Kenon Holdings (KEN)

Tel Aviv
Tiền tệ tính theo ILS
Miễn trừ Trách nhiệm
8,556
+95(+1.12%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Dữ liệu Lịch sử KEN

Khung Thời Gian
Daily
07/11/2023 - 07/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
8,5568,5508,5568,4878.49K+1.12%
8,4618,4588,5978,37025.72K+0.48%
8,4218,2468,4428,24636.19K+2.12%
8,2468,2458,4188,19827.65K+0.01%
8,2458,2448,3728,19911.61K0.00%
8,2458,3078,3078,10281.50K-0.75%
8,3078,2328,3268,19930.28K+0.91%
8,2328,3008,3028,16125.90K-0.82%
8,3008,3908,4638,25124.54K-1.07%
8,3908,4958,4958,22822.01K-1.24%
8,4958,5558,5608,25712.24K+1.03%
8,4088,1258,5528,12533.13K+3.61%
8,1158,1278,1638,02125.57K-0.15%
8,1278,2228,2498,02841.29K-0.48%
8,1668,2518,5008,06020.32K-1.50%
8,2908,0018,2907,92238.70K+3.61%
8,0017,7678,1007,76747.55K+3.01%
7,7677,6357,8647,60171.40K+1.73%
7,6357,5507,8667,55039.26K-1.33%
7,7387,8317,9207,62026.30K-2.30%
7,9207,8538,0027,69736.38K+0.85%
7,8538,1688,1687,840375.96K-1.98%
8,0127,8808,0787,87738.28K+1.80%
Cao nhất
8,597
% Thay đổi
9
Trung bình
8,171
Chênh lệch
1,047
Thấp nhất
7,550