Eni SpA (0N9S)

Luân Đôn
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
15.18
+0.07(+0.43%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
14.9915.33
Biên độ 52 tuần
10.43109.24
Giá đ.cửa hôm trước
15.11
Giá mở cửa
15.04
Biên độ ngày
14.99-15.33
Biên độ 52 tuần
10.43-109.24
Khối lượng
1,022,483
KLTB (3 thg)
2,623,301
Thay đổi 1 năm
34.22%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
3,279,372,537
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

6.045
ENEI
-0.69%
18.286
STLAM
+0.68%
2.4610
ISP
-1.28%
23.345
CRDI
-1.35%
13.605
LDOF
-1.05%

Hồ sơ Công ty Eni SpA

Lĩnh vực
Năng lượng
Nhân viên
32324
Thị trường
Ý

Báo cáo Thu nhập B