Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Golden Agri-Resources (GARPY)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
17.86 0.00    0.00%
03/01 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo USD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Hoa Kỳ
Mã ISIN:  US3807872003 
S/N:  380787200
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.00 / 0.00
 • Biên độ ngày: 17.86 - 17.86
Golden Agri-Resources 17.86 0.00 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 1W 3 05/12/2021
Tri-Star Bullish 1D 3 07/12/2021
Tri-Star Bullish 5H 3 08/12/2021 01:00
Tri-Star Bullish 1H 3 08/12/2021 01:00
Tri-Star Bullish 30 3 08/12/2021 01:30
Tri-Star Bullish 15 3 08/12/2021 01:45
Tri-Star Bearish 1W 5 07/11/2021
Tri-Star Bearish 1D 5 11/11/2021
Tri-Star Bearish 5H 5 12/11/2021 00:00
Tri-Star Bearish 15 5 12/11/2021 01:45
Three Black Crows 1M 6 7/21
Doji Star Bearish 1W 8 17/10/2021
Doji Star Bearish 1D 8 18/10/2021
Tri-Star Bullish 1W 12 12/09/2021
Tri-Star Bearish 1D 14 08/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 14 18/09/2021 00:00
Tri-Star Bullish 30 14 18/09/2021 00:00
Tri-Star Bullish 15 14 18/09/2021 00:15
Tri-Star Bearish 5H 15 08/09/2021 20:00
Tri-Star Bearish 30 15 08/09/2021 20:30
Tri-Star Bearish 15 15 08/09/2021 20:45
Tri-Star Bullish 5H 17 19/08/2021 00:00
Harami Bullish 1D 18 16/08/2021
Harami Cross 1D 18 16/08/2021
Tri-Star Bullish 1H 18 19/08/2021 02:00
Tri-Star Bullish 30 18 19/08/2021 02:00
Tri-Star Bullish 15 18 19/08/2021 02:00
Belt Hold Bearish 1D 19 13/08/2021
Tri-Star Bearish 5H 20 14/08/2021 00:00
Harami Cross Bearish 1D 21 05/08/2021
Tri-Star Bearish 1H 21 14/08/2021 02:00
Tri-Star Bearish 30 21 14/08/2021 02:30
Tri-Star Bearish 15 21 14/08/2021 02:30
Belt Hold Bullish 1W 22 20/06/2021
Harami Cross Bearish 5H 23 05/08/2021 21:00
Belt Hold Bullish 1D 24 16/07/2021
Harami Cross Bearish 1H 24 05/08/2021 22:00
Harami Cross Bearish 15 24 05/08/2021 22:15
Inverted Hammer 1M 26 10/19
Harami Bullish 1W 26 23/05/2021
Harami Cross 1W 26 23/05/2021
Belt Hold Bullish 5H 26 17/07/2021 02:00
Tri-Star Bullish 15 26 05/08/2021 00:30
Belt Hold Bullish 1H 27 17/07/2021 02:00
Tri-Star Bullish 30 27 17/07/2021 02:30
Tri-Star Bullish 15 27 17/07/2021 02:45
Tri-Star Bullish 15 28 13/07/2021 00:45
Belt Hold Bearish 1W 29 02/05/2021
Dark Cloud Cover 1W 29 02/05/2021
Tri-Star Bearish 15 29 08/07/2021 21:00
Homing Pigeon 1M 30 6/19
Belt Hold Bearish 5H 30 22/06/2021 22:00
Tri-Star Bullish 15 30 23/06/2021 02:00
Belt Hold Bearish 1H 31 23/06/2021 02:00
Tri-Star Bearish 15 31 21/06/2021 21:00
Tri-Star Bearish 1H 32 21/06/2021 21:00
Tri-Star Bearish 30 32 23/06/2021 02:30
Tri-Star Bullish 15 32 19/06/2021 00:15
Bullish doji Star 5H 33 17/06/2021 02:00
Tri-Star Bullish 30 33 23/06/2021 02:00
Tri-Star Bullish 15 33 15/06/2021 01:15
Tri-Star Bullish 1H 34 19/06/2021 00:00
Tri-Star Bearish 15 34 09/06/2021 02:15
Tri-Star Bullish 1D 35 07/06/2021
Tri-Star Bullish 15 35 07/06/2021 22:00
Harami Cross Bearish 1W 36 28/02/2021
Tri-Star Bullish 30 36 19/06/2021 00:00
Tri-Star Bearish 15 36 03/06/2021 00:30
Tri-Star Bullish 15 37 28/05/2021 00:15
