Kenon Holdings (KEN)

30.32
-0.53(-1.72%)
Sau giờ đóng cửa
31.58
+1.26(+4.16%)
- Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
  • Khối lượng:
    26,579
  • Biên độ ngày:
    30.24 - 30.75
  • Biên độ 52 tuần:
    30.24 - 72.90
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần

Kenon Holdings đã đạt mức giá giao dịch thấp nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

1 / 2

Dữ liệu Lịch sử KEN

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/01/2023 - 31/01/2023
30.3230.2730.7530.2726.58K-1.72%
30.8531.2131.4530.8216.57K-1.63%
31.3631.5031.6331.0033.05K-2.79%
32.2632.0432.3031.8611.84K-1.95%
32.9033.2133.2632.7837.25K-4.36%
34.4034.0334.4033.7819.32K+1.27%
33.9733.6434.0933.5112.49K+1.86%
33.3534.0534.0533.2311.11K-1.94%
34.0134.1034.3933.6924.58K+0.74%
33.7632.9933.9532.9919.48K+2.74%
32.8632.8632.9632.537.97K+0.31%
32.7632.7932.9832.5018.55K+1.55%
32.2632.3532.5032.0020.02K+0.17%
32.2132.5332.5331.777.43K-0.57%
32.3932.0532.5031.8532.05K+3.48%
31.3031.0231.5031.0228.92K+0.94%
31.0131.4631.4630.2425.19K-1.41%
31.4531.7132.0131.2713.47K+1.70%
30.9331.6331.9730.7518.40K-6.27%
Cao nhất: 34.40Thấp nhất: 30.24Chênh lệch: 4.16Trung bình: 32.33% Thay đổi: -8.12