Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu
Đóng

CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
8,100.0 +300.0    +3.85%
09:25:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000PPE2 
 • Khối lượng: 200
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 8,100.0 - 8,100.0
Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam 8,100.0 +300.0 +3.85%

Mô hình Nến PPE

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1M Hiện tại
Belt Hold Bullish 1W Hiện tại
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 30 1 16/05/2023 14:00
Tri-Star Bullish 15 1 16/05/2023 14:00
Tri-Star Bearish 5H 2 16/05/2023 05:00
Tri-Star Bearish 1H 2 16/05/2023 09:00
Tri-Star Bearish 15 2 16/05/2023 09:30
Deliberation Bearish 1M 6 9/22
Doji Star Bearish 1M 6 9/22
Tri-Star Bullish 30 7 05/04/2023 13:00
Tri-Star Bearish 5H 8 30/03/2023 08:00
Tri-Star Bearish 1H 8 30/03/2023 11:00
Tri-Star Bearish 30 8 30/03/2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 8 05/04/2023 13:00
Harami Cross Bearish 1M 9 4/22
Dragonfly Doji 1D 9 22/03/2023
Tri-Star Bullish 5H 9 23/03/2023 11:00
Tri-Star Bearish 15 9 30/03/2023 11:00
Tri-Star Bullish 1H 11 22/03/2023 11:00
Tri-Star Bullish 30 11 22/03/2023 11:00
Tri-Star Bearish 1W 12 27/11/2022
Tri-Star Bullish 15 12 22/03/2023 11:15
Belt Hold Bullish 1D 13 27/02/2023
Doji Star Bearish 1W 14 24/07/2022
Doji Star Bearish 15 14 22/03/2023 09:30
Deliberation Bearish 5H 15 28/02/2023 13:00
Doji Star Bearish 5H 15 28/02/2023 13:00
Three Outside Up 1M 16 9/21
Bullish Engulfing 1D 16 21/02/2023
Belt Hold Bullish 1D 16 21/02/2023
Tri-Star Bullish 1H 16 14/03/2023 11:00
Bullish Engulfing 1M 17 8/21
Belt Hold Bullish 5H 17 27/02/2023 12:00
Bullish Engulfing 5H 17 27/02/2023 12:00
Tri-Star Bullish 30 17 14/03/2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 17 21/03/2023 13:30
Doji Star Bearish 1H 18 28/02/2023 13:00
Tri-Star Bearish 30 18 14/03/2023 10:30
Bullish Hammer 1W 19 17/04/2022
Harami Bullish 1W 20 10/04/2022
Harami Cross 1W 20 10/04/2022
Tri-Star Bearish 15 20 14/03/2023 10:30
Engulfing Bearish 1W 21 03/04/2022
Evening Doji Star 1W 21 03/04/2022
Tri-Star Bearish 1D 21 01/12/2022
Advance Block Bearish 1W 22 27/03/2022
Doji Star Bearish 1W 22 27/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 22 21/02/2023 11:00
Bullish Engulfing 5H 22 21/02/2023 11:00
Three Outside Up 1M 23 02/21
Doji Star Bearish 1D 23 26/07/2022
Tri-Star Bullish 30 24 27/02/2023 13:00
Harami Cross Bearish 1H 26 23/02/2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 27 27/02/2023 13:00
Tri-Star Bullish 1H 28 21/02/2023 10:00
Three Outside Up 1W 29 06/02/2022
Three Outside Up 30 29 21/02/2023 13:30
Bullish Engulfing 1W 30 23/01/2022
Three Outside Up 1D 30 22/04/2022
Belt Hold Bullish 30 30 21/02/2023 13:00
Bullish Engulfing 30 30 21/02/2023 13:00
Tri-Star Bullish 15 30 23/02/2023 13:00
Bullish Hammer 1W 31 16/01/2022
Tri-Star Bearish 15 31 23/02/2023 11:15
Bullish doji Star 1D 32 19/04/2022
Tri-Star Bullish 30 32 21/02/2023 10:00
Tri-Star Bearish 30 33 21/02/2023 09:30
Three Outside Down 1M 35 9/19
Belt Hold Bearish 1M 36 8/19
Engulfing Bearish 1M 36 8/19
Three Inside Up 1D 36 07/04/2022
