Kenon Holdings (KEN)

Tel Aviv
Tiền tệ tính theo ILS
Miễn trừ Trách nhiệm
9,182
-118
(-1.27%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
9,123
9,399
Biên độ 52 tuần
8,366
14,140
Khối lượng
47,224
Giá Mua/Bán
9,188 / 9,189

Bình luận KEN