Tri-Star Bullish 15 38 20/05/2021 23:15
Three Inside Up 1W 39 07/02/2021
Belt Hold Bullish 1D 39 20/05/2021
Tri-Star Bullish 5H 39 07/06/2021 22:00
Tri-Star Bearish 15 39 18/05/2021 23:30
Bullish doji Star 1M 40 8/18
Harami Bullish 1W 40 31/01/2021
Belt Hold Bearish 15 40 11/05/2021 20:30
Tri-Star Bearish 1D 41 18/05/2021
Tri-Star Bullish 1H 41 15/06/2021 01:00
Tri-Star Bullish 15 41 07/05/2021 00:45
Tri-Star Bearish 15 42 04/05/2021 02:45
Tri-Star Bullish 30 43 15/06/2021 01:00
Belt Hold Bullish 15 43 30/03/2021 02:30
Tri-Star Bullish 15 44 22/03/2021 23:45
Harami Cross Bearish 1W 45 29/11/2020
Tri-Star Bullish 1H 45 07/06/2021 22:00
Belt Hold Bearish 15 45 13/03/2021 00:00
Engulfing Bearish 15 45 13/03/2021 00:00
Belt Hold Bullish 1M 46 02/18
Tri-Star Bearish 5H 46 18/05/2021 22:00
Tri-Star Bearish 1H 46 03/06/2021 00:00
Tri-Star Bullish 15 46 08/03/2021 22:15
Belt Hold Bearish 1D 47 30/04/2021
Tri-Star Bearish 30 47 09/06/2021 02:00
Tri-Star Bullish 15 47 26/02/2021 03:45
Deliberation Bearish 1D 48 27/04/2021
Tri-Star Bullish 30 48 07/06/2021 22:00
Tri-Star Bearish 15 48 25/02/2021 02:00
Belt Hold Bearish 5H 49 11/05/2021 20:00
Tri-Star Bullish 15 49 24/02/2021 01:00
Belt Hold Bullish 1D 50 29/03/2021
Tri-Star Bullish 1H 50 20/05/2021 23:00
Tri-Star Bullish 15 50 23/02/2021 01:15
Tri-Star Bullish 30 51 28/05/2021 00:00
Tri-Star Bearish 15 51 19/02/2021 00:45
Belt Hold Bearish 1M 52 8/17
Dark Cloud Cover 1M 52 8/17
Tri-Star Bearish 5H 52 03/05/2021 22:00
Tri-Star Bullish 15 52 09/02/2021 22:15
Tri-Star Bearish 1H 53 18/05/2021 23:00
Tri-Star Bullish 15 53 08/02/2021 23:15
Tri-Star Bearish 1W 54 16/08/2020
Tri-Star Bearish 15 54 04/02/2021 21:45
Tri-Star Bullish 15 55 01/02/2021 23:00
Bullish Hammer 1M 56 4/17
Deliberation Bearish 5H 56 28/04/2021 02:00
Belt Hold Bearish 1H 56 11/05/2021 20:00
Tri-Star Bearish 30 56 18/05/2021 23:30
Tri-Star Bullish 15 56 28/01/2021 03:15
Harami Bullish 15 57 25/01/2021 22:00
Harami Cross 15 57 25/01/2021 22:00
Belt Hold Bearish 1M 58 02/17
Engulfing Bearish 1M 58 02/17
Belt Hold Bullish 5H 58 29/03/2021 22:00
Tri-Star Bullish 15 58 22/01/2021 22:30
Belt Hold Bullish 1D 59 23/02/2021
Bullish Engulfing 1D 59 23/02/2021
Belt Hold Bearish 30 59 11/05/2021 20:30
Bullish doji Star 15 59 22/01/2021 21:30
Harami Cross Bearish 1M 60 12/16
Tri-Star Bearish 1H 60 04/05/2021 02:00
Belt Hold Bullish 15 60 22/01/2021 03:00
Tri-Star Bullish 15 61 22/01/2021 02:45
Tri-Star Bearish 15 62 21/01/2021 23:30
Tri-Star Bearish 1W 63 19/01/2020
Tri-Star Bullish 5H 63 08/03/2021 21:00
Tri-Star Bullish 15 63 08/01/2021 21:30
Tri-Star Bearish 30 64 04/05/2021 02:30
Tri-Star Bearish 15 64 24/11/2020 23:00
Harami Bullish 1M 65 7/16
Tri-Star Bearish 15 65 14/11/2020 02:45
Tri-Star Bullish 5H 67 23/02/2021 23:00
Belt Hold Bullish 1H 67 30/03/2021 02:00
Harami Bullish 1W 68 01/12/2019
Harami Cross 1W 68 01/12/2019
Tri-Star Bullish 1D 68 01/02/2021
Deliberation Bearish 30 69 16/04/2021 23:00
Doji Star Bearish 30 69 16/04/2021 23:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận GARPY

Viết cảm nghĩ của bạn về Golden Agri-Resources
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email