Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Golden Agri-Resources Ltd (GAGR)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.270 +0.005    +1.89%
22/10 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  MU0117U00026 
S/N:  E5H
 • Khối lượng: 14,316,400
 • Giá Mua/Bán: 0.265 / 0.270
 • Biên độ ngày: 0.260 - 0.270
GoldenAgr 0.270 +0.005 +1.89%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Doji Star Bearish 5H Hiện tại
Dragonfly Doji 5H Hiện tại
Hanging Man 5H Hiện tại
Dragonfly Bearish 5H Hiện tại
Harami Bearish 5H Hiện tại
Harami Cross Bearish 5H Hiện tại
Dragonfly Doji 1H Hiện tại
Doji Star Bearish 1H Hiện tại
Hanging Man 1H Hiện tại
Dragonfly Bearish 1H Hiện tại
Harami Bearish 1H Hiện tại
Harami Cross Bearish 1H Hiện tại
Belt Hold Bullish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Deliberation Bearish 1W 1 10/10/2021
Doji Star Bearish 1W 1 10/10/2021
Doji Star Bearish 1D 1 21/10/2021
Gravestone Doji 1D 1 21/10/2021
Inverted Hammer 1M 2 8/21
Belt Hold Bullish 1D 2 20/10/2021
Morning Doji Star 1W 3 26/09/2021
Three Inside Up 1W 3 26/09/2021
Belt Hold Bullish 1D 3 19/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 3 21/10/2021 13:00
Engulfing Bearish 5H 3 21/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1H 3 22/10/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 3 22/10/2021 15:15
Bullish doji Star 1W 4 19/09/2021
Harami Bullish 1W 4 19/09/2021
Harami Cross 1W 4 19/09/2021
Evening Doji Star 1H 4 22/10/2021 12:00
Evening Star 1H 4 22/10/2021 12:00
Engulfing Bearish 1H 4 22/10/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1H 4 22/10/2021 12:00
Belt Hold Bearish 30 4 22/10/2021 14:00
Engulfing Bearish 30 4 22/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 4 22/10/2021 15:00
On Neck Bearish 1W 5 12/09/2021
Doji Star Bearish 1H 5 22/10/2021 11:00
Bullish doji Star 1D 6 14/10/2021
Harami Bullish 1D 6 14/10/2021
Harami Cross 1D 6 14/10/2021
Harami Cross Bearish 5H 6 20/10/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1H 6 22/10/2021 10:00
Harami Cross Bearish 30 6 22/10/2021 13:00
Engulfing Bearish 1D 7 13/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 7 20/10/2021 07:00
Belt Hold Bearish 1H 7 22/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 30 7 22/10/2021 12:30
Belt Hold Bearish 15 7 22/10/2021 14:15
Engulfing Bearish 15 7 22/10/2021 14:15
Engulfing Bearish 1W 8 22/08/2021
Belt Hold Bullish 1H 8 22/10/2021 08:00
Bullish Engulfing 1H 8 22/10/2021 08:00
Belt Hold Bearish 30 8 22/10/2021 12:00
Engulfing Bearish 30 8 22/10/2021 12:00
Tri-Star Bullish 1H 9 22/10/2021 07:00
Belt Hold Bearish 15 9 22/10/2021 13:45
Engulfing Bearish 15 9 22/10/2021 13:45
Doji Star Bearish 1M 10 12/20
Three Outside Up 1M 10 12/20
Bullish Engulfing 5H 10 19/10/2021 06:00
Belt Hold Bullish 5H 10 19/10/2021 06:00
Belt Hold Bearish 30 10 22/10/2021 10:30
Bullish Engulfing 1M 11 11/20
Three Outside Up 1W 11 01/08/2021
Belt Hold Bullish 30 11 22/10/2021 10:00
Bullish Engulfing 30 11 22/10/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 11 22/10/2021 13:15
Inverted Hammer 1M 12 10/20
Bullish Engulfing 1W 12 25/07/2021
Bullish Engulfing 1D 12 06/10/2021
Belt Hold Bearish 1H 12 21/10/2021 14:00
Engulfing Bearish 1H 12 21/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 12 22/10/2021 09:30
Tri-Star Bearish 15 12 22/10/2021 13:00
Hanging Man 1D 13 05/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 13 05/10/2021
Engulfing Bearish 5H 13 18/10/2021 05:00
