Kenon Holdings (KEN)

14,650
+450(+3.17%)
  • Khối lượng:
    68,559
  • Giá Mua/Bán:
    14,590/14,650
  • Biên độ ngày:
    14,030 - 14,660
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Bình luận KEN

Bạn cảm thấy thế nào về Kenon Holdings?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)