Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NVB)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
13,100.0
+1,000.0(+8.26%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
12,100.013,100.0
Biên độ 52 tuần
11,900.021,500.0
Giá đ.cửa hôm trước
12,100
Giá mở cửa
12,100
Biên độ ngày
12,100-13,100
Biên độ 52 tuần
11,900-21,500
Khối lượng
477,946
KLTB (3 thg)
625,652
Thay đổi 1 năm
-34.59%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
556,803,587
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Hồ sơ Công ty Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân, trước đây là Ngân hàng Cổ phần Thương mại Nam Việt, là tổ chức tài chính có trụ sở tại Việt Nam. Ngân hàng tham gia cung cấp các dịch vụ ngân hàng thương mại cho khách hành cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Công ty còn tiếp nhận tiền gửi, phát hành thẻ, kinh doanh ngoại hối, khấu trừ giấy tờ thương mại và cung cấp các dịch vụ cho vay, dịch vụ thanh toán và dịch vụ ngân quỹ. Các hoạt động khác bao gồm hoạt động tín dụng, đầu tư tài chính và kinh doanh chứng khoán. Các dòng sản phẩm của Ngân hàng được chia thành ba nhóm dựa vào đối tượng khách hàng nhắm tới: cá nhân, tổ chức doanh nghiệp và tổ chức tài chính, và bao gồm sản phẩm tiền gửi, sản phẩm thanh toán, sản phẩm tín dụng, tiền gửi và vay liên ngân hàng, sản phẩm đầu tư, kinh doanh ngoại hối và các sản phẩm khác.

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
2158
Thị trường
Việt Nam

Báo cáo Thu nhập B