CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
11,900.0
+400.0(+3.48%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật QTC

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Trung Tính
Mua11Trung Tính2Bán8

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Mua Mạnh
Mua6Trung Tính2Bán1

Trung bình Động

Bán
Mua5Bán7

Tổng kết:Trung Tính

Trung bình Động:BánMua: (5)Bán: (7)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Mua MạnhMua: (6)Bán: (1)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Mua MạnhMua: 6Trung Tính: 2Bán: 1
07/12/2023 08:55 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)49.166Trung Tính
STOCH(9,6)75.373Mua
STOCHRSI(14)83.477Mua quá mức
MACD(12,26)-158.5Bán
ADX(14)34.073Mua
Williams %R-17.384Mua quá mức
CCI(14)36.5726Trung Tính
ATR(14)528.5714Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)71.4286Mua
Ultimate Oscillator51.625Mua
ROC6.25Mua
Bull/Bear Power(13)96.86Mua

Trung bình Động

Tổng kết: BánMua: 5Bán: 7
07/12/2023 08:55 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
11780.0
Mua
11820.0
Mua
MA10
11770.0
Mua
11818.9
Mua
MA20
11890.0
Mua
11913.4
Bán
MA50
12284.0
Bán
12150.9
Bán
MA100
12437.0
Bán
12427.3
Bán
MA200
12882.0
Bán
13131.8
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển11500115001150011500115001150011500
Fibonacci11500115001150011500115001150011500
Camarilla11500115001150011500115001150011500
Woodie11500115001150011500115001150011500
DeMark--115001150011500--