/09/2021 09:00
Three Inside Up 1M 34 7/18
Bullish Engulfing 1D 34 01/09/2021
Harami Bullish 1M 35 6/18
Belt Hold Bullish 5H 35 24/09/2021 06:00
Belt Hold Bearish 30 35 13/10/2021 10:00
Engulfing Bearish 30 35 13/10/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 35 14/10/2021 11:15
Bullish Hammer 1M 36 5/18
Hanging Man 1W 36 31/01/2021
Dragonfly Bearish 1W 36 31/01/2021
Belt Hold Bullish 1D 36 27/08/2021
Bullish Engulfing 1D 36 27/08/2021
Inverted Hammer 1D 36 27/08/2021
Tri-Star Bearish 15 36 14/10/2021 11:00
Doji Star Bearish 1W 37 24/01/2021
Three Outside Up 1W 37 24/01/2021
Homing Pigeon 5H 37 23/09/2021 05:00
Bullish Engulfing 1W 38 17/01/2021
Dragonfly Doji 1W 39 10/01/2021
Three Outside Up 1W 39 10/01/2021
Tri-Star Bearish 15 39 13/10/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1W 40 03/01/2021
Bullish Engulfing 1W 40 03/01/2021
Tri-Star Bullish 30 40 12/10/2021 10:00
Harami Bullish 1M 41 12/17
Engulfing Bearish 1M 42 11/17
Belt Hold Bearish 15 42 13/10/2021 10:15
Engulfing Bearish 15 42 13/10/2021 10:15
Harami Cross Bearish 1W 44 11/10/2020
Three Inside Up 1D 44 16/08/2021
Homing Pigeon 30 44 11/10/2021 13:30
Tri-Star Bullish 15 44 12/10/2021 14:15
Hanging Man 1M 45 8/17
Bullish doji Star 1D 45 13/08/2021
Harami Bullish 1D 45 13/08/2021
Harami Cross 1D 45 13/08/2021
Hanging Man 1M 46 7/17
Harami Cross 15 46 12/10/2021 13:30
Harami Bullish 15 46 12/10/2021 13:30
Bullish doji Star 15 46 12/10/2021 13:30
Hanging Man 1M 48 5/17
Bullish Hammer 1W 48 06/09/2020
Belt Hold Bearish 5H 48 15/09/2021 07:00
Doji Star Bearish 5H 48 15/09/2021 07:00
Dragonfly Bearish 5H 48 15/09/2021 07:00
Belt Hold Bullish 1H 48 01/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 48 01/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 1H 49 01/10/2021 13:00
Hanging Man 1M 50 3/17
Tri-Star Bullish 15 51 12/10/2021 09:45
Hanging Man 1M 52 01/17
Bullish doji Star 1D 52 02/08/2021
Bullish doji Star 5H 52 10/09/2021 12:00
Bullish Hammer 1D 53 29/07/2021
Harami Bullish 1D 54 28/07/2021
Harami Cross 1D 54 28/07/2021
Tri-Star Bearish 1H 54 29/09/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1W 55 24/05/2020
Homing Pigeon 15 55 11/10/2021 13:45
Belt Hold Bullish 1D 56 26/07/2021
Doji Star Bearish 5H 56 08/09/2021 10:00
Hanging Man 5H 56 08/09/2021 10:00
Dragonfly Bearish 5H 56 08/09/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1D 57 23/07/2021
Bullish Engulfing 1D 57 23/07/2021
Tri-Star Bearish 15 57 11/10/2021 13:00
Three Black Crows 1M 58 7/16
Belt Hold Bullish 5H 58 01/09/2021 13:00
Bullish Engulfing 5H 58 01/09/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1H 58 28/09/2021 10:00
Bullish doji Star 30 59 04/10/2021 14:30
Harami Bullish 30 59 04/10/2021 14:30
Harami Cross 30 59 04/10/2021 14:30
Belt Hold Bullish 5H 60 31/08/2021 12:00
Shooting Star 1W 61 13/10/2019
Belt Hold Bullish 1D 61 13/07/2021
Tri-Star Bearish 5H 62 27/08/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1H 62 24/09/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 62 24/09/2021 14:00
Tri-Star Bullish 5H 63 27/08/2021 08:00
Belt Hold Bullish 30 63 04/10/2021 10:30
Advance Block Bearish 1M 64 01/16
Deliberation Bearish 1M 64 01/16
Belt Hold Bullish 1D 64 24/06/2021
Belt Hold Bullish 1H 64 24/09/2021 11:00
Dragonfly Doji 1D 65 21/06/2021
Tri-Star Bullish 30 66 01/10/2021 14:00
Belt Hold Bearish 1D 67 16/06/2021
Homing Pigeon 1H 67 23/09/2021 09:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận PPE

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email