Golden Agri-Resources (GARPY)

Thị Trường OTC
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
20.30
0.00(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Dữ liệu Lịch sử GARPY

Khung Thời Gian
Daily
07/06/2023 - 05/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
20.3020.2620.3020.260.31K+3.05%
20.3020.2620.3020.260.31K+3.05%
19.7019.7019.7019.700.76K+3.63%
19.7019.7019.7019.700.76K+3.63%
19.0119.1419.1419.012.20K-0.63%
19.1319.1319.1319.130.40K+0.79%
18.9818.9818.9818.980.50K+6.21%
17.8718.7518.7517.870.20K-0.22%
17.9117.9117.9117.910.10K-0.72%
18.0418.4018.4018.040.52K-3.79%
18.7518.7518.7518.750.16K+2.12%
18.3618.3618.3618.360.30K-0.76%
18.5018.5018.5018.500.40K+1.37%
18.2518.4018.4018.250.60K-1.99%
18.6218.6218.6218.620.30K+1.80%
18.2918.2918.2918.290.10K-1.72%
18.6118.6118.6118.610.60K-3.53%
19.2919.2919.2919.290.10K+6.63%
18.0918.0918.0918.090.26K-2.22%
18.5018.5018.5018.500.13K0.00%
18.5018.9618.9618.500.27K+5.47%
17.5418.3418.3417.540.98K-2.39%
17.9717.9717.9717.970.87K+0.84%
17.8217.8217.8217.820.30K-4.81%
18.7218.9518.9518.720.81K-1.58%
19.0219.0219.0219.020.10K-1.71%
19.3519.4019.4019.350.61K-0.05%
19.3619.3619.3619.360.57K-4.25%
20.2220.2220.2220.222.10K+1.92%
19.8419.8419.8419.849.70K-2.27%
Cao nhất
20.30
% Thay đổi
6.79
Trung bình
18.82
Chênh lệch
2.76
Thấp nhất
17.54