Tri-Star Bullish 1H 13 21/10/2021 13:00
Harami Cross 1W 14 11/07/2021
Harami Bullish 1W 14 11/07/2021
Bullish doji Star 1W 14 11/07/2021
Doji Star Bearish 1D 14 04/10/2021
Gravestone Doji 1D 14 04/10/2021
Harami Cross Bearish 5H 14 15/10/2021 12:00
Tri-Star Bearish 1H 14 21/10/2021 12:00
Harami Cross Bearish 30 14 22/10/2021 08:30
Harami Cross Bearish 15 14 22/10/2021 12:30
Three Inside Up 5H 15 15/10/2021 07:00
Bullish Engulfing 30 15 22/10/2021 08:00
Belt Hold Bullish 30 15 22/10/2021 08:00
Belt Hold Bullish 15 15 22/10/2021 12:15
Doji Star Bearish 1D 16 30/09/2021
Gravestone Doji 1D 16 30/09/2021
Bullish doji Star 5H 16 14/10/2021 16:00
Harami Bullish 5H 16 14/10/2021 16:00
Harami Cross 5H 16 14/10/2021 16:00
Belt Hold Bearish 15 16 22/10/2021 12:00
Engulfing Bearish 15 16 22/10/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1H 17 21/10/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 17 21/10/2021 09:00
Bullish doji Star 30 17 21/10/2021 16:00
Harami Bullish 30 17 21/10/2021 16:00
Harami Cross 30 17 21/10/2021 16:00
Hanging Man 1D 18 28/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 18 28/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 18 14/10/2021 06:00
Belt Hold Bearish 30 18 21/10/2021 15:30
Engulfing Bearish 30 18 21/10/2021 15:30
Belt Hold Bearish 15 18 22/10/2021 10:45
Engulfing Bearish 15 18 22/10/2021 10:45
Deliberation Bearish 1W 19 06/06/2021
Belt Hold Bearish 1D 19 27/09/2021
Falling Three Methods 1M 20 02/20
Gravestone Doji 1D 20 24/09/2021
Belt Hold Bearish 30 20 21/10/2021 14:30
Engulfing Bearish 30 20 21/10/2021 14:30
Doji Star Bearish 15 20 22/10/2021 10:15
Falling Three Methods 1M 21 01/20
Belt Hold Bearish 5H 21 13/10/2021 05:00
Belt Hold Bullish 15 21 22/10/2021 10:00
Bullish Engulfing 15 21 22/10/2021 10:00
Three Inside Up 1M 22 12/19
Stick Sandwich 1D 22 22/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 22 12/10/2021 14:00
Belt Hold Bearish 1H 22 20/10/2021 14:00
Engulfing Bearish 1H 22 20/10/2021 14:00
Harami Cross 1M 23 11/19
Belt Hold Bullish 1D 23 21/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 23 20/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 23 21/10/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 23 21/10/2021 13:00
Engulfing Bearish 1D 24 20/09/2021
Tri-Star Bearish 1H 24 20/10/2021 12:00
Tri-Star Bullish 30 24 21/10/2021 12:30
Bullish doji Star 15 24 22/10/2021 09:15
Harami Bullish 15 24 22/10/2021 09:15
Harami Cross 15 24 22/10/2021 09:15
Gravestone Doji 1D 25 17/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 25 11/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 15 25 22/10/2021 09:00
Engulfing Bearish 15 25 22/10/2021 09:00
Evening Doji Star 15 25 22/10/2021 09:00
Evening Star 15 25 22/10/2021 09:00
Deliberation Bearish 1W 26 18/04/2021
Doji Star Bearish 1W 26 18/04/2021
Gravestone Doji 1D 26 16/09/2021
Bullish Engulfing 5H 26 11/10/2021 08:00
Doji Star Bearish 15 26 22/10/2021 08:45
Harami Cross Bearish 1D 27 15/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 27 11/10/2021 03:00
Belt Hold Bearish 1H 27 20/10/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 27 20/10/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 27 21/10/2021 10:30
Engulfing Bearish 30 27 21/10/2021 10:30
Belt Hold Bullish 15 27 22/10/2021 08:30
Morning Doji Star 1W 28 04/04/2021
Three Inside Up 1W 28 04/04/2021
Tri-Star Bullish 1H 28 20/10/2021 08:00
Belt Hold Bearish 15 28 22/10/2021 08:15
