Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 50% 0
💼 Bảo vệ danh mục của bạn với công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingPro – HIỆN GIẢM tới 50% NHẬN ƯU ĐÃI
Đóng

CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
12,000.0 +0.0    +0.00%
19/07 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000PPE2 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 12,000.0 - 12,000.0
Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam 12,000.0 +0.0 +0.00%

Mô hình Nến PPE

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1W Hiện tại
Belt Hold Bearish 1H Hiện tại
Belt Hold Bullish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Abandoned Baby Bearish 1W 1 07/07/2024
Evening Doji Star 1W 1 07/07/2024
Evening Star 1W 1 07/07/2024
Tri-Star Bullish 15 1 18/07/2024 14:15
Tri-Star Bearish 15 2 18/07/2024 14:00
Belt Hold Bullish 1D 4 15/07/2024
Tri-Star Bullish 5H 4 15/07/2024 11:00
Evening Doji Star 1W 5 02/06/2024
Evening Star 1W 5 02/06/2024
Deliberation Bearish 1W 6 07/04/2024
Tri-Star Bullish 1H 6 15/07/2024 10:00
Doji Star Bearish 1M 7 11/23
Doji Star Bearish 1W 9 25/02/2024
Tri-Star Bullish 1D 9 19/06/2024
Tri-Star Bearish 1H 9 12/07/2024 11:00
Belt Hold Bullish 1W 10 18/02/2024
Inverted Hammer 1W 10 18/02/2024
Tri-Star Bullish 30 10 12/07/2024 13:30
Tri-Star Bullish 15 10 15/07/2024 10:00
Tri-Star Bullish 1D 11 10/06/2024
Tri-Star Bullish 5H 12 19/06/2024 05:00
Tri-Star Bearish 30 12 12/07/2024 11:00
Belt Hold Bullish 1M 13 5/23
Tri-Star Bearish 1D 13 06/06/2024
Tri-Star Bullish 15 13 12/07/2024 13:30
Tri-Star Bullish 1H 14 19/06/2024 09:00
Deliberation Bearish 1D 15 09/04/2024
Doji Star Bearish 1D 15 09/04/2024
Tri-Star Bullish 5H 15 07/06/2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 15 12/07/2024 11:15
Tri-Star Bearish 5H 17 06/06/2024 12:00
Belt Hold Bullish 1D 18 29/02/2024
Tri-Star Bearish 30 18 14/06/2024 11:00
Deliberation Bearish 1M 19 9/22
Doji Star Bearish 1M 19 9/22
Harami Bullish 1D 19 26/02/2024
Harami Cross 1D 19 26/02/2024
Tri-Star Bullish 1H 19 07/06/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 20 19/06/2024 09:15
Dragonfly Doji 1W 21 05/11/2023
Belt Hold Bearish 1D 21 22/02/2024
Engulfing Bearish 1D 21 22/02/2024
Tri-Star Bearish 1H 21 06/06/2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 21 10/06/2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 21 14/06/2024 11:00
Harami Cross Bearish 1M 22 4/22
Doji Star Bearish 1D 22 21/02/2024
Three Outside Up 1D 22 21/02/2024
Deliberation Bearish 5H 22 15/03/2024 14:00
Doji Star Bearish 5H 22 15/03/2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 23 07/06/2024 13:30
Belt Hold Bullish 5H 24 29/02/2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 24 10/06/2024 09:00
Harami Cross 1D 25 19/01/2024
Harami Bullish 1D 25 19/01/2024
Harami Bullish 5H 25 26/02/2024 06:00
Harami Cross 5H 25 26/02/2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 25 06/06/2024 14:00
Abandoned Baby Bullish 1W 26 01/10/2023
Morning Doji Star 1W 26 01/10/2023
Morning Star 1W 26 01/10/2023
Belt Hold Bearish 1D 26 11/01/2024
Engulfing Bearish 1D 26 11/01/2024
Tri-Star Bullish 15 26 07/06/2024 13:30
Bullish doji Star 1W 27 24/09/2023
Tri-Star Bearish 5H 28 22/02/2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 28 06/06/2024 14:15
Three Outside Up 1M 29 9/21
Tri-Star Bullish 1D 29 19/12/2023
Belt Hold Bearish 1H 29 15/03/2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 29 15/03/2024 09:00
Bullish Engulfing 1M 30 8/21
Tri-Star Bullish 1H 30 29/02/2024 13:00
Bullish doji Star 1D 31 08/12/2023
Harami Bullish 1D 31 08/12/2023
Harami Cross 1D 31 08/12/2023
Belt Hold Bullish 5H 31 20/02/2024 10:00
Bullish Engulfing 5H 31 20/02/2024 10:00
