Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 50% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 50%
Đóng

Micro Data SA (MIC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
630.60 -26.40    -4.02%
15:31:13 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo MAD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Morocco
Mã ISIN:  MA0000012163 
 • Khối lượng: 3
 • Giá Mua/Bán: 630.60 / 660.00
 • Biên độ ngày: 630.60 - 630.60
Micro Data SA 630.60 -26.40 -4.02%

Mô hình Nến MIC

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Micro Data SA và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1W Hiện tại
Inverted Hammer 1W Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 5H 2 14/06/2024 15:00
Harami Cross 5H 2 14/06/2024 15:00
Belt Hold Bullish 1D 3 10/06/2024
Dragonfly Doji 1W 4 19/05/2024
Belt Hold Bullish 1D 4 07/06/2024
Bullish Engulfing 1D 4 07/06/2024
Tri-Star Bullish 5H 4 10/06/2024 16:00
Tri-Star Bearish 5H 5 10/06/2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 5 10/06/2024 20:00
Tri-Star Bullish 30 5 10/06/2024 20:30
Tri-Star Bullish 15 5 10/06/2024 20:45
Tri-Star Bearish 1H 6 10/06/2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 6 10/06/2024 15:30
Tri-Star Bearish 15 6 10/06/2024 15:30
Tri-Star Bullish 15 7 07/06/2024 19:15
Engulfing Bearish 1W 9 14/04/2024
Harami Cross Bearish 1D 10 27/05/2024
Belt Hold Bullish 1D 11 24/05/2024
Tri-Star Bearish 1H 11 03/06/2024 19:00
Tri-Star Bearish 15 11 03/06/2024 19:15
Belt Hold Bearish 1D 12 23/05/2024
Engulfing Bearish 1D 12 23/05/2024
Harami Cross Bearish 5H 12 27/05/2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 12 31/05/2024 20:30
Tri-Star Bullish 15 12 31/05/2024 20:45
Belt Hold Bullish 5H 13 24/05/2024 19:00
Harami Cross 1M 14 4/23
Dragonfly Doji 1M 14 4/23
Harami Bullish 1M 14 4/23
Belt Hold Bearish 5H 14 23/05/2024 18:00
Engulfing Bearish 5H 14 23/05/2024 18:00
Engulfing Bearish 1M 15 3/23
Harami Cross Bearish 1H 15 27/05/2024 21:00
Tri-Star Bearish 15 15 27/05/2024 21:30
Bullish Engulfing 1M 16 02/23
Belt Hold Bullish 1H 16 24/05/2024 21:00
Bullish Engulfing 1H 16 24/05/2024 21:00
Tri-Star Bullish 30 17 24/05/2024 21:00
Tri-Star Bullish 15 17 24/05/2024 21:00
Tri-Star Bullish 5H 18 17/05/2024 17:00
Harami Bullish 1D 19 14/05/2024
Harami Cross 1D 19 14/05/2024
Belt Hold Bullish 1H 19 22/05/2024 15:00
Doji Star Bearish 30 19 23/05/2024 18:30
Doji Star Bearish 15 19 23/05/2024 18:45
Belt Hold Bearish 1D 20 13/05/2024
Belt Hold Bullish 30 20 22/05/2024 15:30
Bullish Engulfing 30 20 22/05/2024 15:30
Belt Hold Bullish 15 20 22/05/2024 15:30
Bullish Engulfing 15 20 22/05/2024 15:30
Harami Bullish 5H 22 14/05/2024 14:00
Harami Cross 5H 22 14/05/2024 14:00
Belt Hold Bearish 5H 23 13/05/2024 18:00
Harami Bullish 1D 24 06/05/2024
Harami Cross 1D 24 06/05/2024
Tri-Star Bullish 1H 24 17/05/2024 16:00
Tri-Star Bullish 5H 25 10/05/2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 25 17/05/2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 25 17/05/2024 16:30
Harami Bullish 1D 26 29/04/2024
Tri-Star Bearish 1H 26 16/05/2024 18:00