Engulfing Bearish 1M 29 5/19
Harami Bullish 1W 29 28/03/2021
Harami Cross 1W 29 28/03/2021
Belt Hold Bearish 30 29 21/10/2021 09:30
Engulfing Bearish 30 29 21/10/2021 09:30
Belt Hold Bullish 15 29 22/10/2021 08:00
Bullish Engulfing 15 29 22/10/2021 08:00
Dragonfly Doji 1D 30 10/09/2021
Doji Star Bearish 1W 31 14/03/2021
Deliberation Bearish 1W 31 14/03/2021
Homing Pigeon 1D 31 09/09/2021
Belt Hold Bearish 30 31 21/10/2021 08:30
Engulfing Bearish 30 31 21/10/2021 08:30
Engulfing Bearish 1D 32 08/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 32 19/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 32 21/10/2021 16:00
Harami Cross 1D 33 07/09/2021
Harami Bullish 1D 33 07/09/2021
Bullish doji Star 1D 33 07/09/2021
Tri-Star Bearish 1H 33 19/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1D 34 06/09/2021
Engulfing Bearish 1D 34 06/09/2021
Evening Doji Star 1D 34 06/09/2021
Evening Star 1D 34 06/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 34 19/10/2021 12:00
Doji Star Bearish 1D 35 03/09/2021
Hanging Man 1D 35 03/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 35 03/09/2021
Belt Hold Bearish 15 35 21/10/2021 15:15
Engulfing Bearish 15 35 21/10/2021 15:15
Belt Hold Bearish 30 36 20/10/2021 15:00
Engulfing Bearish 30 36 20/10/2021 15:00
Belt Hold Bullish 1D 37 01/09/2021
Bullish Engulfing 1D 37 01/09/2021
Belt Hold Bearish 1H 37 19/10/2021 09:00
Harami Bullish 1M 38 8/18
Harami Cross 1M 38 8/18
Engulfing Bearish 1D 38 31/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 38 05/10/2021 07:00
Belt Hold Bullish 1H 38 19/10/2021 08:00
Bullish Engulfing 1H 38 19/10/2021 08:00
Belt Hold Bearish 30 38 20/10/2021 14:00
Engulfing Bearish 30 38 20/10/2021 14:00
Belt Hold Bearish 15 38 21/10/2021 14:30
Engulfing Bearish 15 38 21/10/2021 14:30
Harami Bullish 5H 39 04/10/2021 16:00
Harami Cross 5H 39 04/10/2021 16:00
Belt Hold Bearish 5H 40 04/10/2021 11:00
Harami Cross Bearish 1H 40 18/10/2021 16:00
Belt Hold Bearish 30 40 20/10/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 40 20/10/2021 13:00
Bullish doji Star 1D 41 26/08/2021
Harami Bullish 1D 41 26/08/2021
Harami Cross 1D 41 26/08/2021
Separating Lines Bullish 5H 41 04/10/2021 06:00
Tri-Star Bullish 30 41 20/10/2021 12:30
Engulfing Bearish 15 41 21/10/2021 13:45
Belt Hold Bearish 15 41 21/10/2021 13:45
Engulfing Bearish 5H 42 01/10/2021 13:00
Bullish doji Star 1D 43 24/08/2021
Harami Bullish 1D 43 24/08/2021
Harami Cross 1D 43 24/08/2021
Gravestone Doji 5H 43 01/10/2021 08:00
Harami Cross Bearish 1H 43 18/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 15 43 21/10/2021 13:15
Engulfing Bearish 15 43 21/10/2021 13:15
Harami Cross 5H 44 01/10/2021 03:00
Harami Bullish 5H 44 01/10/2021 03:00
Belt Hold Bullish 1H 44 18/10/2021 12:00
Bullish Engulfing 1H 44 18/10/2021 12:00
Belt Hold Bearish 30 44 20/10/2021 10:30
Engulfing Bearish 30 44 20/10/2021 10:30
Belt Hold Bearish 30 46 20/10/2021 09:30
Engulfing Bearish 30 46 20/10/2021 09:30
Belt Hold Bearish 15 46 21/10/2021 12:30
Engulfing Bearish 15 46 21/10/2021 12:30
Engulfing Bearish 1M 47 11/17
Belt Hold Bullish 1H 47 18/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 47 21/10/2021 12:15
Belt Hold Bearish 5H 48 29/09/2021 11:00
Stick Sandwich 5H 48 29/09/2021 11:00
Belt Hold Bearish 1H 48 18/10/2021 08:00
Engulfing Bearish 1H 48 18/10/2021 08:00
Belt Hold Bearish 30 48 20/10/2021 08:30
Engulfing Bearish 30 48 20/10/2021 08:30
Tri-Star Bearish 15 48 21/10/2021 12:00
Evening Doji Star 1M 49 9/17