Belt Hold Bearish 5H 36 25/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 1H 36 01/12/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 36 20/02/2023 13:00
Dragonfly Doji 1M 37 7/19
Dragonfly Bearish 1M 37 7/19
Hanging Man 1M 37 7/19
Harami Bullish 1D 37 06/04/2022
Harami Cross 1D 37 06/04/2022
Tri-Star Bullish 15 37 21/02/2023 10:00
Tri-Star Bearish 15 38 21/02/2023 09:30
Tri-Star Bearish 30 41 01/12/2022 10:30
Tri-Star Bullish 15 42 20/02/2023 13:00
Tri-Star Bearish 1H 44 25/04/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 45 23/06/2022 09:30
Abandoned Baby Bearish 1D 46 23/03/2022
Evening Doji Star 1D 46 23/03/2022
Doji Star Bearish 1D 47 22/03/2022
Hanging Man 1D 47 22/03/2022
Dragonfly Bearish 1D 47 22/03/2022
Harami Bullish 5H 47 06/04/2022 10:00
Harami Cross 5H 47 06/04/2022 10:00
Tri-Star Bullish 1H 47 20/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 47 01/12/2022 10:45
Three Inside Up 1M 49 7/18
Deliberation Bearish 1D 49 18/03/2022
Doji Star Bearish 1D 49 18/03/2022
Hanging Man 1D 49 18/03/2022
Dragonfly Bearish 1D 49 18/03/2022
Tri-Star Bullish 1H 49 20/04/2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 49 25/04/2022 10:00
Harami Bullish 1M 50 6/18
Tri-Star Bearish 15 50 05/07/2022 14:00
Bullish Hammer 1M 51 5/18
Tri-Star Bullish 15 51 23/06/2022 09:30
Tri-Star Bullish 30 52 20/04/2022 14:00
Bullish Engulfing 1W 53 15/08/2021
Harami Bullish 1D 53 14/03/2022
Harami Cross 1D 53 14/03/2022
Tri-Star Bearish 1H 53 18/04/2022 13:00
Three Black Crows 1D 54 11/03/2022
Tri-Star Bullish 30 54 20/04/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 55 25/04/2022 10:00
Harami Bullish 1M 56 12/17
Belt Hold Bearish 1D 56 09/03/2022
Engulfing Bearish 1M 57 11/17
Belt Hold Bullish 1W 57 18/07/2021
Belt Hold Bearish 1D 57 08/03/2022
Tri-Star Bullish 30 57 18/04/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1W 58 11/07/2021
Belt Hold Bearish 1D 58 07/03/2022
Abandoned Baby Bullish 5H 58 24/03/2022 12:00
Tri-Star Bearish 30 58 18/04/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 58 20/04/2022 14:15
Bullish doji Star 5H 59 24/03/2022 07:00
Hanging Man 1M 60 8/17
Tri-Star Bullish 15 60 20/04/2022 11:00
Hanging Man 1M 61 7/17
Harami Bullish 1W 61 13/06/2021
Harami Cross 1W 61 13/06/2021
Belt Hold Bullish 1H 61 05/04/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1W 62 06/06/2021
Dark Cloud Cover 1W 62 06/06/2021
Tri-Star Bearish 5H 62 22/03/2022 10:00
Tri-Star Bullish 1H 62 04/04/2022 14:00
Hanging Man 1M 63 5/17
Doji Star Bearish 1D 63 28/02/2022
Tri-Star Bullish 15 63 18/04/2022 14:45
Belt Hold Bullish 1D 64 25/02/2022
Doji Star Bearish 5H 64 21/03/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 64 18/04/2022 13:15
Hanging Man 1M 65 3/17
Tri-Star Bullish 1H 65 04/04/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 66 05/04/2022 09:30
Hanging Man 1M 67 01/17
Belt Hold Bearish 5H 67 18/03/2022 06:00
Tri-Star Bearish 1H 68 30/03/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 68 04/04/2022 13:30
Deliberation Bearish 5H 69 17/03/2022 05:00
Doji Star Bearish 5H 69 17/03/2022 05:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận PPE

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email