Deliberation Bearish 1W 32 06/08/2023
Doji Star Bearish 1W 32 06/08/2023
Tri-Star Bullish 5H 32 06/02/2024 11:00
Bullish doji Star 1H 33 23/02/2024 14:00
Harami Bullish 1H 33 23/02/2024 14:00
Harami Cross 1H 33 23/02/2024 14:00
Belt Hold Bullish 1W 34 23/07/2023
Harami Bullish 5H 34 19/01/2024 08:00
Harami Cross 5H 34 19/01/2024 08:00
Belt Hold Bearish 1W 35 16/07/2023
Three Outside Up 1M 36 02/21
Belt Hold Bullish 1W 36 09/07/2023
Tri-Star Bullish 30 37 29/02/2024 13:00
Tri-Star Bullish 1D 39 20/11/2023
Bullish doji Star 15 39 15/03/2024 11:00
Bullish doji Star 30 40 23/02/2024 14:30
Harami Bullish 30 40 23/02/2024 14:30
Harami Cross 30 40 23/02/2024 14:30
Belt Hold Bullish 1W 41 14/05/2023
Tri-Star Bullish 1H 41 20/02/2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 41 23/02/2024 13:30
Engulfing Bearish 30 41 23/02/2024 13:30
Harami Cross Bearish 1D 42 13/11/2023
Three Inside Up 1D 43 10/11/2023
Tri-Star Bullish 15 43 29/02/2024 13:00
Harami Bullish 1D 44 09/11/2023
Harami Cross 1D 44 09/11/2023
Belt Hold Bearish 1D 45 07/11/2023
Tri-Star Bullish 1H 45 19/01/2024 10:00
Harami Cross 15 46 23/02/2024 14:45
Harami Bullish 15 46 23/02/2024 14:45
Bullish doji Star 15 46 23/02/2024 14:45
Tri-Star Bullish 1D 47 01/11/2023
Three Outside Down 1M 48 9/19
Belt Hold Bearish 1M 49 8/19
Engulfing Bearish 1M 49 8/19
Bullish doji Star 1D 49 27/10/2023
Harami Bullish 1D 49 27/10/2023
Harami Cross 1D 49 27/10/2023
Tri-Star Bullish 15 49 23/02/2024 13:00
Dragonfly Doji 1M 50 7/19
Dragonfly Bearish 1M 50 7/19
Hanging Man 1M 50 7/19
Tri-Star Bullish 30 50 20/02/2024 13:00
Tri-Star Bearish 1W 52 27/11/2022
Tri-Star Bullish 5H 52 20/11/2023 08:00
Tri-Star Bearish 1H 52 13/12/2023 09:00
Tri-Star Bullish 30 52 06/02/2024 14:00
Doji Star Bearish 1W 54 24/07/2022
Tri-Star Bullish 5H 54 15/11/2023 13:00
Tri-Star Bullish 30 54 19/01/2024 10:00
Belt Hold Bullish 15 54 22/02/2024 13:45
Bullish Engulfing 15 54 22/02/2024 13:45
Three Outside Down 1D 55 19/10/2023
Tri-Star Bearish 30 55 11/01/2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 55 22/02/2024 13:30
Engulfing Bearish 1D 56 18/10/2023
Harami Cross Bearish 5H 56 13/11/2023 11:00
Three Inside Up 5H 57 10/11/2023 13:00
Harami Bullish 5H 58 09/11/2023 12:00
Harami Cross 5H 58 09/11/2023 12:00
Belt Hold Bullish 1H 58 07/12/2023 10:00
Bullish Hammer 1W 59 17/04/2022
Three Outside Down 5H 59 07/11/2023 10:00
Belt Hold Bearish 5H 59 07/11/2023 10:00
Tri-Star Bullish 1H 59 07/12/2023 09:00
Harami Bullish 1W 60 10/04/2022
Harami Cross 1W 60 10/04/2022
Belt Hold Bullish 1D 60 10/10/2023
Engulfing Bearish 5H 60 02/11/2023 10:00
Tri-Star Bearish 1H 60 06/12/2023 14:00
Tri-Star Bullish 30 60 19/12/2023 09:30
Tri-Star Bullish 15 60 20/02/2024 11:15
Engulfing Bearish 1W 61 03/04/2022
Evening Doji Star 1W 61 03/04/2022
Tri-Star Bearish 5H 61 02/11/2023 05:00
Tri-Star Bearish 30 61 13/12/2023 09:00
Three Inside Up 1M 62 7/18
Advance Block Bearish 1W 62 27/03/2022
Doji Star Bearish 1W 62 27/03/2022
Tri-Star Bearish 1D 62 05/10/2023
Tri-Star Bullish 5H 62 01/11/2023 09:00
Deliberation Bearish 1H 62 06/12/2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 62 06/02/2024 14:00
Harami Bullish 1M 63 6/18
Bullish Hammer 1M 64 5/18
Tri-Star Bullish 1D 64 03/10/2023
Tri-Star Bullish 15 64 19/01/2024 10:15
Tri-Star Bearish 15 65 11/01/2024 14:00
Bullish doji Star 30 66 07/12/2023 13:00
Harami Bullish 30 66 07/12/2023 13:00
Harami Cross 30 66 07/12/2023 13:00
Harami Cross Bearish 1H 67 05/12/2023 09:00
Tri-Star Bullish 5H 68 23/10/2023 10:00
Harami Bullish 1M 69 12/17
Three Outside Up 1W 69 06/02/2022
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận PPE

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email