Tri-Star Bullish 5H 27 08/05/2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 27 16/05/2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 27 16/05/2024 18:15
Rising Three Methods 1M 30 12/21
Belt Hold Bullish 1W 31 12/11/2023
Belt Hold Bearish 1D 31 18/04/2024
Engulfing Bearish 1D 31 18/04/2024
Engulfing Bearish 5H 32 03/05/2024 18:00
Tri-Star Bearish 1H 32 13/05/2024 19:00
Tri-Star Bearish 30 33 13/05/2024 19:00
Tri-Star Bearish 15 33 13/05/2024 19:00
Tri-Star Bullish 5H 34 26/04/2024 21:00
Tri-Star Bullish 30 34 13/05/2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 34 13/05/2024 18:00
Tri-Star Bearish 1H 35 10/05/2024 20:00
Hanging Man 1W 36 08/10/2023
Three Inside Up 1D 36 08/04/2024
Harami Cross 1D 37 04/04/2024
Harami Bullish 1D 37 04/04/2024
Tri-Star Bullish 1H 37 08/05/2024 21:00
Tri-Star Bearish 30 37 10/05/2024 20:00
Harami Bearish 1M 38 4/21
Tri-Star Bearish 15 38 10/05/2024 20:15
Belt Hold Bullish 1W 39 17/09/2023
Bullish Engulfing 1W 39 17/09/2023
Tri-Star Bullish 1H 39 08/05/2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 40 08/05/2024 21:00
Tri-Star Bearish 5H 41 18/04/2024 18:00
Three Inside Up 1W 42 27/08/2023
Tri-Star Bullish 30 42 08/05/2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 42 08/05/2024 21:00
Harami Bullish 1W 43 20/08/2023
Harami Cross 1W 43 20/08/2023
Tri-Star Bearish 30 43 07/05/2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 44 08/05/2024 17:15
Bullish doji Star 5H 45 16/04/2024 21:00
Tri-Star Bearish 15 45 07/05/2024 17:00
Three Outside Up 1W 46 30/07/2023
Bullish Engulfing 1W 47 23/07/2023
Tri-Star Bullish 30 47 06/05/2024 18:00
Dragonfly Doji 1D 48 18/03/2024
Tri-Star Bullish 1H 48 26/04/2024 21:00
Three Inside Up 1M 49 5/20
Tri-Star Bullish 15 49 06/05/2024 18:00
Harami Bullish 1M 50 4/20
Harami Cross 1M 50 4/20
Tri-Star Bearish 15 50 03/05/2024 21:30
Evening Star 1M 51 3/20
Shooting Star 1D 51 13/03/2024
Tri-Star Bullish 30 52 26/04/2024 21:30
Tri-Star Bullish 5H 53 04/04/2024 19:00
Tri-Star Bullish 30 54 26/04/2024 15:30
Tri-Star Bullish 15 55 26/04/2024 21:30
Tri-Star Bullish 30 56 24/04/2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 57 26/04/2024 15:30
Harami Bullish 5H 58 29/03/2024 13:00
Harami Cross 5H 58 29/03/2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 58 19/04/2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 58 19/04/2024 21:30
Hanging Man 1M 59 7/19
Tri-Star Bearish 1H 59 18/04/2024 20:00
Tri-Star Bullish 15 59 24/04/2024 18:30
Harami Cross Bearish 1D 60 26/02/2024
Belt Hold Bullish 1W 61 09/04/2023
Three Outside Up 1D 61 23/02/2024
Tri-Star Bearish 15 61 19/04/2024 21:30
Doji Star Bearish 1M 62 4/19
Homing Pigeon 1W 62 02/04/2023
Bullish Engulfing 1D 62 22/02/2024
Tri-Star Bullish 30 63 19/04/2024 15:30
Engulfing Bearish 1M 64 02/19
Tri-Star Bearish 30 64 18/04/2024 20:30
Bullish Engulfing 1M 65 01/19
Dragonfly Doji 1M 66 12/18
Tri-Star Bullish 15 66 19/04/2024 15:30
Deliberation Bearish 1W 67 26/02/2023
Tri-Star Bearish 15 67 18/04/2024 20:45
Belt Hold Bullish 5H 68 15/03/2024 19:00
Bullish Engulfing 5H 68 15/03/2024 19:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận MIC

Viết cảm nghĩ của bạn về Micro Data SA
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email