Kenon Holdings (KEN)

Tel Aviv
Tiền tệ tính theo ILS
Miễn trừ Trách nhiệm
8,723
-107
(-1.21%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
8,701
8,898
Biên độ 52 tuần
8,366
14,140
Khối lượng
20,551
Giá Mua/Bán
8,721 / 8,722

Phân tích KEN