Ford Motor Company (F)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
12.43
-0.15(-1.19%)
Đóng cửa
Trước giờ mở cửa
12.52+0.09(+0.72%)

Tin tức F

...
...