Engulfing Bearish 1M 49 9/17
Gravestone Doji 1D 49 16/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 49 29/09/2021 06:00
Tri-Star Bullish 1H 49 18/10/2021 07:00
Tri-Star Bullish 30 49 20/10/2021 08:00
Doji Star Bearish 1M 50 8/17
Doji Star Bearish 1D 50 13/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 50 28/09/2021 15:00
Engulfing Bearish 5H 50 28/09/2021 15:00
Tri-Star Bearish 30 50 20/10/2021 07:30
Belt Hold Bullish 1D 51 12/08/2021
Inverted Hammer 1D 51 12/08/2021
Tri-Star Bullish 30 51 19/10/2021 16:00
Belt Hold Bearish 15 51 21/10/2021 10:30
Engulfing Bearish 15 51 21/10/2021 10:30
Abandoned Baby Bearish 1D 52 11/08/2021
Engulfing Bearish 1D 52 11/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 52 28/09/2021 05:00
Engulfing Bearish 1H 52 15/10/2021 14:00
Belt Hold Bearish 1H 52 15/10/2021 14:00
Harami Bullish 1M 53 5/17
Belt Hold Bullish 5H 53 27/09/2021 14:00
Tri-Star Bullish 1H 53 15/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 1W 54 04/10/2020
Bullish Engulfing 1D 54 06/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 54 27/09/2021 09:00
Tri-Star Bearish 1H 54 15/10/2021 12:00
Engulfing Bearish 30 54 19/10/2021 14:30
Belt Hold Bearish 30 54 19/10/2021 14:30
Belt Hold Bearish 15 54 21/10/2021 09:45
Engulfing Bearish 15 54 21/10/2021 09:45
Harami Bullish 1M 55 3/17
Harami Cross Bearish 1D 55 05/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 55 27/09/2021 04:00
Belt Hold Bearish 30 56 19/10/2021 13:30
Belt Hold Bearish 15 56 21/10/2021 09:15
Engulfing Bearish 15 56 21/10/2021 09:15
Harami Cross Bearish 1H 57 15/10/2021 09:00
Bullish Engulfing 30 57 19/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 57 19/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 30 58 19/10/2021 12:30
Belt Hold Bearish 15 58 21/10/2021 08:45
Engulfing Bearish 15 58 21/10/2021 08:45
Three Outside Up 1D 60 29/07/2021
Tri-Star Bullish 30 60 19/10/2021 11:30
Belt Hold Bearish 15 60 21/10/2021 08:15
Engulfing Bearish 15 60 21/10/2021 08:15
Three Outside Down 1W 61 16/08/2020
Bullish Engulfing 1D 61 28/07/2021
Tri-Star Bearish 30 61 19/10/2021 10:30
Engulfing Bearish 1W 62 09/08/2020
Belt Hold Bullish 5H 62 22/09/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 62 19/10/2021 10:00
Bullish doji Star 1D 63 26/07/2021
Harami Bullish 1D 63 26/07/2021
Harami Cross 1D 63 26/07/2021
Belt Hold Bullish 5H 63 22/09/2021 09:00
Harami Cross Bearish 1W 64 26/07/2020
Engulfing Bearish 1D 64 23/07/2021
Belt Hold Bearish 5H 64 22/09/2021 04:00
Homing Pigeon 5H 64 22/09/2021 04:00
Belt Hold Bearish 1H 64 14/10/2021 12:00
Engulfing Bearish 1H 64 14/10/2021 12:00
Belt Hold Bearish 30 65 19/10/2021 08:30
Engulfing Bearish 1D 66 21/07/2021
Belt Hold Bullish 5H 66 21/09/2021 08:00
Bullish Engulfing 5H 66 21/09/2021 08:00
Bullish Engulfing 30 66 19/10/2021 08:00
Belt Hold Bullish 30 66 19/10/2021 08:00
Belt Hold Bearish 15 66 20/10/2021 15:15
Engulfing Bearish 15 66 20/10/2021 15:15
Harami Cross Bearish 1H 67 14/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 67 20/10/2021 15:00
Bullish Engulfing 1D 68 16/07/2021
Belt Hold Bullish 5H 68 20/09/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1H 68 14/10/2021 08:00
Bullish Engulfing 1H 68 14/10/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1H 69 14/10/2021 07:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận GAGR

Viết cảm nghĩ của bạn về Golden Agri-Resources Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email