CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
39,500.0
+2,550.0
(+6.90%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
36,000.0
39,500.0
Biên độ 52 tuần
11,250.0
45,200.0
Khối lượng
1,968,100
Giá Mua/Bán
39,500.0 / 0.0
Giá đ.cửa hôm trước
36,950
Giá mở cửa
36,000
Biên độ ngày
36,000-39,500
Biên độ 52 tuần
11,250-45,200
Khối lượng
1,968,100
KLTB (3 thg)
1,510,586
Thay đổi 1 năm
35.32%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
202,278,016
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

43,950.0
FTS
+6.93%
19,450.0
PAN
+1.30%
45,200
IDC
+0.67%
53,100.0
TLG
0.00%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về BSI?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam là một công ty có trụ sở tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ môi giới và ngân hàng đầu tư. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư chứng khoán. Công ty cũng tham gia vào giao dịch chứng khoán và các công cụ phái sinh, cũng như cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính cho các hoạt động của doanh nghiệp, chẳng hạn như niêm yết, chào bán cổ phần, mua bán và sáp nhập, tái cơ cấu tài chính và cổ phần hóa.

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
290
Thị trường
Việt Nam

Báo cáo Thu nhập B