Tien Phong Securities Corp (ORS)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
14,250.00
-300.00
(-2.06%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
14,100.00
14,700.00
Biên độ 52 tuần
7,350.00
18,100.00
Khối lượng
2,553,900
Giá đ.cửa hôm trước
14,550
Giá mở cửa
14,550
Biên độ ngày
14,100-14,700
Biên độ 52 tuần
7,350-18,100
Khối lượng
2,553,900
KLTB (3 thg)
2,672,300
Thay đổi 1 năm
-15.9%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
200,000,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích Tien Phong Securities Corp

Hồ sơ Công ty Tien Phong Securities Corp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong là một công ty Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý đầu tư. Công ty là nhà cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, cụ thể là tư vấn đầu tư, cho các khách hàng doanh nghiệp. Công ty cung cấp các dịch vụ định giá doanh nghiệp, cũng như các dịch vụ tư vấn cho các hoạt động cổ phần hóa, chào bán cổ phần, niêm yết, tái cấu trúc tài chính, mua bán và sáp nhập (M & A), quan hệ nhà đầu tư, quản trị kinh doanh, môi giới trái phiếu, chào bán trái phiếu và quản lý trái phiếu doanh nghiệp. Công ty cũng cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán cho khách hàng cá nhân và tổ chức, cũng như dịch vụ bảo lãnh phát hành cho các đợt chào bán chứng khoán và trái phiếu. Ngoài ra, Công ty còn tham gia vào việc kinh doanh chứng khoán và cung cấp các dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ đấu giá cổ phần và dịch vụ quản lý cổ đông.